Zaposlitev

Smo uspešno in hitro rastoče podjetje na področju zasebnega varovanja.

S celostnimi storitvami na področju zasebne varnosti uresničujemo svoje osnovno poslanstvo – podjetjem in posameznikom zagotavljamo nadstandardno preventivno varnost. Ob tem s tradicijo, stalnim razvojem in strateškim upravljanjem Poslovnega sistema sodelavcem omogočamo stabilno in dolgoročno zaposlitev.

Aktiva varovanje d.d., družba z večletno tradicijo vabi v svoj kolektiv nove sodelavce na področju varovanja. Osnovna usmeritev družbe je kakovostno opravljanje storitev, zadovoljstvo naših naročnikov ter graditev partnerskega odnosa z vsemi udeleženimi. Zaupajo nam velike in ugledne zdravstvene, kulturne, izobraževalne in državne ustanove, kakor tudi številni drugi poslovni subjekti, s področja trgovine, turizma, živilstva in industrije.

 

 

Aktualna prosta delovna mesta

Ne zamudite odlične karierne priložnosti v kolektivu družini prijaznega podjetja, kjer so številne možnosti izobraževanja, dodatnega usposabljanja in napredovanja.

Za zasedbo delovnega mesta  »REFERENT V KADROVSKI SLUŽBI m/ž« Iščemo komunikativno, samostojno, samoiniciativno in natančno  osebo.  Se prepoznate?

O družbi Aktiva Inpod d.o.o. 

Aktiva Inpod d.o.o. je uspešno, proizvodno, storitveno in trgovsko podjetje, ki se nenehno razvija in prilagaja potrebam kupcev. Pri tem vso pozornost posveča dvigu kakovosti poslovanja. Povezanost zaposlenih, razumevanje, medsebojno sodelovanje in zaupanje so ključne vrednote, ki nam na naši poti pomagajo uresničevati cilje in strategije razvoja. S storitvami na področju zasebne varnosti uresničujemo svoje osnovno poslanstvo – podjetjem in posameznikom zagotavljamo nadstandardno preventivno varnost.

Sposobnost, želja po izobraževanju in usposabljanju na področju dela, skrb za lastni osebni in profesionalni razvoj ter pripravljenost deliti znanje z drugimi v podjetju in zunaj njega, omogočajo doseganje odličnosti tako pri usvajanju novih tehnologij in tržnih pristopov kot pri odgovornem ravnanju z okoljem in v odnosu do sodelavcev.

Smo del dinamiče skupine, ki se nenehno razvija in prilagaja potrebam kupcev, pri tem vso pozornost posveča dvigu kakovosti poslovanja.

Zadolžitve referenta v kadrovski službi:

 • Izvajanje potrebnih postopkov pri zaposlovanju (iskanje in selekcija kadra, zbiranje in urejanje dokumentacije ob sklenitvi delovnega razmerja,…).
 • Urejanje prijav, odjav in sprememb v kadrovskih evidencah.
 • Vnašanje in ažuriranje podatkov v računalniške programe za potrebe kadrovske službe in obračuna plač.
 • Vodenje kadrovskih evidenc in statistik.
 • Pripravljanje poročil za notranje in zunanje uporabnike.
 • Sodelovanje pri aktivnostih s področja varnosti in zdravja pri delu ter socialnega skrbstva.
 • Izvajanje potrebnih postopkov pri prenehanju delovnega razmerja (zbiranje in urejanje dokumentacije ob prekinitvi delovnega razmerja,…).

Pričakujemo:

 • Najmanj V. stopnja izobrazbe.
 • Vozniški izpit B kategorije.
 • Poznavanje dela z računalniki in programskimi orodji (internet, elektronska pošta, urejevalniki besedil, preglednice,…).
 • Poznavanje zakonov in predpisov s področja zaposlovanja.
 • Komunikativnost, samostojnost, samoiniciativnost, dinamičnost, natančnost, vljudnost ter pozitiven odnos do dela in ljudi.

Nudimo:

 • Delo v družini prijaznem podjetju.
 • Delo v urejenem delovnem okolju in kolektivu.
 • Pozitivno naravnano delovno okolje.
 • Skrb za rekreacijo zaposlenih v okviru lastnega športnega društva.
 • Transparentnost informacij.
 • Spodbujanje ekipnega dela.
 • Varnost zaposlitve.
 • Zaposlitev za nedoločen čas s 3 mesečnim poskusnim delom.
 • Zaposlitev za polni delovni čas.

Pomembno nam je, da se v novem kolektivu počutite dobro:

 • Spoštovanje in zaupanje sta temelj našega delovanja.
 • Veliko energije in sredstev vlagamo v izobraževanje in motiviranje zaposlenih.
 • Z veliko mero medsebojnega zaupanja uresničujemo svoje cilje in skrbimo za trajnostni razvoj.
 • Prepoznavamo dobro delo in spodbujamo strokovni razvoj ter osebnostno rast
 • Vrednote podjetja se odražajo v dobrem vzdušju, zadovoljstvu in zavzetosti zaposlenih.

 

Prijave sprejemamo po elektronski pošti na naslovu kadri-kljucni@aktiva.si do 22.11.2019. Prosimo, da v zadevi elektronskega sporočila navedete na katero delovno mesto se prijavljate (REFERENT V KADROVSKI SLUŽBI m/ž).

Aktiva varovanje d.d., družba z večletno tradicijo vabi v svoj kolektiv nove sodelavce na področju varovanja. Osnovna usmeritev družbe je kakovostno opravljanje storitev, zadovoljstvo naših naročnikov ter graditev partnerskega odnosa z vsemi udeleženimi. Zaupajo nam velike in ugledne zdravstvene, kulturne, izobraževalne in državne ustanove, kakor tudi številni drugi poslovni subjekti, s področja trgovine, turizma, živilstva in industrije.

 Kaj nudimo:

Delo za določen čas z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas. Delo v motiviranem kolektivu z možnostjo izobraževanja, dodatnega usposabljanja in napredovanja.

Zagotavljamo vsa zaščitna sredstva, delovno obleko, zdravniške preglede,  izobraževanja in usposabljanja za varno delo.

Poglavitne naloge:

 • sprejemanje, vodenje in arhiviranje podatkov o varovanih objektih in območjih,
 • sprejemanje in odziv na sporočila v VNC,
 • podajanje ustnih navodil za rokovanje s tehničnimi sredstvi uporabnikom,
 • spremljanje varnostnega osebja, vozil in tehničnih sredstev na terenu…

 Kaj pričakujemo:

 • II, III., IV. ali V. stopnjo šolske izobrazbe, poljubne smeri,
 • opravljen NPK za varnostnika ali končana srednja šola za poklic Tehnik varovanja,
 • 2 letne delovne izkušnje na področju zasebnega varovanja,
 • zdravstvena zmožnost,
 • slovensko državljanstvo ali državljanstvo EU in aktivno znanje slovenskega jezika,
 • nekaznovanost,
 • urejenost, komunikativnost, pozitivni odnos do dela in ljudi.

Področje dela: Maribor

Pisne prijave zbiramo do preklica

Vaše vloge, s kratko predstavitvijo ter kontaktnimi podatki pošljite na elektronski naslov kadri-varovanje@aktiva.si ali po pošti na naslov Aktiva varovanje d.d., Kraljeviča Marka ul. 5, 2000 Maribor, s pripisom: za kadrovsko službo ali nas pokličete na tel. št. 02 230 30 43. Z veseljem vas bomo povabili na predstavitveni sestanek.

Aktiva varovanje d.d., družba z večletno tradicijo vabi v svoj kolektiv nove sodelavce na področju varovanja. Osnovna usmeritev družbe je kakovostno opravljanje storitev, zadovoljstvo naših naročnikov ter graditev partnerskega odnosa z vsemi udeleženimi. Zaupajo nam velike in ugledne zdravstvene, kulturne, izobraževalne in državne ustanove, kakor tudi številni drugi poslovni subjekti, s področja trgovine, turizma, živilstva in industrije.

Kaj nudimo:

Delo za nedoločen čas. Delo v motiviranem kolektivu z možnostjo izobraževanja, dodatnega usposabljanja in napredovanja.

