Lahko sistem tehničnega varovanja vzdržujem sam?

/ / Aktiva varovanje svetuje, varovanje doma

Naročniki oziroma uporabniki sistemov tehničnega varovanja lahko tudi sami veliko storijo za zagotavljanje učinkovitosti in zanesljivosti tehničnega varovanja. Poudarjamo, da s tem ni mogoče nadomestiti pregleda ustrezno usposobljenega strokovnjaka. Izpostaviti velja predvsem naslednje:

  • podrobno naj preberejo navodila za uporabo, pravilno uporabljajo sistem in ravnajo v skladu z navodili,
  • od strokovnjakov naj zahtevajo, da jih seznanijo z načinom delovanja in konfiguracijo sistema; na ta način bodo lažje in hitreje prepoznali morebitne napake v delovanju ter o tem pravočasno obvestili servisno službo;
  • ob vsakem najmanjšem sumu, da sistem ne deluje pravilno, naj poiščejo strokovno mnenje servisne službe;
  • ko preurejajo prostore (premeščanje pohištva, sprememba namembnosti prostora …), je treba vedno preveriti vpliv sprememb na funkcionalnost tehničnega varovanja.