Sistem za samodejno gašenje

/ / Aktiva varovanje svetuje, Varovanje v sektorju industrije

Sistem za samodejno gašenje s plinskimi gasili (FM200, Novec, Inergen) predstavlja učinkovito rešitev na področju tehničnega požarnega varovanja premoženja. Sistem za samodejno gašenje s plinskimi gasil so zasnovani tako, da se v primeru požara prek javljalnikov dima gašenje aktivira samodejno (brez posredovanja zaposlenih). V pripravi na izvedbo sistema pregledamo projektno dokumentacijo objekta ali prostora (običajno gre za sistemske prostore) in nato obvezno še prostor na objektu samem. Pregled je obvezen zato, da se prepričamo o dejanskih dimenzijah prostora, saj se te velikokrat razlikujejo od tistih v projektni dokumentaciji.

Naslednji korak je izračun sistema s certificiranim programom, s katerim določimo potrebne količine gasilnega plina, velikost in število potrebnih jeklenk in izrišemo celoten razvod cevovoda, skupaj z oddelkom tehnike pa definiramo električni del sistema, ki prek požarne centrale zagotavlja samodejno in popolnoma avtomatizirano delovanje celotnega sistema. Sledi montaža sestavnih delov sistema in na koncu pridobitev potrdila o brezhibnem delovanju. Ob primopredaji sistema naročniku obvezno izvedemo tudi šolanje in uporabnika poučimo o pravilni uporabi celotnega sistema.