Fizično varovanje

Najosnovnejša dejavnost varovanja premoženja je fizično varovanje. To so storitve varnostnega osebja in njihovo varnostno delovanje pri varovanju objektov, oseb ali premičnega imetja.

Storitve

Storitve fizičnega varovanja v Aktiva varovanje obsegajo vso paleto varnostnih nalog in vse ravni varnostnega osebja, od enostavnih del čuvajske službe, varnostnih služb, varovanja prodajnih prostorov, do prireditev in nočnih lokalov ter najbolj zahtevnih varnostno receptorskih služb.

Za varovanje premoženja imamo vse ustrezne licence, varnostnike, usposobljene za vse vrste varovanj in vse zahtevnostne stopnje. Celovite storitve varovanja lahko ponudimo na območju celotne Slovenije, Hrvaške in Srbije. S celovitimi storitvami na področju zasebne varnosti uresničujemo svoje osnovno poslanstvo – podjetjem in posameznikom zagotavljamo nadstandardno preventivno varnost.  Varovanje nam zaupajo najuglednejša in največja podjetja v regiji, banke, državne inštitucije, kot tudi številni manjši naročniki.

Oblika varovanja se določi glede na zahtevnost objekta v odvisnosti od varnostne ocene in ocene tveganja. Osnovni namen vseh oblik varovanja premoženja je preprečevanje škodnih dogodkov na varovanih objektih in na varovanih območjih zaradi požara, vloma ali ropa in varovanje premoženja pred poškodovanjem, odtujitvijo ali uničenjem.

Za potrebe naročnikov imamo prav tako usposobljene varnostnike bombne preglednike in bombne operaterje ter usposobljene varnostnike iz varstva pred ionizirajočimi sevanji. Varnostniki bombni operaterji in pregledniki opravljajo preventivne varnostne naloge na sodišču in letališču, ki zajemajo: pregled oseb na kontrolnem mestu s tehničnimi sredstvi in brez, ročni pregled prtljage, protibombni pregled prostorov in vozil, organizacija dela na kontrolnem mestu in izvajanje postopkov z različnimi kategorijami potnikov. Varnostniki bombni operaterji in varnostniki usposobljeni iz varstva pred ionizirajočimi sevanji izvajajo zraven drugih postopkov tudi rentgenski pregled prtljage.

Popolna paleta storitev varovanja

S celovitimi storitvami na področju zasebne varnosti podjetjem in posameznikom zagotavljamo nadstandardno preventivno varnost.
TOP