Varovanje v sektorju zdravstva

Zdravstvene ustanove so zelo specifični prostori, ki zahtevajo posebno občutljivost in previdnost pri obravnavanju varnostnih tveganj. Natančneje kot v drugih objektih morajo biti v medicinskih jasne varnostne cone, in sicer do kod sme vsak, od kod naprej pa ne več, kakšni so kriteriji za prepustnost na mejah posameznih con

Uspodabljanje zdravstvenega osebja

Natančneje kot v drugih objektih morajo biti v medicinskih jasne varnostne cone, in sicer do kod sme vsak, od kod naprej pa ne več, kakšni so kriteriji za prepustnost na mejah posameznih con. Praktični primer: do kod sme pacient s spremljevalcem, družinskim članom in prijateljem, od kod dalje pa le še v spremstvu zdravstvenega osebja?

Z najvišjo oceno tveganja je bilo ocenjeno verbalno nasilje nad zdravstvenim osebjem in grožnje. To je sicer običajen pojav v zdravstvu, ki pa ga ne gre zanemarjati, saj hitro in zlahka vodi k hujšim oblikam ogrožanja: k poškodovanju inventarja in drugih sredstev in do fizičnega napada na zdravstveno in drugo osebje. Ker so bila vsa ta tveganja ocenjena kot srednja do visoka, zahtevajo, seveda, varnostne ukrepe. Kaj smo pri tem predlagali?

Najboljši ukrep je usposabljanje zdravstvenega osebja za pravilno ravnanje v primerih verbalnega nasilja. Tam, kjer ocena bistveno odstopa od splošne ocene tveganja, je smiselno in potrebno predvideti ustrezne vrste detekcije neželenih dogodkov in ustrezno intervencijo, pri večjih in pogostejših tveganjih celo fizično varovanje v kritičnih prostorih in v kritičnih obdobjih, saj osebe v takih stanjih slej ko prej preidejo od besed k dejanjem. Tu smo izpostavili predvsem urgence. Preraščanje verbalnega nasilja v uničevanje inventarja ločujemo od vandalizma, saj gre pri tem za sproščanje agresije zaradi spremenjenih psihičnih stanjih zaradi akutne bolečine in paničnega strahu, zato je treba ukrepati kot v zgoraj opisanih primerih, ne kot zoper vandale. Tako nasilje je že mogoče spremljati in detektirati z elektronskimi sistemi, videonadzor lahko ima vlogo detektorja že predhodnih stanj, ki najavljajo neželene situacije, da je mogoče s pomočjo sistema klica v sili intervenirati že preventivno.

Ne glede na relativno redko pojavljanje fizičnih napadov na osebje pa je vložek izgube življenja ali zdravja za hazardiranje prevelik, zato je treba tam, kjer je ocena taka, predvideti kar se da dober sistem mehanske zaščite, obvezno tudi videonadzor in sisteme za klic v sili, ki omogočajo intervencijo, če se le da, že s težnjo k preventivnemu ukrepanju.

Popolna paleta storitev varovanja

S celovitimi storitvami na področju zasebne varnosti podjetjem in posameznikom zagotavljamo nadstandardno preventivno varnost.
TOP