Aktiva varovanje svetuje je zbirka številnih nasvetov in koristnih informacij s področja varovanja.

sobota, 11 november 2017 / Published in Aktiva varovanje svetuje
V prodajalnah se srečujemo predvsem s kaznivimi dejanji zoper premoženje. Z razvojem samopostrežnega načina prodaje, modernizacijo ponujanja blaga, novimi oblikami vplivanja na kupca in vzbujanja njihove pozornosti se je zgodilo, da se trgovina sama postavlja v vlogo žrtve, poraja svojo viktimizacijo, prav v zvezi s tem pa je tudi porast števila tatvin. Tako so med
sobota, 11 november 2017 / Published in Aktiva varovanje svetuje
Pomembno vlogo na področju prevoza denarja in vrednostnih pošiljk odigra sposobnost obvladovanja tveganj. Oblike ogrožanj se nenehno spreminjajo in zavedati se moramo, da obvladovanja operativnih tveganj po srečnem naključju ni. Pomembno vlogo na tem področju odigra kakovostna varnostna služba, ki opravlja prevoz denarja in vrednostnih pošiljk (CIT). Tega se morajo zavedati tudi naročniki in uporabniki
sobota, 11 november 2017 / Published in Aktiva varovanje svetuje, varovanje doma
Naročniki oziroma uporabniki sistemov tehničnega varovanja lahko tudi sami veliko storijo za zagotavljanje učinkovitosti in zanesljivosti tehničnega varovanja. Poudarjamo, da s tem ni mogoče nadomestiti pregleda ustrezno usposobljenega strokovnjaka. Izpostaviti velja predvsem naslednje: podrobno naj preberejo navodila za uporabo, pravilno uporabljajo sistem in ravnajo v skladu z navodili, od strokovnjakov naj zahtevajo, da jih seznanijo
V sklopu rednega vzdrževanja za naše naročnike opravljamo redne periodične preglede v pogodbeno dogovorjenih rokih, in to od enega do štiri preglede na leto. Naročnikom priporočamo število rednih pregledov glede na priporočila proizvajalca vgrajene opreme, glede na realno stopnjo tveganja v varovanem objektu, glede na vrsto in kompleksnost tehničnega varovanja, glede na razmere, v katerih
S terminom »vzdrževanje sistemov tehničnega varovanja« na splošno razumemo zagotavljanje pogojev za nemoteno delovanje opreme tehničnega varovanja. Sistemi tehničnega varovanja so namenjeni za samodejno zaznavanje neželenih dogodkov (vlom, požar …), selekciji in nadzoru prehodov v pomembna območja objektov ali kot pomoč pri nadzoru posebej pomembnih področij objektov. Namenjeni so torej za varovanje oseb in premoženja,
Sistem za samodejno gašenje s plinskimi gasili (FM200, Novec, Inergen) predstavlja učinkovito rešitev na področju tehničnega požarnega varovanja premoženja. Sistem za samodejno gašenje s plinskimi gasil so zasnovani tako, da se v primeru požara prek javljalnikov dima gašenje aktivira samodejno (brez posredovanja zaposlenih). V pripravi na izvedbo sistema pregledamo projektno dokumentacijo objekta ali prostora (običajno
sobota, 11 november 2017 / Published in Aktiva varovanje svetuje, varovanje doma
Aktiva varovanje ponuja tudi dnevni najem sistemov za javljanje vloma (alarmni sistem), kar je še posebej prikladno za čas dopustov. V ta namen namestimo brezžični sistem za javljanje vloma, ki ga povežemo na dežurni center podjetja Aktiva varovanje V primeru alarma na objektu intervenira skupina ustrezno opremljenih in usposobljenih varnostnikov, ki preveri vzrok alarma in
sobota, 11 november 2017 / Published in Aktiva varovanje svetuje, varovanje doma
Zaradi časa v katerem živimo se v vsakem od nas, slej kot prej, porodi potreba, da si umislimo takšen ali drugačen alarmni sistem. Prvi korak je, da se oglasite, osebno ali telefonsko, v podjetju, ki se ukvarja z varovanjem premoženja. V Aktivi varovanje d.d. vam bomo z veseljem predstavili različne profesionalne alarmne sisteme in vam
sobota, 11 november 2017 / Published in Aktiva varovanje svetuje, varovanje doma
Varovanje stanovanj v nižjih nadstropjih ali varovanje hiše pa ni tako preprosto kot varovanje stanovanj v višjih nadstropjih bloka, saj je vstop vanje možen na večih mestih. Nič ne pomaga če optimalno zaščitimo vhodna vrata, ko pa okna ostanejo najšibkejši člen v verigi varovanja objekta. Ravno zaradi tega, se filozofija za varovanje hiše nagiba k
sobota, 11 november 2017 / Published in Aktiva varovanje svetuje, varovanje doma
Princip varovanja stanovanjskih objektov najpogosteje temelji na varovanju prostorov in dostopov v objekt. Okoli 75% vlomov se zgodi skozi vhodna vrata. Tako je potrebno, predvsem pri stanovanjih v višjih nadstropjih stanovanjskih blokov ustrezno varovati le vhodna vrata, saj je le skoznje možen dostop v stanovanje. Tatovi in vlomilci imajo radi lahko delo, zato moramo poskrbeti