Prevoz denarja

Najbolj tvegano področje varovanja premoženja je prevoz gotovine. To je varnostna storitev, ki je zaradi zahtevne izvedbe in kombinacije fizičnega in tehničnega varovanja, rezervirana izključno za najboljša varnostna podjetja.

Smo največja zasebno varnostno podjetje na območju Republike Slovenije za prevoz in varovanje gotovine ter drugih vrednostnih pošiljk. Storitev izvajamo na celotnem območju države, prav tako smo prisotni več kot 15 let v državah Evropske unije. Za to dejavnost imamo pridobljene licence za vse vrednostne razrede varovanih pošiljk, poleg prevoza gotovine in drugih vrednostnih pošiljk (plemenitih kovin, umetnin) pa izvajamo tudi storitve odvoda dnevnih izkupičkov in pošte pa tudi hrambo gotovine in drugih vrednosti, spremstvo dragocenosti ter prevoz drugega blaga za potrebe strank.

Prevoze gotovine ter drugih vrednostnih pošiljk v osnovi delimo na odvode dnevnih izkupičkov (prevozi 1. in 2. vrednostnega razreda), ki potekajo od naročnikov (pravnih oseb) do namenskih DNT-jev oz. pologov na bankah, ter na bančne prevoze (prevozi 3., 4., in 5. vrednostnega razreda), ki potekajo med Narodno banko in depotnimi bankami, bančnimi poslovalnicami, finančnimi ustanovami, zlatarnami, služijo za oskrbo bančnih avtomatov, ter drugim vplačilno izplačilnim napravam (števni, menjalni avtomati), depozitnim sefom,…. Prav področju prevoza in varovanja gotovine ter drugih vrednostnih pošiljk smo namenili največjo pozornost in svojim strankam ponujamo celostno rešitev.

Pridobljena imamo vsa potrebna dovoljenja, usposobljen kader, da storitev izvajamo tudi v državah Evropske unije in to vsakodnevno. Vsa vozila imajo v skladu s pozitivno zakonodajo (Pravilnik o načinu prevoza in varovanja gotovine, ter drugih vrednostnih pošiljk) vgrajene nadzorne sisteme, prek katerih operater v varnostnem nadzornem centru neprekinjeno spremlja položaj vozil na terenu, ter dvojne sisteme za neprekinjeno in neposredno komunikacijo. Sledljivost pošiljk zagotavljamo z najsodobnejšo strojno in programsko opremo ( Cash pilot, Cash Edi, z androidi, mobilnimi enotami, potrdili …) z online informacijami. Za prenos ( pločnik) uporabljamo vrhunske varnostne vsebnike.

Ob opravljanju storitev prevoza in varovanja gotovine lahko ponudimo še prevoz in prenos vinjet, medijev za shranjevanje podatkov, pošte, plemenitih kovin, umetnin, predmetov kulturne dediščine, začasno hrambo gotovine in drugih vrednosti v trezorju ( ta je 24 ur na dan tehnično varovan in zavarovan) ter varen prevoz drugega blaga za potrebe strank.

Glavni poudarki

Moderni vozni park za prevoz gotovine sestavlja čez 100 kakovostnih, nadstandardno opremljenih vozil, od tega 45 (neprebojnih vozil) namenjenih prevozu večjih vrednosti, ter preko 60 prirejenih vozil za odvode dnevnih izkupičkov.

Z več kot 150 usposobljenimi, opremljenimi in oboroženimi varnostniki, ki opravljajo samo prevoz gotovine na celotnem območju države in v državah EU, zagotavljamo veliko odzivnost in ustvarjamo konkurenčno prednost pred drugimi varnostnimi službami v Sloveniji.

Popolna paleta storitev varovanja

S celovitimi storitvami na področju zasebne varnosti podjetjem in posameznikom zagotavljamo nadstandardno preventivno varnost.
TOP