Priložnost ponujamo tudi začetnikom, katerim bomo omogočili mentorstvo in jih k delu priučili. Zagotavljamo vsa zaščitna sredstva, delovno obleko, zdravniške pregled

Poglavitne naloge:

 • upoštevanje in izvajanje določil iz načrta varovanja na varovanem območju
 • usposabljanje po predpisanih programih, ki jih predpisuje naročnik varovanja
 • izvajanje varnostnih del in nalog pri varovanju ljudi in premoženja na varovanem območju
 • dobro poznavanje varovanega območja, kjer se izvajajo varnostna dela, posebnosti območja ter seznanitev z vso dokumentacijo in informacijami, ki se jih o varovanem območju lahko dobi
 • nadrejenimi, morebitnimi agresivnimi strankami,…)
 • poznavanje ukrepov v sili
 • poznavanje postopkov, pogojev, načinov in sistemov komunikacije (komuniciranje, poročanje, obveščanje) z varnostno-nadzornim centrom, drugim varnostnim osebjem in državnimi organi (policija, občinsko redarstvo, inšpekcijske službe,…)
 • rokovanje s sistemi tehničnega varovanja, video nadzora in različnimi sredstvi in oblikami mehanske zaščite na varovanem območju
 • opravljanje interventnih postopkov na sprožen signal alarma
 • poznavanje sredstev za delo ter njihovo delovanje, skrbno in odgovorno ravnanje z njimi po veljavnih predpisih in navodilih delodajalca
 • po navodilu nadrejenega, izvajanje vseh del, ustreznih vrsti dela, opredeljeni v veljavni pogodbi o zaposlitvi
 • opravljanje vseh del strokovno, skladno z veljavno zakonodajo, predpisi in poklicnimi standardi na delovnopravnem področju in področju zasebnega varovanja ter upoštevanje vseh internih navodil (pisnih in ustnih), ki veljajo v podjetju druge naloge po navodilu nadrejenega.

Kaj pričakujemo:

 • najmanj II. stopnja šolske izobrazbe
 • NPK varnostnik
 • Veljavna službena izkaznica za varnostnika
 • Dovoljenje za gibanje v skladu s predpisi s področja varovanja civilnega letalstva
 • Dovoljenje za dostop do tajnih podatkov najmanj stopnje tajnosti INTERNO
 • Znanje tujega jezika (angleščina)

 Funkcionalna znanja in dodatne zahteve:

 • vozniški izpit
 • delovne izkušnje na področju varovanja
 • osebnostne lastnosti, kot so komunikativnost, samostojnost, samoiniciativnost, dinamičnost, natančnost, vljudnost, pozitiven odnos do dela in ljudi
 • usposobljenost s področja komunikacije s potniki
 • usposobljenost za ravnanje z nevarnimi snovmi CAT 12 v letalskem prometu

usposobljenost na področju oskrbe invalidnih oseb in oseb z omejeno mobilnostjo, v skladu z Uredbo (ES) št;1107/2006 o pravicah invalidnih oseb in oseb z omejeno mobilnostjo v zračnem prevozu

 Lokacija dela: Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana

Pisne prijave zbiramo do preklica

Vaše vloge, s kratko predstavitvijo ter kontaktnimi podatki pošljite na elektronski naslov kadrovanje@aktiva.si ali po pošti na naslov  Aktiva varovanje d.d., Kraljeviča Marka ul. 5, 2000 Maribor, s pripisom: za kadrovsko službo ali nas pokličete na tel. št. 02 230 30 43. Z veseljem vas bomo povabili na predstavitveni sestanek.

Aktiva varovanje d.d., družba z večletno tradicijo vabi v svoj kolektiv nove sodelavce na področju varovanja. Osnovna usmeritev družbe je kakovostno opravljanje storitev, zadovoljstvo naših naročnikov ter graditev partnerskega odnosa z vsemi udeleženimi. Zaupajo nam velike in ugledne zdravstvene, kulturne, izobraževalne in državne ustanove, kakor tudi številni drugi poslovni subjekti, s področja trgovine, turizma, živilstva in industrije.

Kaj nudimo:

Delo za nedoločen čas. Delo v motiviranem kolektivu z možnostjo izobraževanja, dodatnega usposabljanja in napredovanja.

Priložnost ponujamo tudi začetnikom, katerim bomo omogočili mentorstvo in jih k delu priučili. Zagotavljamo vsa zaščitna sredstva, delovno obleko, zdravniške pregled

Poglavitne naloge:

 • upoštevanje in izvajanje določil iz načrta varovanja na varovanem območju
 • usposabljanje po predpisanih programih, ki jih predpisuje naročnik varovanja
 • izvajanje varnostnih del in nalog pri varovanju ljudi in premoženja na varovanem območju
 • dobro poznavanje varovanega območja, kjer se izvajajo varnostna dela,, posebnosti območja ter seznanitev z vso dokumentacijo in informacijami, ki se jih o varovanem območju lahko dobi
 • obvladovanje praktičnega postopka, ukrepov in dolžnosti varnostnika, obvladovanje komunikacije z osebami, ki so neposredno povezane z opravljanjem dela (z osebami na varovanem območju, sodelavci, nadrejenimi, morebitnimi agresivnimi strankami,…)
 • poznavanje ukrepov v sili
 • poznavanje postopkov, pogojev, načinov in sistemov komunikacije (komuniciranje, poročanje, obveščanje) z varnostno-nadzornim centrom, drugim varnostnim osebjem in državnimi organi (policija, občinsko redarstvo, inšpekcijske službe,…)
 • rokovanje s sistemi tehničnega varovanja, video nadzora in različnimi sredstvi in oblikami mehanske zaščite na varovanem območju
 • opravljanje interventnih postopkov na sprožen signal alarma
 • poznavanje dokumentacije, potrebne za izvajanje nalog, navodil in veljavnih predpisov
 • poznavanje opreme in drugih sredstev za delo ter njihovo delovanje, skrbno in odgovorno ravnanje z njimi po veljavnih predpisih in navodilih delodajalca
 • po navodilu nadrejenega izvajanje varovanj na javnih zbiranjih ali v gostinskih lokalih
 • po navodilu nadrejenega, izvajanje vseh del, ustreznih vrsti dela, opredeljeni v veljavni pogodbi o zaposlitvi
 • opravljanje vseh del strokovno, skladno z veljavno zakonodajo, predpisi in poklicnimi standardi na delovnopravnem področju in področju zasebnega varovanja ter upoštevanje vseh internih navodil (pisnih in ustnih), ki veljajo v podjetju
 • vsa dela in naloge po navodilu nadrejenega

Kaj pričakujemo:

 • najmanj II. stopnja šolske izobrazbe
 • NPK varnostnik
 • Veljavna službena izkaznica za varnostnika
 • Opravljeno strokovno usposabljanje za RTG operaterja
 • Dovoljenje za gibanje v skladu s predpisi s področja varovanja civilnega letalstva
 • Dovoljenje za dostop do tajnih podatkov najmanj stopnje tajnosti INTERNO
 • Znanje tujega jezika (angleščina)

 Funkcionalna znanja in dodatne zahteve:

 • vozniški izpit
 • delovne izkušnje na področju varovanja
 • osebnostne lastnosti, kot so komunikativnost, samostojnost, samoiniciativnost, dinamičnost, natančnost, vljudnost, pozitiven odnos do dela in ljudi
 • usposobljenost s področja komunikacije s potniki
 • usposobljenost za ravnanje z nevarnimi snovmi CAT 12 v letalskem prometu
 • usposobljenost na področju oskrbe invalidnih oseb in oseb z omejeno mobilnostjo, v skladu z Uredbo (ES) št;1107/2006 o pravicah invalidnih oseb in oseb z omejeno mobilnostjo v zračnem prevozu
 • usposabljanje iz varstva pred ionizirajočimi sevanji
 • usposabljanje v skladu s predpisi s področja varovanja civilnega letalstva

Lokacija dela: Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana

Pisne prijave zbiramo do preklica

Vaše vloge, s kratko predstavitvijo ter kontaktnimi podatki pošljite na elektronski naslov kadrovanje@aktiva.si ali po pošti na naslov  Aktiva varovanje d.d., Kraljeviča Marka ul. 5, 2000 Maribor, s pripisom: za kadrovsko službo ali nas pokličete na tel. št. 02 230 30 43. Z veseljem vas bomo povabili na predstavitveni sestanek.

Aktiva varovanje d.d., družba z večletno tradicijo vabi v svoj kolektiv nove sodelavce na področju varovanja. Osnovna usmeritev družbe je kakovostno opravljanje storitev, zadovoljstvo naših naročnikov ter graditev partnerskega odnosa z vsemi udeleženimi. Zaupajo nam velike in ugledne zdravstvene, kulturne, izobraževalne in državne ustanove, kakor tudi številni drugi poslovni subjekti, s področja trgovine, turizma, živilstva in industrije.

Kaj nudimo:

Delo za nedoločen čas. Delo v motiviranem kolektivu z možnostjo izobraževanja, dodatnega usposabljanja in napredovanja.

