Zaposlitev

Smo uspešno in hitro rastoče podjetje na področju zasebnega varovanja.

S celovitimi storitvami na področju zasebne varnosti uresničujemo svoje osnovno poslanstvo – podjetjem in posameznikom zagotavljamo nadstandardno preventivno varnost. Ob tem s tradicijo, stalnim razvojem in strateškim upravljanjem Poslovnega sistema sodelavcem omogočamo stabilno in dolgoročno zaposlitev.

Aktualna prosta delovna mesta

AKTIVA VAROVANJE d.d. razpisuje prosto delovno mesto v Mariboru.

Od kandidata/ke  pričakujemo:

 • VI/1, VI/2 ali VII. šolske izobrazbe, poljubne smeri
 • Aktivno znanje angleškega jezika
 • Obvladanje poslovne komunikacije
 • Poznavanje menedžmeta, stika z javnostmi in poslovni bonton
 • Prijaznost, odločnost, zanesljivost, samozavest in samoiniciativnost
 • Delovne izkušnje

Delo:

 • Samostojno načrtovanje, organiziranje in vodenje delovnih procesov v tajništvu
 • Vodenje in organiziranje aktivnosti na podlagi terminskih planov za predpostavljene
 • Priprava materialov za seje, vodenje poslovne korespondence in dokumentarno gradivo
 • Pripravljanje poslovne analize, nadzorovanje stroškov, vodenje evidence podpisanih pogodb, priprava raznih poročil…
 • Priprava strokovnih dopisov, zapisnikov, raznih vlog in samostojno reševanje upravnih zadev
 • Priprava tiskovnih konferenc, predstavitev podjetja

Nudimo:

 • redno zaposlitev
 • redno izplačilo osebnega dohodka
 • dodatna izobraževanja in usposabljanja
 • prijeten delovni kolektiv

 
Pisne prijave zbiramo do 15.3.2018.
Zaposlitev  je najprej za  določen čas s kasnejšo možnostjo zaposlitve za nedoločen čas.

Prošnje z opisom dosedanjih delovnih izkušenj pošljite: jozica.gradisnik@aktiva.si ali Aktiva varovanje d.d., Kraljeviča Marka ul. 5, 2000 Maribor, kadrovska služba.

Aktiva varovanje d.d. razpisuje več prostih delovnih mest:

Od kandidata pričakujemo:

 • najmanj IV. stopnja šolske izobrazbe, smer računalništvo, elektrotehnika, strojništvo ali mehatronika
 • NPK varnostni tehnik ali preizkus znanja za varnostnega tehnika
 • vozniški izpit
 • zaželene izkušnje s področja elektroinštalaterskih del
 • ročne spretnosti
 • znanje tujega jezika (angleščina, nemščina)
 • zdravstvena zmožnost
 • nekaznovanost
 • natančnost, urejenost,  komunikativnost, pozitivni odnos do dela in ljudi

Delo:

 • sodelovanje pri pripravi tehnične dokumentacije in proučevanje zahtev naročnikov ter priprava predlogov tehničnih in terminskih rešitev sistemov tehničnega varovanja
 • priprava tehnične in programske opreme varovanja za montažo
 • montiranje, konfiguriranje, inštaliranje in nastavitve sistemov tehničnega varovanja
 • skrb za kakovostno in racionalno izvedbo del
 • vodenje izvedbene dokumentacije
 • skrb za urejenost, red in čistočo delovnih sredstev ter delovišč
 • poznavanje opreme in drugih sredstev za delo ter njihovo delovanje…

Nudimo:

 • dinamično delo
 • stimulativen osebni dohodek
 • dodatna izobraževanja in usposabljanja
 • prijeten delovni kolektiv

Pisne prijave zbiramo do preklica. Prošnje z opisom dosedanjih delovnih izkušenj pošljite: kadri-varovanje@aktiva.si ali Aktiva varovanje d.d., Kraljeviča Marka ul. 5, 2000 Maribor, kadrovska služba.

Aktiva varovanje d.d. razpisuje več prostih delovnih mest  celotnem območju Slovenije:

Od kandidata pričakujemo:

 • V., VI., III. ali II. stopnjo šolske izobrazbe, poljubne smeri in opravljen NPK za varnostnika
  ali končana srednja šola za poklic Tehnik varovanja
 • zdravstvena zmožnost
 • slovensko državljanstvo ali državljanstvo EU in aktivno znanje slovenskega jezika
 • nekaznovanost
 • urejenost, komunikativnost, pozitivni odnos do dela in ljudi

Delo:

 • varovanje premoženja in oseb,
 • nadzor nad zaposlenimi, poslovnimi strankami, blagovnim prometom
 • obhodi po varovanem območju,
 • varovanje javnih zbiranj…

Nudimo:

 • redno zaposlitev
 • redno izplačilo osebnega dohodka
 • dodatna izobraževanja in usposabljanja
 • prijeten delovni kolektiv

Pisne prijave zbiramo do preklica. Prošnje z opisom dosedanjih delovnih izkušenj pošljite: kadri-varovanje@aktiva.si ali Aktiva varovanje d.d., Kraljeviča Marka ul. 5, 2000 Maribor, kadrovska služba.

