Izbira izvajalca in opreme varovanja

/ / Aktiva varovanje svetuje, varovanje doma, Varovanje v sektorju industrije

Obstajata dva neločljiva dejavnika, na osnovi katerih lahko povprečen uporabnik pridobi vtis o primernosti varnostnega sistema in lažje sprejme pravilno odločitev:

  1. Ponudnik oz. izvajalec; Potrebno je preveriti, če ima pridobljena vsa potrebna formalna dovoljenja oz. licence za opravljanje varnostnih storitev in licencirane strokovnjake, kakšne so njegove reference in ali ima številčno primerno kadrovsko zasedbo. Zelo pomembno je, da zagotavlja 24-urno dosegljivost in ima 24-urno varnostno službo. Vprašati se je potrebno kako celovite so njegove rešitve v segmentih varnostnih rešitev, kako argumentirano in verodostojno predstavi svoje predloge rešitev, ..
  2. Oprema; Pri izbiri opreme pazimo, da ima ustrezne certifikate oz. ateste,da je njena uporaba dovolj razširjenapo Sloveniji, da bo jo mogoče vzdrževati in servisirati s strani pooblaščenih služb.

Nasveti in idejne rešitve strokovnjakov na področju varovanja temeljijo na mnogih izkustvenih primerih in se skladajo s predpisano zakonodajo, a le ob kvalitetnem in skladnem sodelovanju med izvajalcem in uporabnikom lahko dosežemo zmanjšanje dejavnikov tveganja in zagotavljamo varnejši dom.