Priložnost ponujamo tudi začetnikom, katerim bomo omogočili mentorstvo in jih k delu priučili. Zagotavljamo vsa zaščitna sredstva, delovno obleko, zdravniške pregled

Poglavitne naloge:

 • upoštevanje in izvajanje določil iz načrta varovanja na varovanem območju
 • usposabljanje po predpisanih programih, ki jih predpisuje naročnik varovanja
 • izvajanje varnostnih del in nalog pri varovanju ljudi in premoženja na varovanem območju
 • dobro poznavanje varovanega območja, kjer se izvajajo varnostna dela, poznavanje načrta varovanja, posebnosti območja ter seznanitev z vso dokumentacijo in informacijami, ki se jih o varovanem območju lahko dobi obvladovanje praktičnega postopka, ukrepov in dolžnosti varnostnika, obvladovanje komunikacije z osebami, ki so neposredno povezane zopravljanjem dela (z osebami na varovanem območju, sodelavci, nadrejenimi, morebitnimi agresivnimi strankami,…)
 • poznavanje ukrepov v sili
 • izvajanje varnostnih interveniranj na varovanih območjih, po naročilu varnostno-nadzornega centra in skladno z navodili obveščanje o opažanjih, ukrepih in dogodkih na varovanem območju
 • izvajanje del prevoznika/spremljevalca v skupinah prevoza in varovanja denarja ter drugih vrednostnih pošiljk (pretežno izvajanje odvodov dnevnih izkupičkov in prevoze drugih vrednostnih pošiljk)
 • izvajanje obhodov varovanih objektov po naročilu varnostno-nadzornega centra in po razporedu
 • poznavanje postopkov, pogojev, načinov in sistemov komunikacije (komuniciranje, poročanje, obveščanje) z varnostno-nadzornim centrom, drugim varnostnim osebjem in državnimi organi (policija, občinsko redarstvo, inšpekcijske službe,…)
 • rokovanje s sistemi tehničnega varovanja, video nadzora in različnimi sredstvi in oblikami mehanske zaščite na varovanem območju
 • praktično in teoretično usposabljanje delavcev, ki opravljajo dela in naloge s področja zasebnega varovanja na podlagi potreb delovnega procesa
 • pomoč delavcem, ki izvajajo naloge zasebnega varovanja (ustreznost uniformiranosti, način uporabe službenih vozil in drugih sredstev v lasti podjetja,…)
 • poznavanje dokumentacije, potrebne za izvajanje nalog, navodil in veljavnih predpisov
 • poznavanje opreme in drugih sredstev za delo ter njihovo delovanje, skrbno in odgovorno ravnanje z njimi po veljavnih predpisih in navodilih delodajalca
 • po navodilu nadrejenega izvajanje varovanj na javnih zbiranjih ali v gostinskih lokalih
 • po navodilu nadrejenega, izvajanje vseh del, ustreznih vrsti dela, opredeljeni v veljavni pogodbi o zaposlitvi
 • opravljanje vseh del strokovno, skladno z veljavno zakonodajo, predpisi in poklicnimi standardi na delovnopravnem področju in področju zasebnega varovanja ter upoštevanje vseh internih navodil (pisnih in ustnih), ki veljajo v podjetju
 • vsa dela in naloge po navodilu nadrejenega

Kaj pričakujemo:

 • najmanj II. stopnja šolske izobrazbe
 • NPK varnostnik
 • Veljavna službena izkaznica za varnostnika
 • Opravljeno strokovno usposabljanje za RTG operaterja
 • Dovoljenje za gibanje v skladu s predpisi s področja varovanja civilnega letalstva
 • Dovoljenje za dostop do tajnih podatkov najmanj stopnje tajnosti INTERNO
 • Znanje tujega jezika (angleščina)

Funkcionalna znanja in dodatne zahteve:

 • vozniški izpit
 • poznavanje dela z računalniki in programskimi orodji (internet, elektronska pošta, urejevalniki besedil, preglednice,…
 • osebnostne lastnosti, kot so komunikativnost, samostojnost, samoiniciativnost, dinamičnost, natančnost, vljudnost, pozitiven odnos do dela in ljudi
 • usposobljenost s področja komunikacije s potniki
 • usposobljenost za ravnanje z nevarnimi snovmi CAT 12 v letalskem prometu
 • usposobljenost na področju oskrbe invalidnih oseb in oseb z omejeno mobilnostjo, v skladu z Uredbo (ES) št;1107/2006 o pravicah invalidnih oseb in oseb z omejeno mobilnostjo v zračnem prevozu
 • usposabljanje iz varstva pred ionizirajočimi sevanji
 • usposabljanje v skladu s predpisi s področja varovanja civilnega letalstva

Lokacija dela: Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana

Pisne prijave zbiramo do preklica

Vaše vloge, s kratko predstavitvijo ter kontaktnimi podatki pošljite na elektronski naslov kadrovanje@aktiva.si ali po pošti na naslov  Aktiva varovanje d.d., Kraljeviča Marka ul. 5, 2000 Maribor, s pripisom: za kadrovsko službo ali nas pokličete na tel. št. 02 230 30 43. Z veseljem vas bomo povabili na predstavitveni sestanek.

Aktiva varovanje d.d., družba z večletno tradicijo vabi v svoj kolektiv nove sodelavce na področju varovanja. Osnovna usmeritev družbe je kakovostno opravljanje storitev, zadovoljstvo naših naročnikov ter graditev partnerskega odnosa z vsemi udeleženimi. Zaupajo nam velike in ugledne zdravstvene, kulturne, izobraževalne in državne ustanove, kakor tudi številni drugi poslovni subjekti, s področja trgovine, turizma, živilstva in industrije.

Kaj nudimo:

Delo za nedoločen čas. Delo v motiviranem kolektivu z možnostjo izobraževanja, dodatnega usposabljanja in napredovanja.

Priložnost ponujamo tudi začetnikom, katerim bomo omogočili mentorstvo in jih k delu priučili. Zagotavljamo vsa zaščitna sredstva, delovno obleko, zdravniške pregled

Poglavitne naloge:

 • upoštevanje in izvajanje določil iz načrta varovanja na varovanem območju
 • usposabljanje po predpisanih programih, ki jih zahteva naročnik varovanja
 • izvajanje del in nalog v skladu z načrtom varovanja na varovanem območju, v skladu s predpisi s področja zasebnega varovanja in področja varovanja civilnega letalstva
 • upoštevanje in izvajanje določil iz načrta varovanja na varovanem območju,
 • usposabljanje po predpisanih programih, ki jih zahteva naročnik varovanja na določenem delovnem nalogu
 • sodelovanje pri zagotavljanju kadrovskih resursov
 • vodenje, organiziranje in nadziranje izvajanja varovanja na nivoju njemu določene skupine (sektorja) varovanega območja
 • načrtovanje in organiziranje varovanja na varovanih območjih
 • poznavanje pogodbenih obveznosti do naročnika
 • poznavanje standardov v zasebnem varovanju ter pristojnosti, odgovornosti, pravice in dolžnosti varnostnika, ki izhajajo iz ZZasV-1
 • poznavanje pomena pravilnega nošenja delovne obleke in označevanja varnostnikov ter skrb za ustrezno uniformiranost varnostnikov
 • z redno komunikacijo med sodelavci, strankami in nadrejenimi samostojno rešuje manjše operativne probleme
 • urejanje in preverjanje poročil, evidenc in ostale dokumentacije
 • skrb za pravilno in popolno kadrovsko politiko zasedbe delovnih mest
 • razporejanje varnostnikov po delovnih nalogih ter organiziranje delovnega časa podrejenih v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo
 • zagotavljanje in urejanje zamenjav varnostnikov na varovanih območjih
 • skrbi za pripravo načrtov varovanja na varovanih območjih svoje skupine
 • skrbi in skupaj z vodji rešuje reklamacije na področju varovanja in vodi evidence le-teh
 • poznavanje varovanih objektov, spremljanje sprememb na objektih in v načrtih varovanja ter sprotno seznanjanje z novimi varovanimi objekti
 • poznavanje postopkov, pogojev, načinov in sistemov komunikacije (komuniciranje, poročanje, obveščanje) z varnostno-nadzornim centrom, drugim varnostnim osebjem in državnimi organi (policija, občinsko redarstvo, inšpekcijske službe,…)
 • rokovanje s sistemi tehničnega varovanja in video nadzora
 • poznavanje dokumentacije, potrebne za izvajanje nalog, navodil in veljavnih predpisov
 • poznavanje opreme in drugih sredstev za delo ter njihovo delovanje, skrbno in odgovorno ravnanje z njimi po veljavnih predpisih in navodilih delodajalca
 • po navodilu nadrejenega, izvajanje vseh del, ustreznih vrsti dela, opredeljeni v veljavni pogodbi o zaposlitvi
 • opravljanje vseh del strokovno, skladno z veljavno zakonodajo, predpisi in poklicnimi standardi na delovnopravnem področju ter upoštevanje vseh internih navodil (pisnih in ustnih), ki veljajo v podjetju
 • organiziranje in nadzor dela varnostne izmene;
 • organiziranje RTG pregleda prtljage in blaga po dogovoru z vodjem prometa;
 • organiziranje stalnega spremljanja gibanja vseh zaposlenih pri prehajanju iz enega varnostnega območja v drugo glede na njihove avtorizacije;
 • organiziranje in izvajanje stalnih obhodov letališča (v skladu s standardnimi operativnimi postopki – "SOP");
 • organiziranje in izvajanje stalne kontrole nad izvajanjem del svojih delavcev;
 • organiziranje spremstva in kontrole zunanjih izvajalcev v primeru del na nadzorovanem območju po predhodni najavi naročnika;
 • organiziranje spremstva in nadzor novinarjev v primeru njihovega prehoda na nadzorovano območje, varnostno območje omejenega gibanja ali kritični del varnostnega območja omejenega gibanja, po odobritvi naročnika;
 • organiziranje izvajanja dogovorjenih postopkov pri prihodih/odhodih VIP oseb;
 • organiziranje odklepanja/zaklepanja ter kontrole upravne stavbe (stare in nove) in potniškega terminala;
 • nadzor nad potekom košnje in gnojenja;
 • nadzor nad izvajanjem postopkov pri VAL pošiljkah;

