Varovanje letališč

Naše podjetje ima posebno ekipo varnostnikov, ki so posebej specializirani za delo na letališču. Usposobljeni so za delo z letališkimi napravami, za to delo imajo tudi dovolj izkušenj, saj že več kot pet let redno sodelujemo z Aerodromom Maribor. Ti varnostniki se redno izobražujejo, izpopolnjujejo in dopolnjujejo svoje znanje. Opravljenih morajo imeti več različnih tečajev.

O varovanju letališč

Varnostniki se na izobraževanju za rentgenskega (bombnega) operaterja seznanijo z delom in organizacijo kontrolnih mest in se usposobijo za pregledovanje ljudi, prtljage in vozil, ki prehajajo skozi kontrolna mesta. Poseben poudarek je na vsebinah, ki so pomembne za varovanje civilnega letalstva pred dejanji nezakonitega vmešavanja. Znanje rentgenskega operaterja mora varnostnik obnavljati na obdobnih usposabljanjih vsakih pet let.

Prav tako mora varnostnik, ki na letališčih pregleduje potnike in njihovo prtljago, imeti opravljen poseben tečaj s področja varnosti v civilnem letalstvu. Na tem tečaju se varnostno osebje seznani z varnostnimi pravili in ukrepi, ki jih je treba izvajati na letališčih, ter z nevarnimi in strogo prepovedanimi predmeti. Nauči se tudi, kako ročno pregledati osebe, in spozna njihove zvijače (skrivališča nevarnih predmetov), kar v praksi pogosto pride prav.

Varnostni pregled ljudi in prtljage je eden najpomembnejših varnostnih ukrepov v zračnem prometu. Tuje analize kažejo, da so bili nevarni predmeti in eksplozivi velikokrat nastavljeni ravno v potniški prtljagi. Temu je seveda sledilo pravilo, da je treba vso prtljago potnikov rentgensko pregledovati. Tako se vsa prtljaga v odhodu po traku usmeri skozi rentgenski aparat, ki sumljivo prtljago izloči in jo določi za ponovni ročni pregled oziroma odpiranje v prisotnosti potnika. Letos je letališče pridobilo poseben aparat za pregled tekočin, za katerega so varnostniki opravili še dodatno usposabljanje za pravilno upravljanje in pregledovanje. Varnost se je tako še povečala. Zaradi nenehnih novosti in sprememb varnosti v civilnem letalstvu morajo varnostniki obnavljati in dopolnjevati svoje znanje vsakih šest mesecev. To poteka tako, da rešujejo praktične vaje v spletni učilnici pri zunanji izobraževalni organizaciji.

Popolna paleta storitev varovanja

S celovitimi storitvami na področju zasebne varnosti podjetjem in posameznikom zagotavljamo nadstandardno preventivno varnost.
TOP