Varovanje v sektorju industrije

V osnovi je potrebno do potankosti spoznati objekt, procese, ki se v njem odvijajo, pozornost pa nameniti tudi bližnji okolici ter splošnemu varnostnemu stanju v širšem okolju. Izdelovalcem tovrstnih dokumentov so pri tem v veliko (celo nepogrešljivo) pomoč uporabniki objekta, ki nedvomno najbolje poznajo funkcioniranje le-tega.

Ključna je pravilna izbira kombinacije varovanja

Na voljo je več možnosti za varovanje pred vlomilci, a le s pravilno izbiro kombinacije, ter zavedanja uporabnika, ki je specifična za vsak primer posebej, lahko zagotovimo dovolj visoko stopnjo varnosti.

Zelo pomembno je, da o namestitvi varnostnih sistemov razmišljamo čim bolj zgodaj, že pri načrtovanju projektov. S tem lahko bistveno vplivamo na kvaliteto in stroške izvedbe, kakor tudi na videz. Izognemo se namreč vsem nepotrebnim kasnejšim vidnim nadometnim napeljavam, dodatnim gradbenim delom itd.

 V osnovi je potrebno do potankosti spoznati objekt, procese, ki se v njem odvijajo, pozornost pa nameniti tudi bližnji okolici ter splošnemu varnostnemu stanju v širšem okolju. Izdelovalcem tovrstnih dokumentov so pri tem v veliko (celo nepogrešljivo) pomoč uporabniki objekta, ki nedvomno najbolje poznajo funkcioniranje le-tega.

S tem, ko spoznamo delovanje objekta, lahko identificiramo tudi neželene dogodke, ki bi lahko nastali in povzročili škodo ter vzroke za nastanek teh dogodkov. Istočasno lahko ugotovimo, kakšne bi bile posledice posameznega dogodka ter kakšna je verjetnost, da do posameznega škodnega dogodka dejansko pride. Pri tem je potrebno upoštevati obstoječe varnostne ukrepe. Ko smo ugotovili kakšne so grožnje in verjetnost uresničenja teh groženj, spoznamo koliko dejansko tvegamo.

Na osnovi teh ugotovitev predvidimo ustrezne varnostne ukrepe, s katerimi tveganja zmanjšamo na sprejemljivo raven. Pri tem je potrebno poudariti, da se varnostno stanje v posameznem objektu kot tudi širši okolici neprestano spreminja. Zaradi tega lahko imajo posamezne ugotovitve iz študije, kot tudi ukrepi, ki so bili izvedeni na osnovi teh ugotovitev »omejen rok trajanja«. Prav zaradi tega je za vsakega dobrega gospodarja pomembno, da zagotovi vzdrževanje varnostnega sistema (v širšem smislu) ter varovanje zaupa strokovno usposobljenemu izvajalcu, ki bo spremljal varnostno situacijo in predlagal primerne ukrepe.

Popolna paleta storitev varovanja

S celovitimi storitvami na področju zasebne varnosti podjetjem in posameznikom zagotavljamo nadstandardno preventivno varnost.
TOP