Preprečevanje tatvin v prodajalnah

/ / Aktiva varovanje svetuje

V prodajalnah se srečujemo predvsem s kaznivimi dejanji zoper premoženje.

Z razvojem samopostrežnega načina prodaje, modernizacijo ponujanja blaga, novimi oblikami vplivanja na kupca in vzbujanja njihove pozornosti se je zgodilo, da se trgovina sama postavlja v vlogo žrtve, poraja svojo viktimizacijo, prav v zvezi s tem pa je tudi porast števila tatvin. Tako so med premoženjskimi delikti zagotovo na prvem mestu tatvine. Gre za specifično kaznivo dejanje, ki ga storilec izvede izključno z namenom, da si pridobi premoženjsko korist. Elementi tega dejanja so: tuja premična stvar, odvzem te stvari in namen storilca, da si tujo premično stvar protipravno prilasti. Da posameznik lahko pomisli na krajo, mora za to obstajati ugodna družbena klima. Slovenski psihologi ugotavljajo, da pri nas število kraj narašča predvsem zaradi padanja družbene morale, zaradi poglobljenih socialnih razlik, naraščanja različnih tipov zasvojenosti. V preteklosti je bila kraja sramotno in obsodbe vredno dejanje, zaradi katerega je okolica zaznamovala kar cele družine. Danes je kraja pogosto napeta igra, v kateri je junak tisti, ki mu uspe izmakniti blago, ne da bi ga pri tem zalotili. Nekateri iščejo pozornost, samopotrditev, dogodivščine, samokaznovanje, spolno zadostitev, sproščanje sovražnih impulzov in podobno.

Varna prodaja in varovanje blaga postajata vedno pomembnejša.

Zanimanje za varnost med trgovci tako v zadnjem času močno narašča, saj so izgube zaradi tovrstne problematike precejšnje. Če smo imeli v začetku devetdesetih let le nekaj prodajaln z relativno manj zahtevnimi sistemi tehnične zaščite, je to danes nepogrešljivo nadzorno in preventivno sredstvo sleherne prodajalne. Vendar še danes nekatere prodajalne uporabljajo zelo preproste sisteme tehničnega varovanja (varnostne nalepke, varnostne priponke, senzorje – antene), medtem ko se v nekaterih prodajalnah varnostniki srečujejo z zelo zahtevnimi in profesionalnimi sistemi tehničnega varovanja (vrtljive kamere speed dome in lucky lane speed dome ipd.).

Vsi ti sistemi so varnostnemu osebju na objektih v veliko pomoč, vendar pa je treba vedeti, da je ne glede na veliko ponudbo varnostne tehnologije, ki nam je danes na razpolago za odkrivanje in preprečevanje tatvin, nazadnje le človek tisti, ki odkriva, prijema in obravnava tatove v prodajalnah. Zato sta zelo pomembna znanje in predvsem izkušnje, kako prepoznati potencialnega storilca, kako ga zalotiti pri kaznivem dejanju, kdaj se neko dejanje šteje kot kaznivo, in seveda tudi to, kako izpeljati postopek potem, ko osebo zalotimo pri tatvini. Odkrivanje tatov v prodajalnah ni enostavno delo. Izkušnje in praksa so zelo pomembne. Seveda so važne tudi druge lastnosti: primerno znanje in izobrazba, ostro in izurjeno oko, potrpežljivost, vztrajnost, pozornost, samoiniciativnost, samozavestnost, hkrati pa tudi samokritičnost, poštenost, veselje do dela, dober spomin, sposobnost biti neopazen, iznajdljivost, pretkanost, fizična pripravljenost itd. Te lastnosti so nepogrešljive za zaposlene, ki želijo biti pri odkrivanju tatov uspešni.