Dogodek 21.12.2018

/ / Za medije

Informacije, ki jih povzemajo mediji v vezi dogodka z dne 21.12.2018 niso točne, vendar jih zaradi interesa preiskave ne moremo komentirati.
Podjetje deluje zakonito ter v skladu z vsemi pravilniki in predpisi.

Vodstvo podjetja Aktiva varovanje d.d.