Opis del
Izvajanje strokovnih nalog s področja varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požari za naročnike
(izdelava varstveno-tehnične dokumentacije, opravljanje nalog pooblaščenca za VZD in VPP, organizacija/svetovanja, usposabljanja, izvajanje preiskav škodljivosti, risanje v ACAD-u, itd.)

Potrebni pogoji:

 • naravoslovno-tehnična izobrazba (min. VI. stopnja)
 • 1 leto delovnih izkušenj iz področij varnosti pri delu oz. požarne varnosti
 • znanje angleškega oz. nemškega jezika
 • računalniška znanja (MS Ofiice)
 • izpit B kategorije

Zaželeni pogoji:

 • strokovni izpit iz varnosti pri delu
 • strokovni izpit iz požarne varnosti
 • izkušnje pri delu s strankami in na terenu
 • samostojnost, zanesljivost in odgovornost.

Nudimo:

 • redno zaposlitev za nedoločen in polni delovni čas
 • stimulativno plačilo
 • strokovno samostojnost in neodvisnost
 • stalna strokovna usposabljanja in izobraževanja

Prošnje z dokazili, sprejemamo do vključno 31.1.2018 na naslovu:
Aktiva varovanje d.d., Kraljeviča Marka ul. 5, 2000 Maribor, Kadrovska služba ali po e-pošti: jozica.gradisnik@aktiva.si

Dodatne informacije: Danilo Fras (02-230-30-50), e-pošta: danilo.fras@aktiva.si

Opis del

 • izvajanje pregledov in meritev električnih inštalacij ter strelovodov pri naročnikih
 • izvajanje strokovnih del s področja varnosti pri delu (pregledi/meritve delovne opreme, izdelava varstveno-tehnične dokumentacije, risanje v ACAD-u itd.)

Potrebni pogoji:

 • elektrotehnična izobrazba (IV, V ali VI. stopnja)
 • 1 leto delovnih izkušenj
 • računalniška znanja (MS Ofiice)
 • izpit B kategorije

Zaželeni pogoji:

 • pridobljena nacionalna poklicna kvalifikacija za preglednika manj/bolj zahtevnih električnih inštalacij in strelovodov
 • izkušnje pri delu s strankami in na terenu
 • samostojnost, zanesljivost in odgovornost.

Nudimo:

 • redno zaposlitev za nedoločen in polni delovni čas
 • stimulativno plačilo
 • strokovno samostojnost in neodvisnost
 • stalna strokovna usposabljanja in izobraževanja

Prošnje z dokazili, sprejemamo do vključno 31.1.2018 na naslovu:
Aktiva varovanje d.d., Kraljeviča Marka ul. 5, 2000 Maribor, Kadrovska služba ali po e-pošti: jozica.gradisnik@aktiva.si

Dodatne informacije: Danilo Fras (02-230-30-50), e-pošta: danilo.fras@aktiva.si

Aktiva varovanje d.d. razpisuje več prostih delovnih mest za VARNOSTNIK - PREVOZNIK M/Ž - območje celotne Slovenije

Od kandidata pričakujemo:

 • najmanj II. stopnjo šolske izobrazbe
 • usposobljenost za posest in nošenje orožja
 • opravljeno strokovno usposabljanje za rokovanje z orožjem
 • opravljeno specialistično usposabljanje za opravljanje prevoza gotovine in drugih vrednostnih pošiljk
 • vozniški izpit B kategorije (zaželeno tudi C kategorija)
 • delovne izkušenje na področju varovanja
 • zdravstvena zmožnost
 • znanje tujega jezika (angleščina, nemščina, italijanščina
 • slovensko državljanstvo in aktivno znanje slovenskega jezika
 • nekaznovanost
 • urejenost, komunikativnost, pozitivni odnos do dela in ljudi

Delo:

 • izvajanje varnostnih del in nalog pri varovanju ljudi in premoženja na varovanem območju
 • izvajanje del prevoznika/spremljevalca v skupinah prevoza in varovanja gotovine ter drugih vrednostnih pošiljk
 • izvajanje fizičnega varovanja objekta oz. varovanega območja in/ali varovanja javnih zbiranj po navodilu nadrejenega ali varnostno-nadzornega centra…

Nudimo:

 • dinamično delo
 • stimulativen osebni dohodek
 • dodatna izobraževanja in usposabljanja
 • prijeten delovni kolektiv

Pisne prijave zbiramo do preklica. Zaposlitev je najprej za določen čas s kasnejšo možnostjo zaposlitve za nedoločen čas. Prošnje z opisom dosedanjih delovnih izkušenj pošljite: kadri@aktiva.si ali Aktiva varovanje d.d., Kraljeviča Marka ul. 5, 2000 Maribor, kadrovska služba.

Iščemo zanesljive sodelavce

 • Accepted file types: docx, doc, pdf.

Aktiva varovanje svetuje

Popolna paleta storitev varovanja

S celovitimi storitvami na področju zasebne varnosti podjetjem in posameznikom zagotavljamo nadstandardno preventivno varnost.
TOP