Varovanje letališč

Osnovni cilj varovanja letališč, ki spadajo po definiciji izpostavljenosti med kritično infrastrukturo, je zaščita in varnost potnikov, posadk letal, letališkega osebja, obiskovalcev letališča, letal in naprav za potrebe letalstva pred nezakonitimi dejanji tako na tleh kot v zraku.

Varovanje civilnega letalstva je kompleksno in strokovno zahtevno področje, ki ga sestavlja niz deležnikov in aktivnosti, regulira pa Zakon o letalstvu v kombinaciji z Zakonom o zasebnem varovanju.

Aktiva varovanje ima na področju varovanja letališč ekipo ustrezno usposobljenih specializiranih varnostnikov in strokovnega osebja, katera se redno izobražuje in izpopolnjuje. Med reference Aktive varovanje na področju varovanja letališč sodi Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana in Letališče Edvarda Rusjana v Mariboru.

Popolna paleta storitev varovanja

S celovitimi storitvami na področju zasebne varnosti podjetjem in posameznikom zagotavljamo nadstandardno preventivno varnost.
TOP