Kaj pričakujemo:

 • najmanj II. stopnja šolske izobrazbe in
 • NPK varnostnik oziroma najkasneje v roku 6 mesecev od sklenitve pogodbe o zaposlitvi NPK varnostnik nadzornik ali varnostni manager
 • Veljavna službena izkaznica za varnostnika nadzornika ali varnostnega managerja
 • Dovoljenje za gibanje v skladu s predpisi s področja varovanja civilnega letalstva
 • Dovoljenje za dostop do tajnih podatkov najmanj stopnje tajnosti INTERNO
 • Znanje tujega jezika (angleščina)

Funkcionalna znanja in dodatne zahteve:

 • vozniški izpit
 • poznavanje dela z računalniki in programskimi orodji (internet, elektronska pošta, urejevalniki besedil, preglednice,…
 • osebnostne lastnosti, kot so komunikativnost, samostojnost, samoiniciativnost, dinamičnost, natančnost, vljudnost, pozitiven odnos do dela in ljudi
 • usposobljenost s področja komunikacije s potniki
 • usposobljenost za ravnanje z nevarnimi snovmi CAT 12 v letalskem prometu
 • usposobljenost na področju oskrbe invalidnih oseb in oseb z omejeno mobilnostjo, v skladu z Uredbo (ES) št;1107/2006 o pravicah invalidnih oseb in oseb z omejeno mobilnostjo v zračnem prevozu usposabljanje v skladu s predpisi s področja varovanja civilnega letalstva

Lokacija dela: Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana

Pisne prijave zbiramo do preklica

Vaše vloge, s kratko predstavitvijo ter kontaktnimi podatki pošljite na elektronski naslov kadrovanje@aktiva.si ali po pošti na naslov  Aktiva varovanje d.d., Kraljeviča Marka ul. 5, 2000 Maribor, s pripisom: za kadrovsko službo ali nas pokličete na tel. št. 02 230 30 43. Z veseljem vas bomo povabili na predstavitveni sestanek.

Aktiva varovanje d.d., družba z večletno tradicijo vabi v svoj kolektiv nove sodelavce na področju varovanja. Osnovna usmeritev družbe je kakovostno opravljanje storitev, zadovoljstvo naših naročnikov ter graditev partnerskega odnosa z vsemi udeleženimi. Zaupajo nam velike in ugledne zdravstvene, kulturne, izobraževalne in državne ustanove, kakor tudi številni drugi poslovni subjekti, s področja trgovine, turizma, živilstva in industrije.

Kaj nudimo:

Delo za nedoločen čas. Delo v motiviranem kolektivu z možnostjo izobraževanja, dodatnega usposabljanja in napredovanja.

Priložnost ponujamo tudi začetnikom, katerim bomo omogočili mentorstvo in jih k delu priučili. Zagotavljamo vsa zaščitna sredstva, delovno obleko, zdravniške pregled

Poglavitne naloge:

 • izvajanje zaračunavanja parkirnih storitev po ceniku ter skladno z navodili za uporabo parkirnega sistema;
 • priprava finančne dokumentacije, ki obsega: primopredajni zapisnik, rekapitulacija dnevnega iztržka, zaključni blagajniški izpis, kontrolni trak blagajne, izpis vsot POS terminala s kuponi, interni nalog za polog sredstev na račun Fraporta Slovenija, d.o.o. in dnevno predajanje omenjene dokumentacije odgovornemu predstavniku finančnega sektorja naročnika.
 • Izvajanje nalog v zvezi s plačilnimi avtomati, ki vključujejo: redno kontrolo stanja in delovanja avtomatov ter menjalnine v avtomatih, prenos gotovine med blagajno, avtomatom in banko, priprava denarja in dokumentov za banko ter ponovno namestitev kaset z gotovino;
 • zagotavljanje zadostne količine menjalnine, ki omogoča nemoteno poslovanje parkirne blagajne in v avtomatov;
 • obveščanje pooblaščenega serviserja v primeru okvar avtomatov in zapornic;
 • zagotavljanje zadostne količine papirja namenjenega za izdelavo računov v avtomatih in na blagajni;
 • zagotavljanje zadostne količine parkirnih listkov na vstopnih zapornicah;
 • zagotavljanje ustrezne osvetlitve parkirne hiše v skladu z navodili naročnika;
 • sprejem in izdaja prošenj za abonentske kartice;
 • sprejem, izdelava in izdaja abonentskih kartic strankam;
 • sprejem in popravilo abonentskih kartic, ki so v okvari;
 • pomoč strankam pri odpravljanju težav preko internega sistema zvez;
 • nudenje osnovnih informacij strankam o ceni in načinu parkiranja v slovenskem in angleškem jeziku.
 • vsa dela v okviru delovnega mesta, ustrezna stopnji strokovne izobrazbe, znanju in zmožnosti ter druga dela po nalogu nadrejenega in v skladu z zakonom o delovnih razmerjih
 • druge naloge po navodilu nadrejenega.

Kaj pričakujemo:

 • najmanj II. stopnja šolske izobrazbe
 • Dovoljenje za gibanje v skladu s predpisi s področja varovanja civilnega letalstva
 • Znanje tujega jezika (angleščina)

Funkcionalna znanja in dodatne zahteve:

 • vozniški izpit
 • delovne izkušnje na področju blagajniškega poslovanja
 • poznavanje dela z računalniki in programskimi orodji (internet, elektronska pošta, urejevalniki besedil, preglednice,…)
 • osebnostne lastnosti, kot so komunikativnost, samostojnost, samoiniciativnost, dinamičnost, natančnost, vljudnost, pozitiven odnos do dela in ljudi

Lokacija dela: Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana

Pisne prijave zbiramo do preklica

Vaše vloge, s kratko predstavitvijo ter kontaktnimi podatki pošljite na elektronski naslov kadrovanje@aktiva.si ali po pošti na naslov  Aktiva varovanje d.d., Kraljeviča Marka ul. 5, 2000 Maribor, s pripisom: za kadrovsko službo ali nas pokličete na tel. št. 02 230 30 43. Z veseljem vas bomo povabili na predstavitveni sestanek.

Aktiva varovanje d.d., družba z večletno tradicijo vabi v svoj kolektiv nove sodelavce na področju varovanja. Osnovna usmeritev družbe je kakovostno opravljanje storitev, zadovoljstvo naših naročnikov ter graditev partnerskega odnosa z vsemi udeleženimi. Zaupajo nam velike in ugledne zdravstvene, kulturne, izobraževalne in državne ustanove, kakor tudi številni drugi poslovni subjekti, s področja trgovine, turizma, živilstva in industrije.

Kaj nudimo:

Delo za nedoločen čas. Delo v motiviranem kolektivu z možnostjo izobraževanja, dodatnega usposabljanja in napredovanja.

