Strokovno usposabljanje, preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK)

V Izobraževalnem centru Aktiva varovanje izvajamo programe strokovnega usposabljanja, preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK) za varnostno osebje

Je na področju zasebnega varovanja najštevilčnejša in po vsebini dela najbolj univerzalna oblika poklicne kvalifikacije. Varnostniki se skozi program usposabljanja usposobijo praktično za vse oblike varovanja ljudi in premoženja, s sposobnostjo prepoznavanja najrazličnejših (ne)varnostnih situacij in obvladovanja le teh.

Usposobijo se tudi za gašenje začetnih požarov, za ustrezno ukrepanje ob zaznavi kaznivih dejanj, sčasoma pa lahko v skladu s pridobljenimi delovnimi izkušnjami opravljajo tudi dela in naloge intervencije, prevoza denarja in vrednostih pošiljk in druge naloge.

TERMINI USPOSABLJANJA

Termin usposabljanja
Termin preverjanja in potrjevanja
Rok za prijavo
MAREC - MARIBOR
od 01. marec do 17. marec 2021 23. marec 2021 8 dni pred pričetkom usposabljanja
MAREC-LJUBLJANA
od 08. marec do 24. marec 2021 30. marec 2021 8 dni pred pričetkom usposabljanja
JUNIJ
od 31. maj do 16. junij 2021 22. julij 2021 8 dni pred pričetkom usposabljanja
JULIJ
od 05. julij do 21. julij 2021 27. julij 2021 8 dni pred pričetkom usposabljanja
SEPTEMBER – OKTOBER
od 13. september do 29. september 2021 05. oktober 2021 8 dni pred pričetkom usposabljanja
NOVEMBER – DECEMBER
od 15. november do 01. december 2021 07. december 2021 8 dni pred pričetkom usposabljanja

PRIJAVA NA USPOSABLJANJE

Ta poklicna kvalifikacija je namenjena za opravljanje manj zahtevnih del varovanja premoženja na objektih, kot so skladišča, gradbišča, parkirne hiše, razne deponije in podobni. Kljub temu je za to delo potrebne veliko natančnosti, potrpežljivosti in dobro poznavanje pravic in dolžnosti varnostnega osebja po veljavni zakonodaji.

TERMINI USPOSABLJANJA

Termin usposabljanja
Termin preverjanja in potrjevanja
Rok za prijavo
JUNIJ
od 31. maj do 16. junij 2021 22. julij 2021 8 dni pred pričetkom usposabljanja
NOVEMBER – DECEMBER
od 15. november do 01. december 2021 07. december 2021 8 dni pred pričetkom usposabljanja

PRIJAVA NA USPOSABLJANJE

Je ključna poklicna kvalifikacija pri samostojnem konfiguriranju, montaži, nastavljanju in zaključni izvedbi varnostnih sistemov in drugih oblik tehničnega varovanja vseh vrst. Varnostni tehniki so istočasno tudi dobri poznavalci zlasti dela zakonodaje na področju zasebnega varovanja, ki ureja pravilno in zakonito uporabo sredstev in naprav za tehnično varovanje.

Osebe, ki želijo pridobiti to poklicno kvalifikacijo, morajo imeti najmanj srednješolsko strokovno izobrazbo s področja elektrotehnike, računalništva ali strojništva oz. najmanj srednješolsko poklicno izobrazbo iz enega od navedenih področjih in 8 let delovnih izkušenj s sistemi tehničnega varovanja.

TERMINI USPOSABLJANJA

Termin usposabljanja
Termin preverjanja in potrjevanja
Rok za prijavo
MAREC - APRIL
od 15. marec do 31. marec 2021 06. april 2021 8 dni pred pričetkom usposabljanja
NOVEMBER – DECEMBER
od 15. november do 01. december 2021 07. december 2021 8 dni pred pričetkom usposabljanja

PRIJAVA NA USPOSABLJANJE

Je poklicna kvalifikacija, ki kandidatu omogoča opravljanje zahtevnih del in nalog operaterja v varnostno-nadzornih centrih, ki so konfigurirani in delujejo v skladu z veljavnimi standardi. Operater VNC-ja mora biti odličen poznavalec zakonodaje na področju zasebnega varovanja, hkrati pa ga odlikujejo brezhibna komunikacija ter bogate delovne izkušnje in znanje s področja najrazličnejših varnostnih situacij, saj je pogosto prvi in najpomembnejši svetovalec varnostnikom in ostalim sodelavcem na terenu, kako ravnati.

Osebe, ki želijo pridobiti to poklicno kvalifikacijo, morajo imeti predhodno pridobljen certifikat za varnostnika / varnostnico ali srednješolsko izobrazbo ter 5 let delovnih izkušenj v zasebnem varovanju.

