Celovite varnostne rešitve

Celovite varnostne rešitve so skrbno načrtovani in smiselni sistemi, v katere so vključeni različne aplikacije za zaznavo in preprečevanje škodnih dogodkov.

Uspešni imajo visoko varnostno kulturo

Občutek varnosti je poleg zadovoljevanja osnovnih življenjskih potreb za človeka najpomembnejši. Zaradi geopolitičnega okolja v katerem živimo, večina to dobrino še vedno dojema kot samoumevno. Pa je res? Napredni varnostni sistemi presegajo zgolj varnostne aplikacije. V okviru tehničnega varovanja gre za sisteme, ki so povezljivi z drugimi informacijskimi sistemi (instalacije, računalniki, telefoni,…) in so del tako imenovanega interneta stvari (Internet of Things - IoT). Ti sistemi med seboj komunicirajo in avtomatsko izvajajo vnaprej določene naloge. Varovanje je tako učinkovitejše, upravljanje pa enostavnejše.

Varnost se začne pri vsakem posamezniku, njegovem odnosu do okolice, dojemanju pomena varnosti in učinkovitih preventivnih ukrepih. Gre za zavedanje potencialnih tveganj in možnih posledic, gre za varnostno kulturo. Visoka stopnja varnostne kulture je skupna pravzaprav vsem uspešnim podjetjem. Kaže se v nizki stopnji delovnih nezgod, urejeni varnostni politiki in uvajanju naprednih in celovitih varnostnih rešitev.

Celovite varnostne rešitve so veliko več, kot le skupek varnostnih sistemov montiranih v objektu. Začnejo se pri svetovanju in načrtovanju varnosti, kjer je potrebno spoznati tudi delovanje procesov v varovanem območju, pretekle izkušnje naročnika ter njegovo zaznavo tveganj. Sistemi tehničnega varovanja so pomemben del celovitih varnostnih rešitev. Izjemnega pomena je skrbno načrtovanje in strokovna montaža.

Za visoko zanesljivost delovanja je redno vzdrževanje sistemov tehničnega varovanja obvezno. Dobro načrtovan varnostni sistem je del objekta, biti mora podpora za obvladovanje delovnih procesov, za vzdrževanje reda in ne nazadnje celotne podobe podjetja.

Poslovni objekt je ograjen in varovan s sistemom javljanja vloma, okolica objekta in notranjost je nadzorovana z IP video nadzornim sistemom, s kontrolo pristopa nadzorujemo prehode znotraj objekta, celoten objekt pa je varovan s sistemom za avtomatsko odkrivanje in javljanje požara. Vsi sistemi varovanja so povezani v centralno nadzorni sistem(CNS), ki na enem mestu pregledno nadzira varovanje objekta.

Alarmna centrala je povezana s sistemom pametnih instalacij, zato ob alarmu in ob vklopu ter izklopu sistema osvetlitev objekta, senčila na oknih ter avtomatska vrata delujejo v nastavljenem režimu. S tem dodatno poskrbimo za varnost ob sprožitvi alarma (vklop utripajoče osvetlitve celotnega objekta, blokada vrat,...), pri vsakodnevnem vklopu in izklopu sistema pa skrbimo za racionalen izkoristek električne energije (nočni režim osvetlitve). Naročnik lahko stanje alarmne centrale pregleda tudi na pametnem telefonu. Prek mobilne aplikacije lahko sistem vklopi in izklopi, vklopi luči, upravlja z ogrevanjem in hlajenjem ter preko video nadzornih kamer opazuje dogajanje.

Objekt je pod nadzorom 24 ur na dan, saj je povezan na Varnostno nadzorni center (VNC) Aktiva varovanje, kjer sprejemajo signale iz alarmnih central ter slike iz video nadzornega sistema. V primeru alarma se operaterju na VNC prikažejo slike kamer iz dela objekta, kjer je prišlo do alarma in na ta način lahko učinkovito vodi intervencijsko skupino na objektu. Pozitivne izkušnje pri varovanju omenjenega objekta in zgledno sodelovanje je naročnik prenesel tudi na objekt v Srbiji, kjer Aktiva varovanje že devet let opravlja storitve. Objekt je prav tako povezan v CNS v Sloveniji in lastnik lahko v vsakem trenutku spremlja dogajanje na obeh svojih lokacijah.

Popolna paleta storitev varovanja

S celovitimi storitvami na področju zasebne varnosti podjetjem in posameznikom zagotavljamo nadstandardno preventivno varnost.
TOP