Aktiva varovanje svetuje je zbirka številnih nasvetov in koristnih informacij s področja varovanja.

torek, 22 december 2020 / Published in Novice, varovanje doma
petek, 11 maj 2018 / Published in Aktiva varovanje svetuje
Na področju tehničnega varovanja, ki ga običajno uporabljajo fizične osebe opažamo napredke predvsem na podoročju načina upravljanja sistemov. Pričakovati je bilo, da bodo proizvajalci opreme glede na trende sisteme prilagajali na upravljanje preko mobilnih telefonov in temu primernih aplikacij. Danes lahko preko pametnih telefonov in tablic s primernimi aplikacijami v celoti upravljamo sisteme za javljanje
Obstajata dva neločljiva dejavnika, na osnovi katerih lahko povprečen uporabnik pridobi vtis o primernosti varnostnega sistema in lažje sprejme pravilno odločitev: Ponudnik oz. izvajalec; Potrebno je preveriti, če ima pridobljena vsa potrebna formalna dovoljenja oz. licence za opravljanje varnostnih storitev in licencirane strokovnjake, kakšne so njegove reference in ali ima številčno primerno kadrovsko zasedbo. Zelo
Vsako podjetje mora imeti izdelano oceno požarne ogroženosti, požarni red in pa požarni načrt. Kakšna je razlika med temi dokumenti (kaj določa vsak izmed njih) in kako se vsi ti dokumenti dopolnjujejo oziroma sestavljajo celoto? Ocena požarne ogroženosti je obvezna za vsak objekt  in je osnova za nadaljnje izvajanje ukrepov varstva pred požarom in sicer
torek, 28 november 2017 / Published in Aktiva varovanje svetuje
Za prevoz denarja ter drugih vrednostnih pošiljk se uporabljajo zgolj specialna vozila, ki jih delimo na prirejena in neprebojna, ter je njihova uporabnost določena v skladu s Pravilnikom o načinu prevoza in varovanja denarja ter drugih vrednostnih pošiljk. Ta definira tudi ustreznost minimalnih tehničnih in varnostnih standardov, opremljenost s komunikacijskim in nadzornim sistemom, homologacijo skladno
torek, 28 november 2017 / Published in Aktiva varovanje svetuje
Kako lahko oziroma težko v Sloveniji civilist (torej ne vojak ali policist) na uraden način pride do orožja? Nabavo in posest orožja pri nas ureja zakon o orožju. Če upoštevamo njegova določila in izpolnjujemo pogoje, ki jih ta zakon navaja v svojem 14. členu, pridobitev orožja ni tako težka. Zanjo mora posameznik izpolnjevati naslednje pogoje:
torek, 28 november 2017 / Published in Aktiva varovanje svetuje, varovanje doma
Varnostni zadržki. Ti izvajalci niso varnostno preverjeni, torej ne vemo, kakšna je njihova (kriminalna) preteklost (ali sedanjost). S tem, ko jim zaupamo varovanje svojega doma, tvegamo, da bodo to zaupanje izkoristili in prav oni povzročili razdejanje in škodo kot v zgornjem primeru. Nestrokovnost. V podjetjih, v katerih se ukvarjamo z zasebnim varovanjem, so za vse
torek, 28 november 2017 / Published in Aktiva varovanje svetuje
Zadnjih nekaj mesecev se precej intenzivno govori o orožju, njegovih dobrih in manj dobrih straneh, o povezanosti orožja in različnih groženj sodobnega sveta ter tudi in predvsem o tem, da se je Evropska komisija začela ukvarjati z idejo, da bi posameznikom omejili ali celo onemogočili nabavo in posest določenih vrst orožja, ki so trenutno še
Najprej pojasnimo, kaj sploh je fizično varovanje Pojem fizično varovanje je pravzaprav komercialni izraz, ki laičnemu kupcu olajša razumevanje in omogoča lažjo izbiro med različnimi vrstami varnostnih storitev iz ponudbe podjetij za zasebno varovanje. Sam izraz ne pomeni točno določenega varnostnega ukrepa(nja) ali varnostne storitve, vsebuje pa zelo široko paleto storitev varovanja premoženja, ki jim