Ker želimo, da ste varni!

Dom je prostor, ki nam daje zavetje, oporo, občutek pripadnosti, je stalnica v našem življenju in podaljšek našega intimnega osebnega prostora; grob zunanji poseg vanj lahko poruši naš občutek varnosti in zaupanja.

Kako varovati svoj dom

Potreba po varnosti je že od nekdaj zelo pomemben element našega življenja. Psiholog Abraham Maslow jo je v piramidi hierarhije potreb postavil na drugo mesto, kar pomeni, da je varnost vsakega posameznika zelo pomembna.

Vse prepogosto se dogaja, da v naše življenje neupravičeno posežejo druge osebe in nepredvideni dogodki. V Sloveniji statistika kriminalitete, ki jo vodi Ministrstvo za notranje zadeve, jasno prikazuje, da je stopnja kriminalnih dejanj (tatvine – vlomi, ropi) zadnja leta v porastu. Ravno zaradi takih dejanj je čas, da vzamemo življenje v svoje roke in ga ne prepuščamo srečnim naključjem. Pripravili smo nekaj praktičnih nasvetov za povečanje varnosti vašega doma.

Okolica doma je bistven element, ko govorimo o njegovi varnosti pred vsiljivci. Večja tveganja za pojav varnostnih problemov se kažejo v manj urejenih, neosvetljenih predelih naselij. Območja, po katerih ne potekajo redne poti ljudi in so nasploh manj obljudena, so veliko bolj ogrožena. Med takšna območja uvrščamo tudi območja brez javnih objektov, trgovin, poslovnih prostorov, v našem okolju pa velja pozornost usmeriti tudi na povečan pojav vandalov, brezdomcev, navideznih prodajalcev, začasnih najemnikov, narkomanov in podobno. O profesionalnem varovanju bi morali razmišljati vsak dan in ne le takrat, ko se pripeti neljub dogodek, in pozornost nameniti temu, kakšne bodo morebitne posledice v primeru posega v našo imovino.

O celovitem varovanju lahko govorimo takrat, kadar smo poskrbeli, da so na objektu zavarovani vsi mogoči »parametri« ali točke vstopa oziroma vdora.
Pri stanovanjskih hišah je treba poskrbeti, da naš dom ni preprosto dostopen s prometnih poti, in sicer z dobro ograjo, ki je dovolj trdna, da predstavlja prehodno oviro, in dovolj odprta, da omogoča preglednost, ter z dodatno osvetlitvijo zunanjosti objekta z reflektorji ali drugimi svetili. Za varovanje perimetra predlagamo namestitev zunanjih javljalnikov gibanja, povezanih v sistem za javljanje vloma. Navadno gre za tako imenovane javljalnike bariere oziroma zunanje javljalnike gibanja, ki zaznavajo nepooblaščen vstop na varovano območje, še preden se vlomilec neposredno približa objektu in povzroči večjo škodo (javljalnik omogoča zgodnje odkrivanje vstopa na varovano območje). Uporaba zunanjega varovanja se priporoča ponoči v času spanca, počitka. Dom lahko opremimo tudi z videonadzornim sistemom, sestavljenim iz zunanjih in notranjih kamer, ki zajemajo slike podnevi in ponoči. Kamere so povezane s samostojnim shranjevalnikom, v katerem se slike kamer (posnetki) shranjujejo in preko katerega se s pomočjo monitorja tudi pregledujejo. Sodobni video nadzorni sistemi omogočajo dostop do zgodovine posnetkov in pregled teh posnetkov ter pogled žive slike tudi preko aplikacije, kar se je po izkušnji uporabnika izkazalo za izredno pozitiven učinek pri kontroli dogajanja na objektu.

Sistem za javljanje vloma in video nadzorni sistem sta najučinkovitejša ob smiselni tehnični združljivosti. Pred vhodna in ograjna vrata predlagamo namestitev domofonskih ali video domofonskih sistemov za identifikacijo vstopajočega in elektronsko krmiljeno odpiranje na primer ograjnih vrat. Navadno gre za določeno število zunanjih pozivnih tablojev za prenos govora ali za prenos govora in zajem slike, nameščenih na ograji in/ali pred vhodom v objekt, ter notranjih enot za prikaz slike in prenos govora. Glavni vhod v stanovanjski objekt ter garažna in ograjna vrata naj bodo vedno zaklenjeni!

Okna in vrata so najdostopnejša točka za vdor v naš objekt in v veliko primerih šibka točka ravno zaradi dotrajanosti. Po statistiki sodeč, lahko sklepamo, da se večina vlomov izvede skozi vhodna vrata, največkrat z zelo primitivnimi metodami, vendar to seveda ni pravilo. Rešitev so kakovostna, masivna vrata z varnostnim okovjem, kakovostna ključavnica, varnostni cilindrični vložek, varnostna kljuka. Za dodatno zaščito vrat lahko vgradimo tudi prečno zaporo ali pribitno ključavnico. Priporočamo večtočkovno zaklepanje in namestitev kukala ter uvedbo sistema ključev oziroma varnostni ključ (izdelava duplikatov je mogoča samo z varnostno lastniško kartico). Stekla na vratih naj bodo protivlomno testirana. Protivlomna ali protipožarna vrata je danes mogoče dobiti v vizualno spremenljivi različici (barva, obloga).