TERMINI USPOSABLJANJA

Termin usposabljanja
Termin preverjanja in potrjevanja
Rok za prijavo
JULIJ
od 31. maj do 16. junij 2021 22. junij 2021 8 dni pred pričetkom usposabljanja
SEPTEMBER – OKTOBER
od 13. september do 29. september 2021 05. oktober 2021 8 dni pred pričetkom usposabljanja

PRIJAVA NA USPOSABLJANJE

Pooblaščeni inženirji varnostnih sistemov so nepogrešljiv člen pri izvajanju storitev tehničnega varovanja. Te osebe so vrhunski strokovnjaki za projektiranje in pripravo zasnov varnostnih sistemov, skladno s projektno ali tehnično dokumentacijo. Usposobljeni so za pripravo in samostojno vodenje projektov tehničnega varovanja vseh vrst, komunicirajo s sodelavci, naročniki, gradbenimi izvajalci in ostalimi institucijami.

Posebnost njihovega dela je tudi nenehno nadgrajevanje znanja ter razvoj in uvajanje najnovejših dosežkov na področju tehničnega varovanja v prakso. Oseba, ki želi pridobiti to poklicno kvalifikacijo mora biti pooblaščeni inženir E usmeritve za področje projektiranja v skladu z veljavnimi predpisi.

TERMINI USPOSABLJANJA

Termin usposabljanja
Termin preverjanja in potrjevanja
Rok za prijavo
MAREC - APRIL
od 15. marec do 31. marec 2021 06. april 2021 8 dni pred pričetkom usposabljanja
NOVEMBER – DECEMBER
od 15. november do 01. december 2021 07. december 2021 8 dni pred pričetkom usposabljanja

PRIJAVA NA USPOSABLJANJE

Je oseba, ki načrtuje, vodi, usmerja in po potrebi tudi korigira dejavnost zasebnega varovanja v družbi, kjer je zaposlena. Izvaja notranji izvedbeni in strokovni nadzor, skrbi za profesionalnost dela in zadovoljstvo naročnikov varnostnih storitev. S tem zaseda najodgovornejše delovno mesto pri izvajanju storitev zasebnega varovanja.

To poklicno kvalifikacijo pridobijo diplomanti Fakultete za policijsko-varnostne vede, sicer pa po postopku usposabljanja in preverjanja ter potrjevanja osebe, ki imajo najmanj višjo strokovno izobrazbo in 5 let delovnih izkušenj na področju zasebnega varovanja.

TERMINI USPOSABLJANJA

Termin usposabljanja
Termin preverjanja in potrjevanja
Rok za prijavo
MAREC - MARIBOR
od 01. marec do 17. marec 2021 23. marec 2021 8 dni pred pričetkom usposabljanja
NOVEMBER – DECEMBER
od 15. november do 01. december 2021 07. december 2021 8 dni pred pričetkom usposabljanja

PRIJAVA NA USPOSABLJANJE

Telesni stražarji, v svetu znani kot »bodyguard-i«, sodijo v sam vrh usposobljenega varnostnega osebja.

So varnostniki, ki opravijo zahtevno usposabljanje za telesne stražarje in tako pridobijo znanja za izdelavo načrta varovanja osebe, samostojno komunicirajo s strankami, pristojnimi organi in institucijami ter obvladajo najzahtevnejše tehnike osebnega varovanja, uporabe varovalne opreme, upravljanja z vozili in drugimi pripomočki.

TERMINI USPOSABLJANJA

Termin usposabljanja
Termin preverjanja in potrjevanja
Rok za prijavo
MAREC
od 01. marec do 25. marec 2021 01. april 2021 8 dni pred pričetkom usposabljanja
SEPTEMBER
od 06. september do 24. september  2021 20. september 2021 8 dni pred pričetkom usposabljanja

PRIJAVA NA USPOSABLJANJE

Varnostnik nadzornik se usposobi za opravljanje del in nalog notranjega nadzora, se pravi nadzora nad varnostnim osebjem v matični družbi, s tem pa prispeva h kakovosti, zakonitosti in strokovnosti dela varnostnikov.

Po pooblastilu in naročilu naročnika pa lahko nadzira tudi zaposlene v drugih gospodarskih družbah. Varnostnih nadzornik mora biti odličen poznavalec zakona o zasebnem varovanju, prepoznaven pa po natančnosti, komunikativnosti in prilagodljivosti.

TERMINI USPOSABLJANJA

Termin usposabljanja
Termin preverjanja in potrjevanja
Rok za prijavo
MAREC - LJUBLJANA
od 08. marec do 24. marec 2021 30. marec 2021 8 dni pred pričetkom usposabljanja
NOVEMBER - DECEMBER
od 15. november do 01. december 2021 07. december 2021 8 dni pred pričetkom usposabljanja

PRIJAVA NA USPOSABLJANJE

Popolna paleta storitev varovanja

S celovitimi storitvami na področju zasebne varnosti podjetjem in posameznikom zagotavljamo nadstandardno preventivno varnost.
TOP