O podjetju

Aktiva varovanje je sodobno zasebno varnostno podjetje, ki se nenehno razvija in prilagaja potrebam kupcev. Pri tem vso pozornost posveča dvigu kakovosti poslovanja. Povezanost zaposlenih, razumevanje, medsebojno sodelovanje in zaupanje so ključne vrednote, ki nam na naši poti pomagajo uresničevati cilje in strategije razvoja.

Storitve

Aktiva varovanje nudi popolno paleto storitev s področja varovanja oseb, premoženja, prevoza denarja ter varstvenega inženiringa. Na področju varovanja premoženja smo prvo podjetje v Sloveniji, ki si je pridobilo certifikat kakovosti ISO 9001. Naša želja ob tem je bila, dosegati odličnost v zadovoljevanju potreb naših poslovnih partnerjev. Prepričani smo, da lahko na vseh področjih naše dejavnosti zadovoljimo tudi najzahtevnejše kupce.

Pri delu preizkušamo nove načine in pristope. To počnemo z veliko mero energije, s timskim delom in ustvarjanjem razmer, ki nam omogočajo hiter odziv na izzive in prepoznavanje priložnosti. Z viri, s katerimi delamo in jih upravljamo, vsak med nami ravna kot skrben gospodar, ob tem pa se zavedamo odgovornosti, ki jo imamo do kupcev, lastnikov, širšega in ožjega okolja ter drug do drugega.

Aktiva varovanje je družba, ki pod svojim okriljem združuje večje število podjetij z dejavnostjo zasebnega varovanja. Z našo blagovno znamko kupci prepuščajo skrb za izvedbo in zagotavljanje ene najpomembnejših človekovih dobrin zanesljivemu in preizkušenemu partnerju. S spoštovanjem zakonodaje ustvarjamo visokokakovostne storitve in ukrepe na področju zasebnega varovanja, vodimo ustrezen socialni dialog z vsemi zaposlenimi, skrbimo za korektne poslovne odnose s kupci in dobavitelji ter dosegamo strateške cilje naših lastnikov.

Naša osnovna načela so:

 • Spoštujemo preteklost in gradimo ter delamo na prihodnosti v vseh pogledih delovanja družbe.
 • Naši zaposleni so najpomembnejši člen v smeri zagotavljanja zadovoljstva odjemalcev.
 • Skrbimo za pozitivno komunikacijo z zaposlenimi in ustvarjamo motivacijsko okolje za doseganje nadpovprečnosti posameznika in celote.
 • Sistematično vlagamo v znanje in visoko kakovost varnostnih storitev ter proizvodov.
 • Storitve izvajamo skladno s standardiziranimi postopki, kateri so izdelani na osnovi znanja in dolgoletnih izkušenj.
 • Načrtno izvajamo izobraževanja in usposabljanja za zaposlene po programih strokovnega izobraževanja z možnostjo pridobivanja javno priznanih poklicnih kvalifikacij v dejavnosti zasebnega varovanja.
 • Načrtno spodbujamo in motiviramo razvoj učinkovitejših rešitev varovanja, uporabe novih tehnologij in nove opreme.
 • S kupci vzpostavljamo dobre poslovne odnose in izpolnjujemo vse vhodne zahteve ter jih dokazujemo z neposrednim merjenjem zadovoljstva po končani izvedbi, vključno z reklamacijami.
 • S skrbno izbranimi dobavitelji vzpostavljamo partnerski odnos in jih vključujemo v naše procese varovanja pri kupcih, kar nam zagotavlja skladnost z zahtevami ter zadovoljstvo z opravljenim varovanjem.
 • Uporabljamo sodobno opremo za delo, vključno z opremo za lastno varnost.
 • Ugotavljamo skladnost z vhodnimi zahtevami kupca, opravljamo analize in predvidimo aktivnosti za izboljševanje učinkovitosti.
 • Pregledno vodimo vpeljan sistem vodenja kakovosti ter skrbimo za nenehno izboljševanje njegove učinkovitosti ter uspešnosti delovanja poslovnega sistema.
 • Stremimo v razvoj in sledimo tehnološkemu napredku dejavnosti

Aktiva varovanje ima skupni slogan v domeni Aktive skupine:

VARNO, ČISTO IN UREJENO

Aktiva varovanje je družba, ki pod svojim okriljem združuje večje število podjetij z dejavnostjo zasebnega varovanja. Z našo blagovno znamko kupci prepuščajo skrb za izvedbo in zagotavljanje ene najpomembnejših človekovih dobrin zanesljivemu in preizkušenemu partnerju. S spoštovanjem zakonodaje ustvarjamo visokokakovostne storitve in ukrepe na področju zasebnega varovanja, vodimo ustrezen socialni dialog z vsemi zaposlenimi, skrbimo za korektne poslovne odnose s kupci in dobavitelji ter dosegamo strateške cilje naših lastnikov.

