Ekologija delovnih mest

/ / Aktiva varovanje svetuje, Varovanje v sektorju industrije

Škodljivosti delovnega okolja

S toplotnim okoljem/udobjem , osvetljenostjo in ergonomskimi dejavniki se srečujemo tako rekoč v vseh delovnih okoljih (od pisarn do proizvodnje…) Druge specifične škodljivosti zajete v sklop fizikalnih (hrup, vibracije, elektromagnetna sevanja),  kemijskih  (prah, plini in pare) in bioloških škodljivosti  pa so pogosteje vezane na posamezne panoge, ki se jih delodajalci dobro zavedajo. Bolj pomembna pa je ustrezno ovrednotrenje vpliva posameznih škodljivosti na delavca,  kar je vezano na kvalitetno izvedbo preiskav delovnega okolja.

 

Ureditev delovnih mest

Ureditev delovnega mesta je lahko preprost, lahko pa tudi zahteven projekt, seveda odvisno od kompleksnosti tehnološkega procesa kot tudi stopnje obremenjenosti delavca. Omejimo se zgolj na problem hrupa v delovnem okolju. Zakonodaja iz l. 2006 nalaga delodajalcu pri preseganju določene opozorilne vrednosti dnevne izpostavljenosti – 85 dBA (kar je dokaj običajno v proizvodnji) poleg uporabe zaščite sluha tudi obvezo izvedbe tehničnih sanacijskih ukrepov za znižanje hrupa. Takšna sanacija pa je običajno uspešna šele, ko pri tem sodeluje tudi strokovnjak s področja tehnične akustike, ki bo najprej z meritvami znal ovrednotiti vir hrupa in karakteristike prostora in šele na osnovi tako pridobljenih podatkov (frekvenčne analize idr.) znal predlagati ustrezne tehnične rešitve. Potrebno je namreč vedeti, da so neustrezni sanacijski ukrepi (prepuščeni zgolj vzdrževalno/investicijskim službam podjetij ipd.) kljub visokim stroškom lahko povsem ali delno neustrezni in bi se jih dalo v večini primerov ob sodelovanju strokovnjaka izvesti učinkoviteje in predvsem bistveno ceneje. S toplotnim okoljem/udobjem , osvetljenostjo in ergonomskimi dejavniki se srečujemo tako rekoč v vseh delovnih okoljih (od pisarn do proizvodnje…)

Druge specifične škodljivosti zajete v sklop fizikalnih (hrup, vibracije, elektromagnetna sevanja),  kemijskih  (prah, plini in pare) in bioloških škodljivosti  pa so pogosteje vezane na posamezne panoge, ki se jih delodajalci dobro zavedajo. Bolj pomembna pa je ustrezno ovrednotrenje vpliva posameznih škodljivosti na delavca,  kar je vezano na kvalitetno izvedbo preiskav delovnega okolja.