Priložnost ponujamo tudi začetnikom, katerim bomo omogočili mentorstvo in jih k delu priučili. Zagotavljamo vsa zaščitna sredstva, delovno obleko, zdravniške pregled

Poglavitne naloge:

 • upoštevanje in izvajanje določil iz načrta varovanja na varovanem območju
 • usposabljanje po predpisanih programih, ki jih predpisuje naročnik varovanja
 • sodelovanje pri zagotavljanju kadrovskih resursov
 • vodenje, organiziranje in nadziranje izvajanja varovanja na nivoju njemu določene skupine (sektorja) varovanega območja
 • načrtovanje in organiziranje varovanja na varovanih območjih
 • poznavanje pogodbenih obveznosti do naročnika
 • poznavanje standardov v zasebnem varovanju ter pristojnosti, odgovornosti, pravice in dolžnosti varnostnika, ki izhajajo iz ZZasV-1
 • poznavanje pomena pravilnega nošenja delovne obleke in označevanja varnostnikov ter skrb za ustrezno uniformiranost varnostnikov
 • z redno komunikacijo med sodelavci, strankami in nadrejenimi samostojno rešuje operativne probleme
 • urejanje in preverjanje poročil, evidenc in ostale dokumentacije
 • skrb za pravilno in popolno kadrovsko politiko zasedbe delovnih mest
 • razporejanje varnostnikov po delovnih nalogih ter organiziranje delovnega časa podrejenih v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo
 • zagotavljanje in urejanje zamenjav varnostnikov na varovanih območjih
 • skrbi za pripravo načrtov varovanja na varovanih območjih svoje skupine
 • skrbi in skupaj z vodji rešuje reklamacije na področju varovanja in vodi evidence le-teh
 • poznavanje varovanih objektov, spremljanje sprememb na objektih in v načrtih varovanja ter sprotno seznanjanje z novimi varovanimi objekti
 • poznavanje postopkov, pogojev, načinov in sistemov komunikacije (komuniciranje, poročanje, obveščanje) z varnostno-nadzornim centrom, drugim varnostnim osebjem in državnimi organi (policija, občinsko redarstvo, inšpekcijske službe,…)
 • rokovanje s sistemi tehničnega varovanja in video nadzora
 • poznavanje dokumentacije, potrebne za izvajanje nalog, navodil in veljavnih predpisov
 • poznavanje opreme in drugih sredstev za delo ter njihovo delovanje, skrbno in odgovorno ravnanje z njimi po veljavnih predpisih in navodilih delodajalca
 • po navodilu nadrejenega, izvajanje vseh del, ustreznih vrsti dela, opredeljeni v veljavni pogodbi o zaposlitvi
 • opravljanje vseh del strokovno, skladno z veljavno zakonodajo, predpisi in poklicnimi standardi na delovnopravnem področju ter upoštevanje vseh internih navodil (pisnih in ustnih), ki veljajo v podjetju pomoč pri spremljanju, usklajevanju, proučevanju in analiziranju dela varnostnega osebja na varovanem območju,
 • po potrebi organizira delovne razgovore,
 • predlaga ustrezne ukrepe vodji enote za izboljšanje kvalitete dela in opravljanje zakonitih in strokovnih nalog,
 • pomoč pri pripravi operativnih poročil in strokovnih analiz dela in varnostni problematiki s področja varovanja,
 • pomoč pri skrbi za uresničevanje ciljev podjetja in delovnih usmeritev naročnika,
 • skrb za zakonsko predpisano usposabljanje in izobraževanje varnostnega osebja na varovanem območju za opravljanje nalog varovanja,
 • vodenje potrebnih evidenc in skrb za tehnično opremo, katero potrebujejo pri svojem delu,
 • v primeru odsotnosti nadomešča vodjo enote in opravlja druge naloge po navodilih nadrejenega.

Kaj pričakujemo:

 • najmanj VI. ali VII. stopnja šolske izobrazbe
 • NPK Varnostni manager
 • Veljavna službena izkaznica za varnostnega managerja
 • Dovoljenje za gibanje v skladu s predpisi s področja varovanja civilnega letalstva
 • Dovoljenje za dostop do tajnih podatkov najmanj stopnje tajnosti INTERNO
 • Znanje tujega jezika (angleščina)

 Funkcionalna znanja in dodatne zahteve:

 • usposobljenost s področja komunikacije s potniki
 • usposobljenost za ravnanje z nevarnimi snovmi CAT 12 v letalskem prometu
 • usposobljenost na področju oskrbe invalidnih oseb in oseb z omejeno mobilnostjo, v skladu z Uredbo (ES) št;1107/2006 o pravicah invalidnih oseb in oseb z omejeno mobilnostjo v zračnem prevozu
 • usposabljanje za osebe s splošno odgovornostjo na nacionalni in lokalni ravni, da program varovanja in njegovo izvajanje izpolnjuje vse zakonske določbe (vodja varovanja), v skladu s predpisi s področja varovanja civilnega letalstva
 • vozniški izpit
 • poznavanje dela z računalniki in programskimi orodji (internet, elektronska pošta, urejevalniki besedil, preglednice,…)
 • osebnostne lastnosti, kot so komunikativnost, samostojnost, samoiniciativnost, dinamičnost, natančnost, vljudnost, pozitiven odnos do dela in ljudi

 Lokacija dela: Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana

Pisne prijave zbiramo do preklica

Vaše vloge, s kratko predstavitvijo ter kontaktnimi podatki pošljite na elektronski naslov kadrovanje@aktiva.si ali po pošti na naslov  Aktiva varovanje d.d., Kraljeviča Marka ul. 5, 2000 Maribor, s pripisom: za kadrovsko službo ali nas pokličete na tel. št. 02 230 30 43. Z veseljem vas bomo povabili na predstavitveni sestanek.

Aktiva varovanje d.d., družba z večletno tradicijo vabi v svoj kolektiv nove sodelavce na področju varovanja. Osnovna usmeritev družbe je kakovostno opravljanje storitev, zadovoljstvo naših naročnikov ter graditev partnerskega odnosa z vsemi udeleženimi. Zaupajo nam velike in ugledne zdravstvene, kulturne, izobraževalne in državne ustanove, kakor tudi številni drugi poslovni subjekti, s področja trgovine, turizma, živilstva in industrije.

Kaj nudimo:

Delo za nedoločen čas. Delo v motiviranem kolektivu z možnostjo izobraževanja, dodatnega usposabljanja in napredovanja.

Priložnost ponujamo tudi začetnikom, katerim bomo omogočili mentorstvo in jih k delu priučili. Zagotavljamo vsa zaščitna sredstva, delovno obleko, zdravniške pregled

Poglavitne naloge:

 • izvajanje del in nalog v skladu z načrtom varovanja na varovanem območju, v skladu s predpisi s področja zasebnega varovanja in področja varovanja civilnega letalstva
 • upoštevanje in izvajanje določil iz načrta varovanja na varovanem območju
 • usposabljanje po predpisanih programih, ki jih predpisuje naročnik varovanja
 • sodelovanje pri zagotavljanju kadrovskih resursov
 • načrtovanje in organiziranje varovanja na varovanih območjih
 • poznavanje pogodbenih obveznosti do naročnika
 • poznavanje standardov v zasebnem varovanju ter pristojnosti, odgovornosti, pravice in dolžnosti varnostnika, ki izhajajo iz ZZasV-1
 • poznavanje pomena pravilnega nošenja delovne obleke in označevanja varnostnikov ter skrb za ustrezno uniformiranost varnostnikov
 • z redno komunikacijo med sodelavci, strankami in nadrejenimi samostojno rešuje manjše operativne probleme
 • urejanje in preverjanje poročil, evidenc in ostale dokumentacije
 • skrb za pravilno in popolno kadrovsko politiko zasedbe delovnih mest
 • razporejanje varnostnikov po delovnih nalogih ter organiziranje delovnega časa podrejenih v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo
 • zagotavljanje in urejanje zamenjav varnostnikov na varovanih območjih
 • skrbi za pripravo načrtov varovanja na varovanih območjih svoje skupine
 • skrbi in skupaj z vodji rešuje reklamacije na področju varovanja in vodi evidence le-teh
 • poznavanje varovanih objektov, spremljanje sprememb na objektih in v načrtih varovanja ter sprotno seznanjanje z novimi varovanimi objekti
 • poznavanje postopkov, pogojev, načinov in sistemov komunikacije (komuniciranje, poročanje, obveščanje) z varnostno-nadzornim centrom, drugim varnostnim osebjem in državnimi organi (policija, občinsko redarstvo, inšpekcijske službe,…)
 • rokovanje s sistemi tehničnega varovanja in video nadzora
 • poznavanje dokumentacije, potrebne za izvajanje nalog, navodil in veljavnih predpisov;
 • urejanje invalidske problematike v družbi in z zunanjimi institucijami;
 • opravljanje del in nalog strokovnega delavca v invalidskem podjetju;
 • poznavanje opreme in drugih sredstev za delo ter njihovo delovanje, skrbno in odgovorno ravnanje z njimi po veljavnih predpisih in navodilih delodajalca;
 • po navodilu nadrejenega, izvajanje vseh del, ustreznih vrsti dela, opredeljeni v veljavni pogodbi o zaposlitvi;
 • opravljanje vseh del strokovno, skladno z veljavno zakonodajo, predpisi in poklicnimi standardi na delovnopravnem področju ter upoštevanje vseh internih navodil (pisnih in ustnih), ki veljajo v podjetju;
 • spremljanje, usklajevanje, proučevanje in analiziranje dela varnostnega osebja na varovanem območju;
 • organiziranje delovnih razgovorov;
 • skrb za zakonito, strokovno, kvalitetno in pravočasno izvedbo nalog
 • opravljanje nalog s področja pisarniškega poslovanja z navedenih področij in opravljanje nadzora nad evidencami;
 • priprava operativnih poročil in strokovnih analiz o delu in varnostni problematiki s področja zasebnega varovanja in varovanja civilnega letalskega prometa;
 • organiziranje in izvajanje lastnih nadzorov na področju varovanja civilnega letalstva in nad delom varnostnega osebja;
 • proučevanje in analiziranje poročil varnostnikov RTG operaterjev in varnostnikov preglednikov;
 • skrb za uresničevanje delovnih usmeritev podjetja;
 • priprava mesečnih poročil in razporedov dela;
 • organiziranje dela vodij izmene;
 • druge naloge po navodilu nadrejenega.

