Prevoz denarja

Najbolj tvegano področje varovanja premoženja postaja prevoz gotovine. To je varnostna dejavnost, ki je zaradi zahtevne izvedbe in kombinacije fizičnega in tehničnega varovanja rezervirana izključno za najboljša varnostna podjetja.

Smo največja zasebna varnostna služba na območju Republike Slovenije za prevoz in varovanje denarja in drugim vrednostnih pošiljk .Delujemo na celotnem območju države, prav tako pa  izvajamo storitev tudi v drugih državah Evropske unije. Za to dejavnost imamo licence za vse razrede varovanih pošiljk, poleg prevoza gotovine in drugih vrednostnih pošiljk (plemenitih kovin, umetnin) pa izvajamo tudi storitve odvoda dnevnih izkupičkov in pošte pa tudi hrambo gotovine in drugih vrednosti, spremstvo dragocenosti ter prevoz drugega blaga za potrebe strank.

Prevoze vrednostnih pošiljk v osnovi ločimo na odvode dnevnih izkupičkov (prevozi 1. in 2. vrednostnega razreda), ki potekajo od naročnikov do namenskih DNT-jev oz. pologov na bankah, ter na bančne prevoze (prevozi 3., 4., in 5. vrednostnega razreda), ki potekajo med poslovalnicami bančnih ustanov. Prav področju transporta denarja in drugih vrednostnih pošiljk smo namenili največjo pozornost in svojim strankam ponujamo celostno rešitev.

Pridobljena imamo vsa potrebna dovoljenja, storitev pa lahko izvajamo tudi v drugih državah Evropske unije. Vsa vozila imajo v skladu z zakonodajo (Pravilnik o načinu prevoza in varovanja denarja ter drugih vrednostnih pošiljk, Ur. l. RS, št. 96/2005) vgrajene sisteme za nadzor, prek katerih dodatni operater v varnostnem nadzornem centru neprekinjeno spremlja položaj vozil na terenu, ter sisteme za neprekinjeno in neposredno komunikacijo

Ob opravljanju storitev prevoza in varovanja denarja lahko ponudimo še prevoz in prenos pošte, shranjevanje gotovine in drugih vrednosti v trezorju (ta je 24 ur na dan tehnično varovan in zavarovan) ter prevoz drugega blaga za potrebe strank.

Glavni poudarki

Vozni park Aktiva varovanje za prevoz denarja obsega 25 neprebojnih vozil ter preko 60 prirejenih vozil z več kot 100 usposobljenimi in oboroženimi varnostniki na celotnem območju države, kar je naša velika prednost pred drugimi varnostnimi službami v Sloveniji.

Popolna paleta storitev varovanja

S celovitimi storitvami na področju zasebne varnosti podjetjem in posameznikom zagotavljamo nadstandardno preventivno varnost.
TOP