Varnostno nadzorni center

Najzahtevnejše operacije v sistemih kombiniranega fizičnega in tehničnega varovanja se izvajajo v varnostno nadzornem centru, ki predstavlja most med sprejetimi signali s tehničnih sistemov za detekcijo na varovanih objektih in varnostnim osebjem, ki izvede varnostne ukrepe.

Storitve

Aktiva varovanje ima lastni licencirani VNC, ki zagotavlja vso potrebno podporo naročnikom, uporabnikom in izvajalcem fizičnih, tehničnih predvsem pa kombiniranih varnostnih sistemov s sprejemom, obdelavo, hrambo in predajo varnostnih sporočil.
Poleg najosnovnejših nalog protiropnega, protipožarnega, protivlomnega varovanja, klicev v sili in drugih alarmnih signalov zagotavlja VNC tudi sprejem klicev za reševanje iz dvigal, sprejem slike z video nadzornih sistemov na varovanih objektih, spremljanje prevoza gotovine in drugih vrednostnih pošiljk s satelitskim navigacijskim sistemom in spremlja delovanje vseh telekomunikacijskih poti in sistemov, lastnih sprejemnikov in delovanje naročniških oddajnikov in central.

Varnostni nadzorni centri (VNC) so v osnovi namenjeni sprejemanju alarmnih in drugih signalov iz varovanih objektov, pošiljanju intervencijske službe na varovani objekt in koordinaciji ukrepanja na objektu. Seveda pa VNC opravlja še številne druge naloge in je tako pravi sodobni komunikacijski center varnostne službe. Ena najpomembnejših nalog je 24-urna dosegljivost za uporabnike varnostnih storitev, ki imajo tako stalno zvezo s svojim izvajalcem varovanja.
VNC je nepogrešljiv člen v celovitosti varnostnih storitev. Na dogodek se je potrebno ustrezno odzvati z določenim ukrepanjem. Pri tem je prvi v vrsti VNC, v katerem ustrezna oprema samodejno sprejema različne signale, usposobljeni operaterji pa vodijo nadaljnje aktivnosti tako, da na objekt pošljejo ustrezno usposobljene in opremljene varnostnike, da o dogodku obvestijo lastnika objekta, policijo, gasilce, reševalce itd.

Izvajamo prav tako spremljanje premičnih objektov preko GPS sistema in obhodno varovanje objektov.

Glavni poudarki

Aktiva varovanje ima lastni licencirani VNC, ki zagotavlja vso potrebno podporo naročnikom, uporabnikom in izvajalcem fizičnih, tehničnih predvsem pa kombiniranih varnostnih sistemov s sprejemom, obdelavo, hrambo in predajo varnostnih sporočil.

Splošni pogoji

Poročanje in obveščanje

Popolna paleta storitev varovanja

S celovitimi storitvami na področju zasebne varnosti podjetjem in posameznikom zagotavljamo nadstandardno preventivno varnost.
TOP