Kaj pričakujemo:

 • najmanj VI. ali VII. stopnja šolske izobrazbe
 • NPK Varnostni manager
 • Veljavna službena izkaznica za varnostnega managerja
 • Dovoljenje za gibanje v skladu s predpisi s področja varovanja civilnega letalstva
 • Dovoljenje za dostop do tajnih podatkov najmanj stopnje tajnosti INTERNO
 • Znanje tujega jezika (angleščina)

 Funkcionalna znanja in dodatne zahteve:

 • usposobljenost s področja komunikacije s potniki
 • usposobljenost za ravnanje z nevarnimi snovmi CAT 12 v letalskem prometu
 • usposobljenost na področju oskrbe invalidnih oseb in oseb z omejeno mobilnostjo, v skladu z Uredbo (ES) št;1107/2006 o pravicah invalidnih oseb in oseb z omejeno mobilnostjo v zračnem prevozu
 • usposabljanje za osebe s splošno odgovornostjo na nacionalni in lokalni ravni, da program varovanja in njegovo izvajanje izpolnjuje vse zakonske določbe (vodja varovanja), v skladu s predpisi s področja varovanja civilnega letalstva
 • vozniški izpit
 • poznavanje dela z računalniki in programskimi orodji (internet, elektronska pošta, urejevalniki besedil, preglednice,…)
 • osebnostne lastnosti, kot so komunikativnost, samostojnost, samoiniciativnost, dinamičnost, natančnost, vljudnost, pozitiven odnos do dela in ljudi

 Lokacija dela: Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana

Pisne prijave zbiramo do preklica

Vaše vloge, s kratko predstavitvijo ter kontaktnimi podatki pošljite na elektronski naslov kadrovanje@aktiva.si ali po pošti na naslov  Aktiva varovanje d.d., Kraljeviča Marka ul. 5, 2000 Maribor, s pripisom: za kadrovsko službo ali nas pokličete na tel. št. 02 230 30 43. Z veseljem vas bomo povabili na predstavitveni sestanek.

Aktiva varovanje d.d., družba z večletno tradicijo vabi v svoj kolektiv nove sodelavce na področju varovanja. Osnovna usmeritev družbe je kakovostno opravljanje storitev, zadovoljstvo naših naročnikov ter graditev partnerskega odnosa z vsemi udeleženimi. Zaupajo nam velike in ugledne zdravstvene, kulturne, izobraževalne in državne ustanove, kakor tudi številni drugi poslovni subjekti, s področja trgovine, turizma, živilstva in industrije.

Kaj nudimo:

Delo za določen čas z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas. Delo v motiviranem kolektivu z možnostjo izobraževanja, dodatnega usposabljanja in napredovanja.

Priložnost ponujamo tudi začetnikom, katerim bomo omogočili mentorstvo in jih k delu priučili. Zagotavljamo vsa zaščitna sredstva, delovno obleko, zdravniške preglede,  izobraževanja in usposabljanja za varno delo.

Poglavitne naloge:

 • izvajanje varnostnih interveniranj na varovanih območjih, po naročilu varnostno-nadzornega centra in skladno z navodili obveščanje o opažanjih, ukrepih in dogodkih na varovanem območju
 • izvajanje del prevoznika/spremljevalca v skupinah prevoza in varovanja denarja ter drugih vrednostnih pošiljk (pretežno izvajanje odvodov dnevnih izkupičkov in prevoze drugih vrednostnih pošiljk)
 • izvajanje obhodov varovanih objektov po naročilu varnostno-nadzornega centra ….

Kaj pričakujemo:

 • II., III., IV. ali V. stopnjo šolske izobrazbe, poljubne smeri
 • Zaželen opravljen NPK za varnostnika ali končana srednja šola za poklic Tehnik varovanja,
 • usposobljenost za posest in nošenje orožja
 • opravljeno strokovno usposabljanje za rokovanje z orožjem
 • opravljeno specialistično usposabljanje za opravljanje prevoza gotovine in drugih vrednostnih pošiljk
 • vozniški izpit B kategorije (zaželeno tudi C kategorija)
 • delovne izkušenje na področju varovanja
 • zdravstvena zmožnost
 • osnovno znanje tujega jezika
 • slovensko državljanstvo in aktivno znanje slovenskega jezika
 • nekaznovanost
 • urejenost, komunikativnost, pozitivni odnos do dela in ljudi

Področje dela: Ljubljana s širšo okolico

Pisne prijave zbiramo do preklica

Vaše vloge, s kratko predstavitvijo ter kontaktnimi podatki pošljite na elektronski naslov

kadri-varovanje@aktiva.si ali po pošti na naslov  Aktiva varovanje d.d., Kraljeviča Marka ul. 5, 2000 Maribor, s pripisom: za kadrovsko službo ali nas pokličete na tel. št. 02 230 30 43. Z veseljem vas bomo povabili na predstavitveni sestanek.

Aktiva varovanje d.d., družba z večletno tradicijo vabi v svoj kolektiv nove sodelavce na področju varovanja. Osnovna usmeritev družbe je kakovostno opravljanje storitev, zadovoljstvo naših naročnikov ter graditev partnerskega odnosa z vsemi udeleženimi. Zaupajo nam velike in ugledne zdravstvene, kulturne, izobraževalne in državne ustanove, kakor tudi številni drugi poslovni subjekti, s področja trgovine, turizma, živilstva in industrije.

Kaj nudimo:

Delo za določen čas z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas. Delo v motiviranem kolektivu z možnostjo izobraževanja, dodatnega usposabljanja in napredovanja.

Priložnost ponujamo tudi začetnikom, katerim bomo omogočili mentorstvo in jih k delu priučili. Zagotavljamo vsa zaščitna sredstva, delovno obleko, zdravniške preglede,  izobraževanja in usposabljanja za varno delo.

Poglavitne naloge:

 • izvajanje varnostnih del in nalog pri varovanju ljudi in premoženja na varovanem območju
 • izvajanje del prevoznika/spremljevalca v skupinah prevoza in varovanja gotovine ter drugih vrednostnih pošiljk
 • izvajanje fizičnega varovanja objekta oz. varovanega območja in/ali varovanja javnih zbiranj po navodilu nadrejenega ali varnostno-nadzornega centra…

Kaj pričakujemo:

 • II., III., IV. ali V. stopnjo šolske izobrazbe, poljubne smeri
 • Zaželen opravljen NPK za varnostnika ali končana srednja šola za poklic Tehnik varovanja,
 • usposobljenost za posest in nošenje orožja
 • opravljeno strokovno usposabljanje za rokovanje z orožjem
 • opravljeno specialistično usposabljanje za opravljanje prevoza gotovine in drugih vrednostnih pošiljk
 • vozniški izpit B kategorije (zaželeno tudi C kategorija)
 • delovne izkušenje na področju varovanja
 • zdravstvena zmožnost
 • osnovno znanje tujega jezika
 • slovensko državljanstvo in aktivno znanje slovenskega jezika
 • nekaznovanost
 • urejenost, komunikativnost, pozitivni odnos do dela in ljudi

Področje dela: Ljubljana s širšo okolico

Pisne prijave zbiramo do preklica

Vaše vloge, s kratko predstavitvijo ter kontaktnimi podatki pošljite na elektronski naslov

kadri-varovanje@aktiva.si ali po pošti na naslov  Aktiva varovanje d.d., Kraljeviča Marka ul. 5, 2000 Maribor, s pripisom: za kadrovsko službo ali nas pokličete na tel. št. 02 230 30 43. Z veseljem vas bomo povabili na predstavitveni sestanek.

Aktiva varovanje d.d., družba z večletno tradicijo vabi v svoj kolektiv nove sodelavce na področju varovanja. Osnovna usmeritev družbe je kakovostno opravljanje storitev, zadovoljstvo naših naročnikov ter graditev partnerskega odnosa z vsemi udeleženimi.
Zaupajo nam velike in ugledne zdravstvene, kulturne, izobraževalne in državne ustanove, kakor tudi številni drugi poslovni subjekti, s področja trgovine, turizma, živilstva in industrije.

Kaj nudimo:
Delo za določen čas z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas. Delo v motiviranem kolektivu z možnostjo izobraževanja, dodatnega usposabljanja in napredovanja.