Naša osnovna načela so:

 • Spoštujemo preteklost in gradimo ter delamo na prihodnosti v vseh pogledih delovanja družbe.
 • Naši zaposleni so najpomembnejši člen v smeri zagotavljanja zadovoljstva odjemalcev.
 • Skrbimo za pozitivno komunikacijo z zaposlenimi in ustvarjamo motivacijsko okolje za doseganje nadpovprečnosti posameznika in celote.
 • Sistematično vlagamo v znanje in visoko kakovost varnostnih storitev ter proizvodov.
 • Storitve izvajamo skladno s standardiziranimi postopki, kateri so izdelani na osnovi znanja in dolgoletnih izkušenj.
 • Načrtno izvajamo izobraževanja in usposabljanja za zaposlene po programih strokovnega izobraževanja z možnostjo pridobivanja javno priznanih poklicnih kvalifikacij v dejavnosti zasebnega varovanja.
 • Načrtno spodbujamo in motiviramo razvoj učinkovitejših rešitev varovanja, uporabe novih tehnologij in nove opreme.
 • S kupci vzpostavljamo dobre poslovne odnose in izpolnjujemo vse vhodne zahteve ter jih dokazujemo z neposrednim merjenjem zadovoljstva po končani izvedbi, vključno z reklamacijami.
 • S skrbno izbranimi dobavitelji vzpostavljamo partnerski odnos in jih vključujemo v naše procese varovanja pri kupcih, kar nam zagotavlja skladnost z zahtevami ter zadovoljstvo z opravljenim varovanjem.
 • Uporabljamo sodobno opremo za delo, vključno z opremo za lastno varnost.
 • Ugotavljamo skladnost z vhodnimi zahtevami kupca, opravljamo analize in predvidimo aktivnosti za izboljševanje učinkovitosti.
 • Pregledno vodimo vpeljan sistem vodenja kakovosti ter skrbimo za nenehno izboljševanje njegove učinkovitosti ter uspešnosti delovanja poslovnega sistema.
 • Stremimo v razvoj in sledimo tehnološkemu napredku dejavnosti

Aktiva varovanje ima skupni slogan v domeni Aktive skupine:

VARNO, ČISTO IN UREJENO

Konkurenčne prednosti, ki jih naročniki občutijo kot dodano vrednost in kakovost storitev:

 • Sistematično gradimo strateško prednost, ki temelji na znanju in visoki kakovosti varnostnih storitev in proizvodov.
 • Pregledno vodimo vpeljan sistem vodenja kakovosti ter skrbimo za nenehno izboljševanje njegove učinkovitosti in uspešnosti delovanja poslovnega sistema.
 • Vse storitve varovanja opravljamo po določenih standardiziranih postopkih izdelanih na osnovi znanja in izkušenj.
 • Vpeljan imamo učinkovit sistem zaposlovanja novih kadrov s primerno strokovno izobrazbo. Hkrati načrtno izvajamo izobraževanja in usposabljanja za zaposlene po programih strokovnega izobraževanja z možnostjo pridobivanja javno priznanih poklicnih kvalifikacij v dejavnosti zasebnega varovanja.
 • Načrtno spodbujamo in motiviramo razvoj učinkovitejših rešitev varovanja, uporabe novih tehnologij in nove opreme.
 • S kupci vzpostavljamo trdne poslovne odnose. Sodelovanje temeljimo predvsem na obojestranskem zaupanju. Izpolnjujemo vse vhodne zahteve in jih dokazujemo z neposrednim merjenjem zadovoljstva po končanem varovanju, vključno z reklamacijami.
 • Z dobavitelji imamo vzpostavljen partnerski odnos tako, da jih vključujemo v naše procese varovanja pri kupcih, kar nam zagotavlja skladnost z zahtevami ter zadovoljstvo z opravljenim varovanjem. Dobavitelji so ocenjeni in izbrani glede na sposobnost dobave zahtevanega proizvoda.
 • Zaposleni pri svojem delu uporabljajo najprimernejšo in vzdrževano opremo za delo v danem okolju, vključno z opremo za lastno varnost.
 • Po končanju izvedbe varovanja ugotavljamo skladnost z vhodnimi zahtevami kupca, opravljamo analize in predvidimo aktivnosti za izboljševanje učinkovitosti

Pridobljene licence

 • Varovanje oseb
 • Varovanje ljudi in premoženja
 • Prevoz in varovanje gotovine ter drugih vrednostnih pošiljk
 • Varovanje javnih zbiranj
 • Upravljanje z varnostno-nadzornim centrom
 • Načrtovanje sistemov tehničnega varovanja
 • Izvajanje sistemov tehničnega varovanja
 • Varovanje prireditev v gostinskih lokalih

Izkaznica podjetja

Aktiva varovanje d.d.
Kraljeviča Marka ul. 5
2000 MARIBOR

Matična številka: 5263565
Identifikacijska št. za DDV: SI92430341

pravni status:
Delniška družba d.d.
Predsednik upravnega odbora: Mihael Strmljan

Št. transakcijskega računa:
04515-0000188203 pri NKBM d.d.

