Tehnično varovanje

Najpogostejša oblika varnostnega delovanja na trgu varnostnih storitev je tehnično varovanje. Lasten razvoj, redno spremljanje svetovnih trendov in stalno uvajanje novih tehnologij nam omogočajo načrtovanje varnostnih sistemov, ki so prilagojeni varnostnim potrebam posameznih uporabnikov.

Storitve

Najpogostejša oblika varovanja na trgu je storitev tehničnega varovanja.
V Aktivi varovanje imamo lasten razvoj. Redno spremljanje svetovnih trendov in stalno uvajanje novih tehnologij nam omogočajo načrtovanje varnostnih sistemov, ki so prilagojeni varnostnim potrebam posameznih uporabnikov.
Načrtujemo, vgrajujemo in vzdržujemo vse elektronske varnostne sisteme: od sistemov za avtomatsko odkrivanje in javljanje požara, preko sistemov za odkrivanje in javljanje vloma, sistemov za javljanje ropa ter klica v sili, sistemov za video nadzor, sistemov kontrole pristopa in registracije delovnega časa, elektronskega varovanja blaga pred krajo, domofonov in video domofonov, do varnostnih centralno nadzornih sistemov (CNS) ter sistemov za prenos alarmnih signalov (Infranet, IP, GSM).Lasten razvoj, redno spremljanje svetovnih trendov in stalno uvajanje novih tehnologij nam omogočajo načrtovanje varnostnih sistemov, ki so prilagojeni varnostnim potrebam posameznih uporabnikov.

Ponujamo vam projektiranje od idejne rešitve do primopredaje:
• idejna rešitev,
• projektna naloga,
• projekt za razpis (PZR),
• projekt za izvedbo (PZI),
• projekt izvedenih del (PID).
Projekte izdelujejo strokovnjaki s področja tehničnega varovanja, ki imajo ustrezno univerzitetno izobrazbo smeri elektrotehnika, računalništvo in informatika. Vsi inženirji imajo tudi ustrezno licenco s področja zasebnega varovanja.

Nudimo celotno izvedbo sistemov tehničnega varovanja, od montaže do zagona in primopredaje. V montažni službi imamo na voljo trenutno 12 ustrezno usposobljenih in po zakonu o zasebnem varovanju ustrezno certificiranih varnostnih tehnikov za vse vrste sistemov tehničnega varovanja.

Popolna paleta storitev varovanja

S celovitimi storitvami na področju zasebne varnosti podjetjem in posameznikom zagotavljamo nadstandardno preventivno varnost.
TOP