Intervencija

Aktiva varovanje ima na področjih svojega delovanja intervencijske skupine, ki so 24 ur na dan in 7 ni na teden v pripravljenosti intervenirati in ustrezno ukrepati na varovanih območjih in objektih po sproženih alarmnih signalih

Nepogrešljivost varnostnega osebja se najpopolneje izkazuje v intervencijski službi: alarmni signali z varovanih objektov nadomeščajo stalno prisotnega varnostnika, vendar ga ne morejo popolnoma nadomestiti, za varnostno ukrepanje je ob alarmu na objekt vseeno treba poslati varnostnika – interventa.

Aktiva varovanje ima na področjih svojega delovanja intervencijske skupine, ki so 24 ur na dan in 7 dni na teden v pripravljenosti intervenirati in ustrezno ukrepati na varovanih območjih in objektih po sproženih alarmnih signalih, ob zaznavah nepravilnosti v varnostnem sistemu ali na varovanih objektih in območjih izvajati preventivne varnostne obhode.

Intervencije izvajamo z najboljšim, preizkušenim in usposobljenim varnostnim osebjem, ki se redno dodatno usposablja, predvsem za gašenje in reševanje iz dvigal.

Popolna paleta storitev varovanja

S celovitimi storitvami na področju zasebne varnosti podjetjem in posameznikom zagotavljamo nadstandardno preventivno varnost.
TOP