Varovanje javnih zbiranj in prireditev

Javni shod ali javna prireditev je vsako organizirano zbiranje ljudi na prostem ali v zaprtem prostoru, ki ima določenega organiza­torja in vnaprej določen program, udeležba pa je brezpogojno ali pod določenimi pogoji dovoljena vsakomur.

Za vse shode in prireditve velja, da je prijava obvezna

Edina izjema so prireditve, za katere ZJZ določa, da jih ni treba prijaviti (npr. spontani ulični nastopi, svečanosti ob rojstvu in poroki, jubileji in podobna zbiranja).

Pravna podlaga za javne shode in prireditve

Zakon o javnih zbiranjih (ZJZ) je temeljni predpis, ki ureja način uresničevanja ustavne pravice do mirnega zbiranja in javnih zborovanj na javnih shodih.

ZJZ vsebuje pravila o:

  • prijavi in pridobitvi dovoljenja,
  • organiziranju shodov ali prireditev,
  • zagotavljanju reda na shodih ali prireditvah,
  • pristojnosti policije na shodih ali prireditvah.

Pravilnik za izvajanje zakona o javnih zbiranjih:

  • določa vsebino obrazca ali prošnje za dovolitev javnega shoda ali pri­reditve ter način prijave,
  • določa vsebino obrazca pooblastila uradne osebe pristojnega organa, ki na shodih ali prireditvah nadzira izvrševanje ukrepov, določenih v do­voljenju za shod ali prireditev.

Popolna paleta storitev varovanja

S celovitimi storitvami na področju zasebne varnosti podjetjem in posameznikom zagotavljamo nadstandardno preventivno varnost.
TOP