Posebno pozornost namenimo tudi pritličnim in kletnim oknom, ki so načeloma laže dostopna. Kletna okna naj bodo dodatno zavarovana s protivlomnim steklom, lahko tudi z vtkano žično mrežo, ali s polikarbonatnim steklom, lahko pa na okna nalepimo varnostno folijo. Kletne prostore lahko dodatno zaščitimo tudi s kovinskimi rešetkami, privijačenimi z notranje strani okna ali jaška. Mehanske naprave ali prepreke so za vlomilca fizična ovira, ki ga lahko odvrne od dejanja ali vsaj upočasni pri njegovi nameri. Za zaznavanje javljanja vloma uporabimo tudi v objektu elektronske sisteme za javljanje vloma. Takšni sistemi so v osnovi sestavljeni iz javljalnikov gibanja, magnetnih kontaktov na krilih oken in podbojih vrat, naprav za zvočno in svetlobno alarmiranje ter seveda centralne enote s kodirnikom. Ob namestitvi sistema za javljanje vloma predlagamo namestitev javljalnikov dima, izlitja vode, uhajanja plina in podobno.

Priporočamo, da so sistemi tehničnega varovanja povezani z varnostno-nadzornim centrom, od koder je v primeru alarma napotena intervencijska skupina. Posebno pozornost je treba nameniti prenosni poti signalov tehničnega varovanja med objektom naročnika in varnostno-nadzornim centrom, ki lahko poteka po internetu ali z GSM/GPRS komunikatorjem ali s kombinacijo obojega, kar nam omogoča boljše ter zanesljivejše obveščanje oziroma poročanje o dogajanju na objektu v primeru izpada katerega od navedenih medijev. Vdor vsiljivca v notranjost objekta je lahko izredno nevaren, sploh v primeru neposrednega srečanja s stanovalci. Priporočamo, da v takšnem primeru ne odreagirate panično in ne ukrepate s fizično silo, temveč se umaknete in si poizkusite zapomniti čim več podrobnosti o podobi vlomilca. Te bodo koristne, ko ga bo treba opisati.

Da naše stanovanje ali hiša ne postane tarča nepridipravov, lahko največ naredimo sami.
Pred odhodom od doma poskrbimo, da ne daje videza, da smo odsotnosti. Navajamo nekaj predlogov, ki bodo delno pripomogli k večji varnosti vašega doma:

 • redno zaklepajte vrata (tudi takrat, kadar ste na dvorišču);
 • pazite na ključe (nikoli jih ne puščajte pod predpražnikom, v poštnem nabiralniku, cvetličnem lončku in podobno);
 • spreminjajte svoje navade (sprememba prihodov domov in odhodov z doma – časovni okvir);
 • preudarno uporabljajte telefon (na telefonskem odzivniku nikoli ne puščajte sporočila, ki bi oznanjalo vašo odsotnost, raje posnemite sporočilo, da klica trenutno ne morete sprejeti);
 • dragocenosti imejte skrite pred tujimi očmi (dolgoprstneži lahko opazujejo skozi okno);
 • previdno odlagajte smeti (ko nabavite dragocenejše tehnične opreme, embalažo pospravite, da je ne vidijo vsi).

V času daljše odsotnosti z doma predlagam, da:

 • se dogovorite s sorodniki ali sosedi, da redno praznijo vaš poštni nabiralnik, ali pa začasno odpovejte naročnino na časopis;
 • uredite dvorišče; nepokošena trava je znak, da lastnikov ni doma;
 • utišajte telefon; zvonjenje v prazno je znak, da nikogar ni doma;
 • senčila in rolete spustite do običajne višine in oken ne zakrijte popolnoma;
 • o svojem odhodu obvestite le osebe, ki morajo to nujno vedeti in jim zaupate;
 • vklopite alarmni sistem.

Varnost je dobrina, ki se je običajno zavemo šele, ko jo izgubimo. Ljudje se ponavadi odločajo za varovanje doma na osnovi slabih izkušenj – lastnih ali svojih bližnjih. Da vaše stanovanje ali hiša ne postane tarča nepridipravov, lahko največ naredite sami. Vaš dom, prostor, kjer preživljate svoj najdragocenejši čas s svojimi najdražjimi, naj postane varen. Podjetje Aktiva varovanje, d. d., je »pot« k mirnejšemu, brezskrbnemu načinu življenja.

Popolna paleta storitev varovanja

S celovitimi storitvami na področju zasebne varnosti podjetjem in posameznikom zagotavljamo nadstandardno preventivno varnost.
TOP