Kako lahko ali težko je pridobiti orožno listino ali orožje?

/ / Aktiva varovanje svetuje

Zadnjih nekaj mesecev se precej intenzivno govori o orožju, njegovih dobrih in manj dobrih straneh, o povezanosti orožja in različnih groženj sodobnega sveta ter tudi in predvsem o tem, da se je Evropska komisija začela ukvarjati z idejo, da bi posameznikom omejili ali celo onemogočili nabavo in posest določenih vrst orožja, ki so trenutno še vsa med dovoljenimi. Veliko vprašanj in polemik se je razvilo tudi o begunski oziroma migrantski krize in domnevni povezavi z večjim zanimanjem za nakup orožja. Orožje je pač pojem, ki pri ljudeh praviloma sproža različne občutke, od (straho)spoštovanja do navdušenja, občudovanja in še česa. Posameznikom velikokrat pomeni tudi željo, da bi ga posedovali. A tu nekje se najde nekaj »ovir«, ki marsikomu pokvarijo delček veselja, včasih pa se komu celo porajajo vprašanja o tem, kako naprej, kako torej postati imetnik kakšnega kosa orožja. Pa si poglejmo, kako lahko ali težko je sploh priti do orožja oziroma do zanj ustreznih orožnih listin.

Nabavo in posest orožja ureja Zakonu o orožju (Ur. l. RS, št. 23/2005, 85/2009), ki za to posamezniku postavlja šest pogojev:

 1. da je dopolnil 18 let; morda kot zanimivost: v določenih primerih zakon o orožju terja od posameznika 21 let starosti;
 2. da ni zadržkov javnega reda, kar pomeni nekaznovanost za kazniva dejanja in prekrške z elementi nasilja;
 3. da je zanesljiv, kar pomeni, da ima take lastnosti, ki minimizirajo verjetnost zlorabe in malomarnosti pri posesti in uporabi orožja;
 4. da ima upravičen razlog za izdajo orožne listine; to je odgovor na vprašanje, zakaj bi radi orožje posedovali;
 5. da ima opravljen zdravniški pregled;
 6. da je opravil preizkus znanja o ravnanju z orožjem.

Izpolnjevanje naštetih pogojev preveri upravna enota, pri kateri posameznik odda vlogo za izdajo orožne listine. Prve tri pogoje preveri upravna enota po uradni dolžnosti, pri zadnjih treh pa mora posameznik sam aktivno sodelovati in predložiti ustrezna dokazila. Pri tem je najbolj zanimiva zahteva o upravičenem razlogu, torej odgovor na vprašanje, zakaj bi orožje radi imeli. Možni odgovori so tako članstvo v športnem strelskem klubu ali organizaciji, članstvo v lovski družini, dokazilo o podaritvi ali dedovanju orožja, interes za zbiranje orožja in zagotovitev osebne varnosti. Zadnji razlog je zelo težko dokazljiv in ni ravno pogost.

Celotna procedura za posameznika od dneva, ko odda vlogo, do pridobitve prvega nabavnega dovoljenja traja v povprečju od dva do tri mesece, kar je tudi maksimalni rok, v katerem mora posameznik upravni enoti predložiti zahtevana potrdila in dokazila. Sam postopek torej sploh ni težak, seveda pa od posameznika zahteva primerno angažiranost in tudi primeren odnos do zakonodaje in orožja nasploh. Okvirni strošek celotne procedure od začetka do pridobitve možnosti nabave prvega kosa orožja znaša okrog 350,00 evrov; v to so zajeti stroški upravnih taks, zdravniškega pregleda ter usposabljanja in preizkusa znanja o ravnanju z orožjem.

Tako lahko posameznik pridobi prvo orožno listino, ki mu daje pravico, da si orožje sploh lahko kupi ali ga pridobi kako drugače (npr. podaritev). Poznamo naslednje orožne listine:

 • Dovoljenje za nabavo orožja – listina, ki omogoča enkratni nakup vpisanega kosa orožja,
 • Dovoljenje za nabavo streliva – listna, ki omogoča nabavo določene količine streliva,
 • Dovoljenje za posest orožja – listina, ki omogoča posest orožja brez pravice nošenja in se izda s trajno veljavnostjo,
 • Orožni list – listina, ki omogoča posest in nošenje orožja, izda pa se za lovsko in športno orožje z veljavnostjo 20 let in za varnostno orožje z veljavnostjo 10 let,
 • Dovoljenje za zbiranje orožja – listina, ki omogoča ta hobi, in
 • Priglasitveni list – izdaja se za določena orožja iz kategorije D, recimo – kot zanimivost – za močnejše zračne puške.

Aktiva varovanje, je že dobrih 15 let imetnik javnega pooblastila za izvajanje programov usposabljanja za preizkus znanja o ravnanju z orožjem. Udeležencem usposabljanj naši izkušeni in usposobljeni predavatelji z veliko mero strokovnosti in entuziazma vedno predstavijo orožje v pravi luči za pravilno in varno uporabo. Prav tako kandidati vedno izvedo vse potrebno o pogojih za pridobitev orožnih listin, o pravicah in obveznostih, ki izhajajo iz posameznih orožnih listin, in drugem, kar zadeva posest orožja. Izkušnje tudi kažejo, da si kandidati velikokrat šele po opravljenem usposabljanju ustvarijo jasnejšo sliko in se veliko laže odločijo za pravo orožje z ustrezno orožno listino. Z njim lahko potem uspešno in varno gojijo svoj hobi in v svoj prosti čas vnesejo primerno mero vznemirjenja in odgovornosti.