Priložnost ponujamo tudi začetnikom, katerim bomo omogočili mentorstvo in jih k delu priučili. Zagotavljamo vsa zaščitna sredstva, delovno obleko, zdravniške preglede, izobraževanja in usposabljanja za varno delo.

Poglavitne naloge:

 • Varovanje oseb in premoženja,
 • Nadzor nad strankami, zaposlenimi, blagovnim prometom,
 • Obhodi po varovanih območjih,
 • Varovanje javnih zbiranj,…


Kaj pričakujemo:

 • II., III., IV. ali V. stopnjo šolske izobrazbe, poljubne smeri
 • Zaželen opravljen NPK za varnostnika ali končana srednja šola za poklic Tehnik varovanja,
 • Komunikativno, urejeno in ne konfliktno osebo s pozitivnim odnosom do dela in ljudi,
 • Slovensko državljanstvo ali državljanstvo EU,
 • Nekaznovanost;

Področje dela: Ljubljana s širšo okolico

Pisne prijave zbiramo do preklica

Vaše vloge, s kratko predstavitvijo ter kontaktnimi podatki pošljite na elektronski naslov kadri-varovanje@aktiva.si ali po pošti na naslov  Aktiva varovanje d.d., Kraljeviča Marka ul. 5, 2000 Maribor, s pripisom: za kadrovsko službo ali nas pokličete na tel. št. 02 230 30 43. Z veseljem vas bomo povabili na predstavitveni sestanek.

Aktiva varovanje d.d., družba z večletno tradicijo vabi v svoj kolektiv nove sodelavce na področju varovanja. Osnovna usmeritev družbe je kakovostno opravljanje storitev, zadovoljstvo naših naročnikov ter graditev partnerskega odnosa z vsemi udeleženimi. Zaupajo nam velike in ugledne zdravstvene, kulturne, izobraževalne in državne ustanove, kakor tudi številni drugi poslovni subjekti, s področja trgovine, turizma, živilstva in industrije.

Kaj nudimo:

Delo za določen čas z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas. Delo v motiviranem kolektivu z možnostjo izobraževanja, dodatnega usposabljanja in napredovanja.

Priložnost ponujamo tudi začetnikom, katerim bomo omogočili mentorstvo in jih k delu priučili. Zagotavljamo vsa zaščitna sredstva, delovno obleko, zdravniške preglede,  izobraževanja in usposabljanja za varno delo.

Poglavitne naloge:

 • izvajanje varnostnih interveniranj na varovanih območjih, po naročilu varnostno-nadzornega centra in skladno z navodili obveščanje o opažanjih, ukrepih in dogodkih na varovanem območju
 • izvajanje del prevoznika/spremljevalca v skupinah prevoza in varovanja denarja ter drugih vrednostnih pošiljk (pretežno izvajanje odvodov dnevnih izkupičkov in prevoze drugih vrednostnih pošiljk)
 • izvajanje obhodov varovanih objektov po naročilu varnostno-nadzornega centra ….

Kaj pričakujemo:

 • II., III., IV. ali V. stopnjo šolske izobrazbe, poljubne smeri
 • Zaželen opravljen NPK za varnostnika ali končana srednja šola za poklic Tehnik varovanja,
 • usposobljenost za posest in nošenje orožja
 • opravljeno strokovno usposabljanje za rokovanje z orožjem
 • opravljeno specialistično usposabljanje za opravljanje prevoza gotovine in drugih vrednostnih pošiljk
 • vozniški izpit B kategorije (zaželeno tudi C kategorija)
 • delovne izkušenje na področju varovanja
 • zdravstvena zmožnost
 • osnovno znanje tujega jezika
 • slovensko državljanstvo in aktivno znanje slovenskega jezika
 • nekaznovanost
 • urejenost, komunikativnost, pozitivni odnos do dela in ljudi

Področje dela: Obala s širšo okolico

Pisne prijave zbiramo do preklica

Vaše vloge, s kratko predstavitvijo ter kontaktnimi podatki pošljite na elektronski naslov

kadri-varovanje@aktiva.si ali po pošti na naslov  Aktiva varovanje d.d., Kraljeviča Marka ul. 5, 2000 Maribor, s pripisom: za kadrovsko službo ali nas pokličete na tel. št. 02 230 30 43. Z veseljem vas bomo povabili na predstavitveni sestanek.

Aktiva varovanje d.d., družba z večletno tradicijo vabi v svoj kolektiv nove sodelavce na področju varovanja. Osnovna usmeritev družbe je kakovostno opravljanje storitev, zadovoljstvo naših naročnikov ter graditev partnerskega odnosa z vsemi udeleženimi.
Zaupajo nam velike in ugledne zdravstvene, kulturne, izobraževalne in državne ustanove, kakor tudi številni drugi poslovni subjekti, s področja trgovine, turizma, živilstva in industrije.

Kaj nudimo:
Delo za določen čas z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas.  Delo v motiviranem kolektivu z možnostjo izobraževanja, dodatnega usposabljanja in napredovanja.

Priložnost ponujamo tudi začetnikom, katerim bomo omogočili mentorstvo in jih k delu priučili. Zagotavljamo vsa zaščitna sredstva, delovno obleko, zdravniške preglede, izobraževanja in usposabljanja za varno delo.

Poglavitne naloge:

 • Varovanje oseb in premoženja,
 • Nadzor nad strankami, zaposlenimi, blagovnim prometom,
 • Obhodi po varovanih območjih,
 • Varovanje javnih zbiranj,…


Kaj pričakujemo:

 • II., III., IV. ali V. stopnjo šolske izobrazbe, poljubne smeri
 • Zaželen opravljen NPK za varnostnika ali končana srednja šola za poklic Tehnik varovanja,
 • Komunikativno, urejeno in ne konfliktno osebo s pozitivnim odnosom do dela in ljudi,
 • Slovensko državljanstvo ali državljanstvo EU,
 • Nekaznovanost;

Področje dela: Obala s širšo okolico

Pisne prijave zbiramo do preklica

Vaše vloge, s kratko predstavitvijo ter kontaktnimi podatki pošljite na elektronski naslov kadri-varovanje@aktiva.si ali po pošti na naslov  Aktiva varovanje d.d., Kraljeviča Marka ul. 5, 2000 Maribor, s pripisom: za kadrovsko službo ali nas pokličete na tel. št. 02 230 30 43. Z veseljem vas bomo povabili na predstavitveni sestanek.

Aktiva varovanje d.d., družba z večletno tradicijo vabi v svoj kolektiv nove sodelavce na področju varovanja. Osnovna usmeritev družbe je kakovostno opravljanje storitev, zadovoljstvo naših naročnikov ter graditev partnerskega odnosa z vsemi udeleženimi.
Zaupajo nam velike in ugledne zdravstvene, kulturne, izobraževalne in državne ustanove, kakor tudi številni drugi poslovni subjekti, s področja trgovine, turizma, živilstva in industrije.

Kaj nudimo:
Delo za določen čas z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas.  Delo v motiviranem kolektivu z možnostjo izobraževanja, dodatnega usposabljanja in napredovanja.

Priložnost ponujamo tudi začetnikom, katerim bomo omogočili mentorstvo in jih k delu priučili.
Zagotavljamo vsa zaščitna sredstva, delovno obleko, zdravniške preglede, izobraževanja in
usposabljanja za varno delo.

Poglavitne naloge:

 • Varovanje oseb in premoženja,
 • Nadzor nad strankami, zaposlenimi, blagovnim prometom,
 • Obhodi po varovanih območjih,
 • Varovanje javnih zbiranj,…


Kaj pričakujemo:

 • II., III., IV. ali V. stopnjo šolske izobrazbe, poljubne smeri
 • Zaželen opravljen NPK za varnostnika ali končana srednja šola za poklic Tehnik
  varovanja,
 • Komunikativno, urejeno in ne konfliktno osebo s pozitivnim odnosom do dela in ljudi,
 • Slovensko državljanstvo ali državljanstvo EU,
 • Nekaznovanost;


Področje dela:
Postojna in Cerknica

Pisne prijave zbiramo do preklica

Vaše vloge, s kratko predstavitvijo ter kontaktnimi podatki pošljite na elektronski naslov kadri-
varovanje@aktiva.si ali po pošti na naslov Aktiva varovanje d.d., Kraljeviča Marka ul. 5, 2000
Maribor, s pripisom: za kadrovsko službo. Z veseljem vas bomo povabili na predstavitveni
sestanek.

Aktiva varovanje d.d., družba z večletno tradicijo vabi v svoj kolektiv nove sodelavce na področju varovanja. Osnovna usmeritev družbe je kakovostno opravljanje storitev, zadovoljstvo naših naročnikov ter graditev partnerskega odnosa z vsemi udeleženimi.
Zaupajo nam velike in ugledne zdravstvene, kulturne, izobraževalne in državne ustanove, kakor tudi številni drugi poslovni subjekti, s področja trgovine, turizma, živilstva in industrije.

