O podjetju

Aktiva varovanje je sodobno zasebno varnostno podjetje, ki se nenehno razvija in prilagaja potrebam kupcev. Pri tem vso pozornost posveča dvigu kakovosti poslovanja. Povezanost zaposlenih, razumevanje, medsebojno sodelovanje in zaupanje so ključne vrednote, ki nam na naši poti pomagajo uresničevati cilje in strategije razvoja.

Storitve

Aktiva varovanje nudi popolno paleto storitev s področja varovanja oseb, premoženja, prevoza denarja ter varstvenega inženiringa. Na področju varovanja premoženja smo prvo podjetje v Sloveniji, ki si je pridobilo certifikat kakovosti ISO 9001. Naša želja ob tem je bila, dosegati odličnost v zadovoljevanju potreb naših poslovnih partnerjev. Prepričani smo, da lahko na vseh področjih naše dejavnosti zadovoljimo tudi najzahtevnejše kupce.

Pri delu preizkušamo nove načine in pristope. To počnemo z veliko mero energije, s timskim delom in ustvarjanjem razmer, ki nam omogočajo hiter odziv na izzive in prepoznavanje priložnosti. Z viri, s katerimi delamo in jih upravljamo, vsak med nami ravna kot skrben gospodar, ob tem pa se zavedamo odgovornosti, ki jo imamo do kupcev, lastnikov, širšega in ožjega okolja ter drug do drugega.

Aktiva varovanje d.d. je družba, ki pod svojim okriljem združuje več družb z dejavnostjo zasebnega varovanja. Z našo blagovno znamko naročniki prepuščajo skrb za izvedbo in zagotavljanje storitev varovanja, kot ene najpomembnejših človekovih dobrin, zanesljivemu in preizkušenemu partnerju.

POLITIKA KAKOVOSTI DRUŽBE AKTIVA VAROVANJE D. D.

Konkurenčne prednosti, ki jih naročniki občutijo kot dodano vrednost in kakovost storitev:

 • Sistematično gradimo strateško prednost, ki temelji na znanju in visoki kakovosti varnostnih storitev in proizvodov.
 • Pregledno vodimo vpeljan sistem vodenja kakovosti ter skrbimo za nenehno izboljševanje njegove učinkovitosti in uspešnosti delovanja poslovnega sistema.
 • Vse storitve varovanja opravljamo po določenih standardiziranih postopkih izdelanih na osnovi znanja in izkušenj.
 • Vpeljan imamo učinkovit sistem zaposlovanja novih kadrov s primerno strokovno izobrazbo. Hkrati načrtno izvajamo izobraževanja in usposabljanja za zaposlene po programih strokovnega izobraževanja z možnostjo pridobivanja javno priznanih poklicnih kvalifikacij v dejavnosti zasebnega varovanja.
 • Načrtno spodbujamo in motiviramo razvoj učinkovitejših rešitev varovanja, uporabe novih tehnologij in nove opreme.
 • S kupci vzpostavljamo trdne poslovne odnose. Sodelovanje temeljimo predvsem na obojestranskem zaupanju. Izpolnjujemo vse vhodne zahteve in jih dokazujemo z neposrednim merjenjem zadovoljstva po končanem varovanju, vključno z reklamacijami.
 • Z dobavitelji imamo vzpostavljen partnerski odnos tako, da jih vključujemo v naše procese varovanja pri kupcih, kar nam zagotavlja skladnost z zahtevami ter zadovoljstvo z opravljenim varovanjem. Dobavitelji so ocenjeni in izbrani glede na sposobnost dobave zahtevanega proizvoda.
 • Zaposleni pri svojem delu uporabljajo najprimernejšo in vzdrževano opremo za delo v danem okolju, vključno z opremo za lastno varnost.
 • Po končanju izvedbe varovanja ugotavljamo skladnost z vhodnimi zahtevami kupca, opravljamo analize in predvidimo aktivnosti za izboljševanje učinkovitosti

Pridobljene licence

 • Varovanje oseb
 • Varovanje ljudi in premoženja
 • Prevoz in varovanje gotovine ter drugih vrednostnih pošiljk
 • Varovanje javnih zbiranj
 • Upravljanje z varnostno-nadzornim centrom
 • Načrtovanje sistemov tehničnega varovanja
 • Izvajanje sistemov tehničnega varovanja
 • Varovanje prireditev v gostinskih lokalih

Izkaznica podjetja

Aktiva varovanje d.d.
Kraljeviča Marka ul. 5
2000 MARIBOR

Matična številka: 5263565
Identifikacijska št. za DDV: SI92430341

pravni status:
Delniška družba d.d.
Predsednik upravnega odbora: Mihael Strmljan

Št. transakcijskega računa:
04515-0000188203 pri NKBM d.d.

