Izobraževalni center

V Izobraževalnem centru Aktive varovanja izvajamo programe strokovnega usposabljanja, preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK) za varnostno osebje, izvajamo pa tudi obdobna, dopolnilna in specialistična strokovna izpopolnjevanja varnostnega osebja vseh strokovnih usmeritev in profilov.

Storitve

 Naša prednost je tudi izvajanje usposabljanj in splošnih in posebnih preizkusov znanja o ravnanju z orožjem, ki so pogoj za pridobitev orožnih listin. Vsa strokovna usposabljanja in izpopolnjevanja ter usposabljanja za orožje izvajamo v skladu s pridobljenim javnimi pooblastili.

Vsem udeležencem naših usposabljanj nudimo:

  • v primeru udeležbe pri vsaj enem strokovnem usposabljanju brezplačno usposabljanje in preizkus znanja iz varstva pri delu, po predhodnem dogovorjenem terminu;
  • Prilagajanje terminov usposabljanj za večje skupine udeležencev.

Aktiva varovanje d.d.
Kraljeviča Marka ul. 5
2000 MARIBOR

Telefon: 02/ 230 30 86
GSM: 031 665 027 - Viktor Lukač
E-pošta: izobrazevanje@aktiva.si

Cene strokovnih usposabljanj za pridobitev nacionalnih poklicnih kvalifikacij za varnostno osebje (cene so za enega kandidata in se jim v skladu z ZDDV-1 ne dodaja DDV): Cena programa
Strokovno usposabljanje za NPK varnostnik/varnostnica 524,00 EUR
Strokovno usposabljanje za NPK varnostnik čuvaj/varnostnica čuvajka 308,00 EUR
Strokovno usposabljanje za NPK varnostni tehnik/varnostna tehnica 532,00 EUR
Strokovno usposabljanje za NPK operater/operaterka VNC 324,00 EUR
Strokovno usposabljanje za NPK varnostnik telesni stražar/telesna stražarka 1.596,00 EUR
Strokovno usposabljanje za NPK varnostni menedžer/varnostna menedžerka 668,00 EUR
Strokovno usposabljanje za NPK pooblaščeni inženir/pooblaščena inženirka varnostnih sistemov 516,00 EUR
Strokovno usposabljanje za NPK varnostnik nadzornik/varnostnica nadzornica 216,00 EUR
Program dopolnilnega strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja za varnostnika 268,00 EUR
Potrjevanje na podlagi listin in neposredno preverjanje 172,00 EUR
Potrjevanje NPK na podlagi listin 106,34 EUR
Cene strokovnih in specialističnih izpopolnjevanj za varnostno osebje (cene so za enega kandidata in se jim v skladu z ZDDV-1 ne dodaja DDV): 
Obdobno strokovno izpopolnjevanje varnostnega osebja 80,00 EUR
+ 80,00 EUR
Strokovno izpopolnjevanje za prevoz in varovanje gotovine in drugih vrednostih pošiljk 156,00 EUR
+ 96,00 EUR
Strokovno izpopolnjevanje za varovanje prireditev v gostinskih lokalih 180,00 EUR
+ 96,00 EUR
Obdobno strokovno izpopolnjevanje za varnostnega menedžerja 136,00 EUR
+ 96,00 EUR
Strokovno izpopolnjevanje za uporabo plinskega razpršilca 44,00 EUR
Obdobno strokovno izpopolnjevanje za varnostnega tehnika 84,00 EUR
+ 96,00 EUR
Obdobno strokovno izpopolnjevanje za pooblaščenega inženirja varnostnih sistemov 84,00 EUR
+ 96,00 EUR
RAVNANJE
Z OROŽJEM
Usposabljanje in preizkus znanja o ravnanju z orožjem 199,90 EUR
Usposabljanje - teoretični del in potrdilo 135,00 EUR
Splošni preizkus znanja o ravnanju z orožjem 89,90 EUR
Praktični del preizkusa znanja o ravnanju z orožjem 39,90 EUR
Posebni del preizkusa znanja o ravnanju z orožjem 50,00 EUR
Posebni del preizkusa znanja o ravnanju z orožjem za kandidate, ki so opravljali splošni del v Aktiva varovanje d.d. 35,00 EUR
Izdaja dodatnega ali novega potrdila 20,00 EUR

Popolna paleta storitev varovanja

S celovitimi storitvami na področju zasebne varnosti podjetjem in posameznikom zagotavljamo nadstandardno preventivno varnost.
TOP