Varovanje v sektorju bančništva

Banke kot naročniki varnostnih storitev so izpostavljene specifičnim tveganjem, ki jih obvladujejo z zelo dodelanimi, sistemskimi ukrepi, pravilniki, internimi standardi itd. Imajo enega najbolj dodelanih sistemov obvladovanja varnostnih tveganj. Med drugim njihove varnostne ukrepe redno nadzira Banka Slovenije, smernice v zvezi obvladovanja varnostnih tveganj pa jim narekuje tudi t.i.Basel II, priporočila (standardi) Združenja bank Slovenije, zavarovalniški pogoji itd.

Varnostni sistem finančne institucije je izveden na osnovi ocene tveganj

Varnostni sistem finančnih ustanov je zelo kompleksen in sestavljen iz več podsistemov, ki le smiselno povezani zagotavljajo dovolj visoko stopnjo varnosti. Nujno gre za povezavo:

  • internih varnostnih ukrepov oziroma varnostne politike in varnostne kulture finančne ustanove ter
  • različnih (kombiniranih) vrst varnostnih naprav in storitev, ki jih za finančne ustanove izvajajo zunanji izvajalci – varnostna podjetja

Banke kot naročniki varnostnih storitev so izpostavljene specifičnim tveganjem, ki jih obvladujejo z zelo dodelanimi, sistemskimi ukrepi, pravilniki, internimi standardi itd. Imajo enega najbolj dodelanih sistemov obvladovanja varnostnih tveganj. Med drugim njihove varnostne ukrepe redno nadzira Banka Slovenije, smernice v zvezi obvladovanja varnostnih tveganj pa jim narekuje tudi t.i.Basel II, priporočila (standardi) Združenja bank Slovenije, zavarovalniški pogoji itd.

V tem smislu Aktiva varovanje d.d. za finančne ustanove izvaja ocene tveganj, načrtovanje, izvajanje in vzdrževanje mehanskih in elektronskih tehničnih sistemov varovanja, storitve »klasičnega« fizičnega varovanja, sprejema alarmnih signalov in intervencije, obhodnega varovanja in prevoza denarja, polnjenje in enostavno servisiranje bančnih avtomatov in še mnoge druge specifične varnostne storitve.

 Aktiva varovanje d.d. ima pridobljene vse licence za področje varovanja ter tako ponuja celovite varnostne storitve. Drugi zelo pomemben predpis je Zakon o varovanju osebnih podatkov. Tema dvema sledijo še drugi predpisi, pravilniki, standardi. Varovanje finančnih ustanov je zagotovo eno najzahtevnejših in najkompleksnejših, zahteva celovit in strokoven pristop ter stalno prilagajanje trenutnim varnostnim razmeram.

Varnostni sistem finančne institucije je izveden na osnovi ocene tveganj, ki izvirajo iz posameznih groženj in se razlikujejo od objekta do objekta. Iz zaključkov ocene tveganj izhajajo, ključna področja in varnostne cone ter posamezni ukrepi. Zato je vsak varnostni sistem obravnavan in izdelan individualno. Na splošno velja, da je vsak posamezni objekt razdeljen na varnostna območja od najmanjših do najvišjih tveganja in sorazmerno temu sledijo tudi varnostni ukrepi. Poenostavljeno lahko rečemo, da so ključna področja varovanja:

  • dostopi (osebni in tovorni)
  • področja dostave, odvodov in manipulacije gotovine
  • področja hrambe gotovine
  • področja hrambe in obdelave pomembnih poslovnih podatkov in intelektualne lastnine
  • področja hrambe in obdelave osebnih podatkov
  • Seveda so v varnostnih načrtih našteta ključna področja veliko natančneje razdeljena in varnostno »obdelana«.

Popolna paleta storitev varovanja

S celovitimi storitvami na področju zasebne varnosti podjetjem in posameznikom zagotavljamo nadstandardno preventivno varnost.
TOP