T: +386 2 230 30 10
24 urni tel.: +386 2 300 00 50
(Varnostno nadzorni center)

E: varovanje@aktiva.si

Upravni odbor

Mihael Strmljan
Predsednik upravnega odbora

Jasmina T. Šušteršič
Namestnica predsednika upravnega odbora

Ranko Šmigoc
Član upravnega odbora

mag. Petra Jere Osmanović
Članica upravnega odbora

Vodstvo

Ranko Šmigoc
Izvršni direktor

mag. Petra Jere Osmanović
Izvršna direktorica

Organizacija in vodenje področij

Marko Vaupotič, direktor Službe trženja
T: +386 2 230 30 87
E: marko.vaupotic@aktiva.si

Matej Kop, pomočnik direktorja Službe trženja
T: +386 2 230 30 88
E: matej.kop@aktiva.si

Matjaž Planinšek, direktor operative
T: +386 2 230 30 30
E: matjaz.planinsek@aktiva.si

Ferdinand Krošl, direktor Varovanja premoženja
T: +386 2 230 30 54
E: ferdinand.krosl@aktiva.si

Ferdinand Krošl, direktor Prevoza gotovine in drugih vrednostnih pošiljk
T: +386 2 230 30 54
E: ferdinand.krosl@aktiva.si

Klemen Medved, pomočnik direktorja Prevoza gotovine in drugih vrednostnih pošiljk
T: +386 2 230 30 61
E: klemen.medved@aktiva.si

Damijan Kacjan, direktor Tehničnega varovanja
T: +386 2 230 30 20
E: damijan.kacjan@aktiva.si

Aleš Cehner, pomočnik direktorja Tehničnega varovanja
T: +386 2 230 30 79
E: ales.cehner@aktiva.si

Davorin Pokrivač, vodja izvedbe Tehničnega varovanja
T: +386 2 230 30 26
E: davorin.pokrivac@aktiva.si

Andrej Bračič, vodja servisa Tehničnega varovanja
T: +386 2 230 30 26
E: andrej.bracic@aktiva.si

Mladen Popovič, direktor Varstvenega inženiringa
T: +386 2 230 30 59
E: mladen.popovic@aktiva.si

mag. Petra Jere Osmanović, izvršna direktorica
T: +386 2 230 30 30

Poslovne enote

PE LJUBLJANA
Ljubljanska cesta 12 f,
SI-1236 Trzin
T.: +386 (0)1 / 436 60 66

PE CELJE
Lava 1,
SI-3000 Celje
T: +386 3 425 68  00

PE KOPER
Dekani 3 C,
SI-6271 Dekani
T: +386 5 674 67 77

PE MURSKA SOBOTA
Obrtna ulica 28,
SI-9000 Murska Sobota
T: +386 2 532 16 07

PE KOROŠKA
Otiški vrh 77,
SI-2373 Šentjanž pri Dravogradu
T: +386 2 878 67 80

PE NOVA GORICA
Cesta Prekomorskih brigad 9,
SI-5290 Šempeter pri Gorici
T: +386 5 620 97 39

PE KRANJ
Šuceva ulica 23B,
SI-4000 Kranj
T: +386 1 436 60 66

Aktiva varovanje d.o.o.
Patrijarha Dimitrija 24
Beograd

T: +381 11 261 71 34
F: +381 11 219 40 15
W: www.aktiva-skupina.rs
E: office@aktiva-skupina.rs

Generalni direktor:
Obrad Brašanac
E: obrad.brasanac@aktiva-skupina.rs

M4 Markioli grupa, d.o.o.
Put Majdana bb
HR-21210 Solin

T: +385 2 126 05 88
F: +385 2 126 05 89
W: www.m4-markioli.hr
E: info@m4-markioli.hr

Direktor: Ante Markioli

Popolna paleta storitev varovanja

S celovitimi storitvami na področju zasebne varnosti podjetjem in posameznikom zagotavljamo nadstandardno preventivno varnost.
TOP