Kakšna vozila se uporabljajo za prevoz denarja?

/ / Aktiva varovanje svetuje

Za prevoz denarja ter drugih vrednostnih pošiljk se uporabljajo zgolj specialna vozila, ki jih delimo na prirejena in neprebojna, ter je njihova uporabnost določena v skladu s Pravilnikom o načinu prevoza in varovanja denarja ter drugih vrednostnih pošiljk. Ta definira tudi ustreznost minimalnih tehničnih in varnostnih standardov, opremljenost s komunikacijskim in nadzornim sistemom, homologacijo skladno s predpisi, ki urejajo pogoje za homologacijo neprebojnih vozil namenjenih za prevoz varovane pošiljke.