Kaj je fizično varovanje in kdo se za tovrstno varovanje odloča ter zakaj?

/ / Aktiva varovanje svetuje, varovanje doma, Varovanje v sektorju industrije

Najprej pojasnimo, kaj sploh je fizično varovanje

Pojem fizično varovanje je pravzaprav komercialni izraz, ki laičnemu kupcu olajša razumevanje in omogoča lažjo izbiro med različnimi vrstami varnostnih storitev iz ponudbe podjetij za zasebno varovanje. Sam izraz ne pomeni točno določenega varnostnega ukrepa(nja) ali varnostne storitve, vsebuje pa zelo široko paleto storitev varovanja premoženja, ki jim je skupna točka to, da jih izvaja varnostno osebje – varnostniki.

Nobena varnostna storitev (še) ni popolnoma avtomatizirana, za vsako, prej ali pozneje, stoji kakšen človek: projektant, monter, serviser, operater VNC, varnostni menedžer, vsi z ustreznimi licencami za zasebno varovanje, fizično varovanje pa je tista dejavnost v zasebnem varovanju premoženja, ki jo s pomočjo tehničnih sredstev ali brez, izvajajo varnostniki (in varnostniki nadzorniki, pa tudi varnostni menedžerji), varnostno osebje, ki mu licenca za zasebno varovanje dovoljuje uporabo ukrepov varnostnika po Zakonu o zasebnem varovanju.

V angleščini je pri teh pojmih potrebno biti previden, direktni prevodi niso primerni, saj izraz physical security pomeni naše mehansko varovanje, obliko tehničnega varovanja z mehanskimi sredstvi, ograjami, vrati, ključavnicami …

Kdo se za tovrstno varovanje odloča in zakaj?

Ne le za oblike fizičnega pač pa za vsako vrsto varovanja se naročnik odloči na podlagi varnostnih potreb varovanega območja. Če se varnostnih problemov na da rešiti (zgolj) s tehničnim varovanjem je pač potrebno poseči po širšem arzenalu zasebnega varovanja. Seveda so največkrat naročniki fizičnega varovanja podjetja, ustanove, pravne osebe, ker imajo pač take varnostne potrebe, ki se jih ne da zadovoljiti na drugi primern(ejš)i način in so ocenili, da so tveganja večja kot strošek varovanja. Je pa tudi vedno več povpraševanja po fizičnem varovanju tudi od fizičnih oseb: pogrebi in poroke so najpogostejši razlog za varovanje premoženja z varnostniki v času, ko nikogar, niti najbližjih sosedov, ni doma, saj je cena takega varovanja nižja kot je potencialna škoda pri vlomu v neobljudeno stanovanjsko hišo, morebiti več  sosednjih hiš, vse z gospodarskimi poslopji in ogromno kmetijske ali kake druge mehanizacije.

3.      Poznamo različne oblike fizičnega varovanja. Kakšne vse?

Posamezne storitve iz obsega fizičnega varovanja so velikokrat opisovane z različnim časovnim obsegom prisotnosti varnostnikov na varovanih območjih. Varnostne receptorske službe se, na primer, izvajajo v delovnem oziroma obratovalnem času na varovanem območju, poleg varnostne pa imajo tudi receptorske funkcije, na primer usmerjanje obiskovalcev, dajaje osnovnih informacij in podobno. Varnostne službe se lahko izvajajo tudi ves čas, 24 ur na dan, 7 dni v tednu. Primerne so za varovana območja, kjer varnostnih in nekaterih drugih nalog, ki niso v neskladju z osnovnimi varnostnimi funkcijami, ni moč ustrezno izvesti drugače, kot s stalno prisotnostjo varnostnega osebja. Oblike fizičnega varovanja pa sta tudi intervencija in obhodno varovanje, kot temu rečemo pri nas. Pri teh dveh storitvah pa ne gre za stalno temveč občasno prisotnost varnostnega osebja na varovanem objektu: po sproženih alarmih, po prej določenem urniku obhodov ali z naključnimi nadzornimi obhodi.

V vedno več trgovinah so prisotni varnostniki. Kakšno je njihovo delo in kaj vse taka oseba mora vedeti oziroma na kaj vse mora biti pozorna, kakšne so njegove naloge?

Varnostniki v trgovskih objektih imajo popolnoma enako delo kot njihovi kolegi v proizvodnih objektih ali v državnih in drugih ustanovah. Zato so tudi popolnoma enako usposobljeni in imajo popolnoma enake licence za zasebno varovanje. Pravzaprav je res bistvena razlika med delom enih in drugih le v številu kaznivih dejanj s katerimi se srečujejo pri svojem vsakdanjem delu. Tatvine in goljufije v trgovinah so najpogostejša kazniva dejanja s katerimi se srečuje varnostno osebje vsak dan. To pomeni tudi to, da ti varnostniki pooblastila, ki jim jih daje zakon, uporabljajo bistveno pogosteje kot na katerem koli drugem delovnem mestu. In bistveno bolj so pri svojem delu izpostavljeni, zaradi izvajanja ukrepov tudi neposredno ogroženi.

Se je s pojavom fizičnega varovanja pri nas varnost izboljšala?

Fizično varovanje ni pojav, ki bi kot deus ex machina od nekod prišel in izboljšal varnostne razmere. Fizično varovanje je dejavnost, ki jo izvajajo varnostniki  že od davnin. Pravijo, da je varnostniški eden od dveh najstarejših poklicev na svetu. Verjetno je v resnici nastal že s prvo privatno lastnino. Policija ima svoje korenine v zasebnem varovanju.

Težko je trditi, da se lahko varnost nekega območja izboljša z neko novo ali izboljšano varnostno storitvijo ali z nekim varnostnim ukrepom. Tam, kjer ni nevarnosti, nobenih, ne le novih, varnostnih ukrepov in storitev ni treba. Res pa je tudi, da absolutne varnosti ni moč zagotoviti z nobenim, še tako dobrim sredstvom. Zato je naloga zasebnega varovanja, da s sorazmernimi, zakonitimi, strokovnimi in humanimi sredstvi zagotavljamo varnost naročnikom varovanja in s tem dvigujemo stopnjo varnosti v okolju.

Kako poteka intervencija?

Izvajanje intervencije je danes najbolj razširjena oblika fizičnega varovanja. Zaradi razmaha tehničnih varnostnih sredstev je postala dosegljiva vsakomur, ki za varnost svojega imetja potrebuje ali želi več kot le dobra vrata v stanovanje in ograjo okoli hiše. Pri intervenciji gre za obliko varovanja premoženja, ki relativno drago prisotnost varnostnega osebja na varovanem območju zamenja z uporabo mehanskega in elektronskega varnostnega sistema, s katerima preprečuje neželena ravnanja, jih detektira, ko do njih vseeno pride in sporoča alarmna stanja varnostnemu osebju, ki se ustrezno odzove na alarm: pride na varovano območje, ugotovi vzrok alarma, po potrebi zavaruje kraj kaznivega dejanja.