E: varovanje@aktiva.si
T: +386 (0)2 230 30 10
F: +386 (0)2 230 30 19
24 urni tel.: (02) 300 00 50
(Varnostno nadzorni center)

Upravni odbor

Mihael Strmljan
Predsednik upravnega odbora

Jasmina T. Šušteršič
Namestnica predsednika upravnega odbora

Ranko Šmigoc
Član upravnega odbora

mag. Petra Jere Osmanović
Članica upravnega odbora

Vodstvo

Ranko Šmigoc
Izvršni direktor

mag. Petra Jere Osmanović
Izvršna direktorica

Vodje področij

Matej Kop, direktor službe trženja
(02) 230 30 88
matej.kop@aktiva.si

Sonita Kahrimanović, pomočnica direktorja službe trženja
(01) 436 60 66
sonita.kahrimanovic@aktiva.si

Damijan Kacjan, direktor tehničnega varovanja
(02) 230 30 20
damijan.kacjan@aktiva.si

Aleš Cehner, pomočnik direktorja tehničnega varovanja
(02) 230 30 79
ales.cehner@aktiva.si

Davorin Pokrivač, vodja izvedbe tehničnega varovanja
(02) 230 30 26
davorin.pokrivac@aktiva.si

Andrej Bračič, vodja servisa tehničnega varovanja
(02) 230 30 26
andrej.bracic@aktiva.si

Klemen Medved, pomočnik direktorja za prevoz gotovine
in drugih vrednostnih pošiljk
(02) 230 30 15
klemen.medved@aktiva.si

Martin Riboli, pomočnik direktorja za prevoz gotovine
in drugih vrednostnih pošiljk
(02) 230 30 15
martin.riboli@aktiva.si

Ferdinand Krošl, direktor Varovanja premoženja
(02) 230 30 54
ferdinand.krosl@aktiva.si

Iztok Ledinek, pomočnik direktorja Varovanja premoženja
(02) 230 30 17
iztok.ledinek@aktiva.si

Primož Tuš, vodja VNC
(02) 230 30 42
primoz.tus@aktiva.si

Mladen Popovič, pomočnik direktorja varstvenega inženiringa
(02) 230 30 59
mladen.popovic@aktiva.si

Poslovne enote

PE LJUBLJANA
Baragova ulica 7 E,
SI-1000
Ljubljana
Tel.: +386 (0)1 / 436 60 66
Fax.: +386 (0)1 / 436 41 39

PE CELJE
Lava 1,
SI-3000 Celje
Tel.: +386 (0)3 / 425 68  00
Fax.: +386 (03) / 425 68 16

PE KOPER
Dekani 3 C,
SI-6271 Dekani
Tel.: +386 (0)5 / 674 67 77
Fax.: +386 (0)5 / 674 68 88

PE MURSKA SOBOTA
Obrtna ulica 28,
SI-9000 Murska Sobota
Tel.: +386 (0)2 / 532 16 07
Fax.: +386 (0)2 / 532 16 58

PE KOROŠKA
Otiški vrh 77,
SI-2373 Šentjanž pri Dravogradu
Tel.: +386 (0)2 / 878 67 80
Fax.: +386 (0)2 / 878 67 81

PE NOVA GORICA
Cesta Prekomorskih brigad 9,
SI-5290 Šempeter pri Gorici
Tel.: +386 (0)5 / 620 97 39

PE KRANJ
Šuceva ulica 23B,
SI-4000 Kranj
Tel.: +386 (0)1 / 436 60 66

Aktiva varovanje d.o.o.
Patrijarha Dimitrija 24
Beograd

Tel: +381 11 2617 134
Fax: +381 11 2194 015
W: www.aktiva-skupina.rs
E: office@aktiva-skupina.rs

Generalni direktor:
Obrad Brašanac
E: obrad.brasanac@aktiva-skupina.rs

M4 Markioli grupa, d.o.o.
Put Majdana bb
HR-21210 Solin

Tel:00385(0)21 26 05 88
Fax:00385(0)21 26 05 89
W: www.m4-markioli.hr
E: info@m4-markioli.hr

Direktor: Ante Markioli

Popolna paleta storitev varovanja

S celovitimi storitvami na področju zasebne varnosti podjetjem in posameznikom zagotavljamo nadstandardno preventivno varnost.
TOP