Kaj nudimo:
Delo za določen čas z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas. Delo v motiviranem kolektivu z možnostjo izobraževanja, dodatnega usposabljanja in napredovanja.

Priložnost ponujamo tudi začetnikom, katerim bomo omogočili mentorstvo in jih k delu priučili. Zagotavljamo vsa zaščitna sredstva, delovno obleko, zdravniške preglede, izobraževanja in usposabljanja za varno delo.

Poglavitne naloge:

 • Varovanje oseb in premoženja,
 • Nadzor nad strankami, zaposlenimi, blagovnim prometom,
 • Obhodi po varovanih območjih,
 • Varovanje javnih zbiranj,…


Kaj pričakujemo:

 • II., III., IV. ali V. stopnjo šolske izobrazbe, poljubne smeri
 • Zaželen opravljen NPK za varnostnika ali končana srednja šola za poklic Tehnik varovanja,
 • Komunikativno, urejeno in ne konfliktno osebo s pozitivnim odnosom do dela in ljudi,
 • Slovensko državljanstvo ali državljanstvo EU,
 • Nekaznovanost;

 

Področje dela: Nova Gorica s širšo okolico

Pisne prijave zbiramo do preklica

Vaše vloge, s kratko predstavitvijo ter kontaktnimi podatki pošljite na elektronski naslov kadri-varovanje@aktiva.si ali po pošti na naslov Aktiva varovanje d.d., Kraljeviča Marka ul. 5, 2000 Maribor, s pripisom: za kadrovsko službo. Z veseljem vas bomo povabili na predstavitveni sestanek.

Aktiva varovanje d.d., družba z večletno tradicijo vabi v svoj kolektiv nove sodelavce na področju varovanja. Osnovna usmeritev družbe je kakovostno opravljanje storitev, zadovoljstvo naših naročnikov ter graditev partnerskega odnosa z vsemi udeleženimi.
Zaupajo nam velike in ugledne zdravstvene, kulturne, izobraževalne in državne ustanove, kakor tudi številni drugi poslovni subjekti, s področja trgovine, turizma, živilstva in industrije.

Kaj nudimo:
Delo za določen čas z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas. Delo v motiviranem kolektivu z možnostjo izobraževanja, dodatnega usposabljanja in napredovanja.

Priložnost ponujamo tudi začetnikom, katerim bomo omogočili mentorstvo in jih k delu priučili.
Zagotavljamo vsa zaščitna sredstva, delovno obleko, zdravniške preglede, izobraževanja in
usposabljanja za varno delo.

Poglavitne naloge:

 • Varovanje oseb in premoženja,
 • Nadzor nad strankami, zaposlenimi, blagovnim prometom,
 • Obhodi po varovanih območjih,
 • Varovanje javnih zbiranj,…


Kaj pričakujemo:

 • II., III., IV. ali V. stopnjo šolske izobrazbe, poljubne smeri
 • Zaželen opravljen NPK za varnostnika ali končana srednja šola za poklic Tehnik
  varovanja,
 • Komunikativno, urejeno in ne konfliktno osebo s pozitivnim odnosom do dela in ljudi,
 • Slovensko državljanstvo ali državljanstvo EU,
 • Nekaznovanost;


Področje dela:
Litija in Zagorje 

Pisne prijave zbiramo do preklica

Vaše vloge, s kratko predstavitvijo ter kontaktnimi podatki pošljite na elektronski naslov kadri-
varovanje@aktiva.si ali po pošti na naslov Aktiva varovanje d.d., Kraljeviča Marka ul. 5, 2000
Maribor, s pripisom: za kadrovsko službo. Z veseljem vas bomo povabili na predstavitveni
sestanek.

Aktiva varovanje d.d. razpisuje prosto delovno mesto Varnostni tehnik (M/Ž). Več prostih delovnih mest: Ljubljana, Maribor, Celje

Od kandidatov pričakujemo:

 • najmanj IV. stopnja šolske izobrazbe, smer elektrotehnika, računalništvo, mehatronika, strojništvo
 • vozniški izpit B kategorije
 • zdravstvena zmožnost
 • nekaznovanost
 • natančnost, urejenost, samoiniciativnost, komunikativnost, pozitiven odnos do ljudi in dela
 • zaželen NPK varnostni tehnik
 • zaželene izkušnje s področja elektroinštalaterskih del ter poznavanje opreme in sredstev za delo
 • zaželeno znanje tujega jezika - angleščina

Delo:

 • montaža, vzdrževanje in servisiranje sistemov tehničnega varovanja
 • vodenje izvedbene dokumentacije
 • skrb za urejenost, red in čistočo delovnih sredstev ter delovišč

Nudimo:

 • dinamično delo
 • stimulativen osebni dohodek
 • dodatna izobraževanja in usposabljanja
 • prijeten delovni kolektiv

Pisne prijave zbiramo do preklica

Nudimo redno zaposlitev za nedoločen čas s poskusno dobo 6 mesecev.
Prošnje z opisom dosedanjih delovnih izkušenj pošljite: kadri-varovanje@aktiva.si ali
Aktiva varovanje  d.d., Kraljeviča Marka ul. 5, 2000 Maribor, kadrovska služba.

Aktiva varovanje d.d., družba z večletno tradicijo vabi v svoj kolektiv nove sodelavce na področju varovanja. Osnovna usmeritev družbe je kakovostno opravljanje storitev, zadovoljstvo naših naročnikov ter graditev partnerskega odnosa z vsemi udeleženimi.
Zaupajo nam velike in ugledne zdravstvene, kulturne, izobraževalne in državne ustanove, kakor tudi številni drugi poslovni subjekti, s področja trgovine, turizma, živilstva in industrije.

Kaj nudimo:
Delo za določen čas z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas. Delo v motiviranem kolektivu z možnostjo izobraževanja, dodatnega usposabljanja in napredovanja.

Priložnost ponujamo tudi začetnikom, katerim bomo omogočili mentorstvo in jih k delu priučili. Zagotavljamo vsa zaščitna sredstva, delovno obleko, zdravniške preglede, izobraževanja in usposabljanja za varno delo.

Poglavitne naloge:

 • Varovanje oseb in premoženja,
 • Nadzor nad strankami, zaposlenimi, blagovnim prometom,
 • Obhodi po varovanih območjih,
 • Varovanje javnih zbiranj,…


Kaj pričakujemo:

 • II., III., IV. ali V. stopnjo šolske izobrazbe, poljubne smeri
 • Zaželen opravljen NPK za varnostnika ali končana srednja šola za poklic Tehnik varovanja,
 • Komunikativno, urejeno in ne konfliktno osebo s pozitivnim odnosom do dela in ljudi,
 • Slovensko državljanstvo ali državljanstvo EU,
 • Nekaznovanost;

 

Področje dela: Maribor

Pisne prijave zbiramo do preklica

Vaše vloge, s kratko predstavitvijo ter kontaktnimi podatki pošljite na elektronski naslov kadri-varovanje@aktiva.si ali po pošti na naslov Aktiva varovanje d.d., Kraljeviča Marka ul. 5, 2000 Maribor, s pripisom: za kadrovsko službo. Z veseljem vas bomo povabili na predstavitveni sestanek.

Aktiva varovanje d.d. razpisuje več prostih delovnih mest:

Od kandidata pričakujemo:

 • II., III., IV. ali V. stopnjo šolske izobrazbe, poljubne smeri in opravljen NPK za varnostnika
  ali končana srednja šola za poklic Tehnik varovanja
 • zdravstvena zmožnost
 • slovensko državljanstvo ali državljanstvo EU in aktivno znanje slovenskega jezika
 • nekaznovanost
 • urejenost, komunikativnost, pozitivni odnos do dela in ljudi

Delo:

 • Nadzor blaga na prodajnih mestih;
 • Varovanje premoženja in oseb;
 • Nadzor nad zaposlenimi, poslovnimi strankami,  blagovnim prometom;
 • Obhodi po varovanem območju;
 • Varovanje javnih zbiranj, …

Nudimo:

 • redno zaposlitev
 • dodatna izobraževanja in usposabljanja
 • prijeten delovni kolektiv

Pisne prijave zbiramo do preklica

Zaposlitev ponujamo za določen čas z možnostjo kasnejše zaposlitve za nedoločen čas.
Prošnje
z opisom dosedanjih delovnih izkušenj pošljite: jozica.gradisnik@aktiva.si ali kadri-varovanje@aktiva.si ali Aktiva varovanje d.d., Kraljeviča Marka ul. 5, 2000 Maribor, kadrovska služba.

 

Iščemo zanesljive sodelavce

 • Accepted file types: docx, doc, pdf.

Popolna paleta storitev varovanja

S celovitimi storitvami na področju zasebne varnosti podjetjem in posameznikom zagotavljamo nadstandardno preventivno varnost.
TOP