Kaj so potencialna tveganja pri najemu izvajalcev storitev zasebnega varovanja, ki nimajo licence?

/ / Aktiva varovanje svetuje, varovanje doma
  1. Varnostni zadržki. Ti izvajalci niso varnostno preverjeni, torej ne vemo, kakšna je njihova (kriminalna) preteklost (ali sedanjost). S tem, ko jim zaupamo varovanje svojega doma, tvegamo, da bodo to zaupanje izkoristili in prav oni povzročili razdejanje in škodo kot v zgornjem primeru.
  2. Nestrokovnost. V podjetjih, v katerih se ukvarjamo z zasebnim varovanjem, so za vse varnostno osebje obvezna stalna oziroma redna izobraževanja ter periodični preizkusi znanja. Na ta način smo seznanjeni z novimi trendi, novimi tehnologijami in novimi tveganji. Podjetja ali posamezniki, ki se s tem ukvarjajo nezakonito, običajno niso poučeni in rešitve, ki jih ponujajo, niso optimalne.
  3. Zavarovanje. Zavarovalnice v primeru nastale škode ob nezakoniti vgradnji alarmnega sistema ne povrnejo celotne škode. Nekatere zavarovalnice objekta za primer vloma niti ne zavarujejo ali pa ga zavarujejo za bistveno višjo premijo, če je bil alarmni sistem vgrajen nezakonito. Problem za naročnika nastopi tudi, če izvajalec povzroči škodo pri vgradnji sistema (prebita vodovodna cev, pretrgan električni kabel, porušena stena ipd.). Ker izvajalec svoje dejavnosti nima prijavljene, ne more imeti zavarovanja za škodo, povzročeno pri izvajanju te dejavnosti. V tem primeru je naročnik na milost in nemilost prepuščen izvajalcu oziroma sodnim mlinom.

Kaj pa tveganja, ki jih prevzema izvajalec?

Zakon o zasebnem varovanju nalaga kršiteljem kazni od 400 do 12.000 evrov. Poleg tega je lahko izvajalec odgovoren za škodo, ki nastane pri vlomu, če se ugotovijo strokovne napake pri delovanju alarmnega sistema. Kot že rečeno, zavarovanja za tak primer izvajalec brez licence ne more skleniti, zato sta vsa odgovornost in breme na strani odgovorne osebe oziroma posameznika.