Centralni nadzorni sistem

V centralni nadzorni sistem (CNS) se stekajo podatki iz različnih sistemov tehničnega varovanja. To omogoča receptorju oziroma varnostniku na objektu enostaven pregled nad dogajanjem v varovanem objektu.

Opis sistema

Z razvojem sistemov za tehnično varovanje se stopnjuje tudi njihova kompleksnost. Zaradi tega postaja nadzor nad množico različnih sistemov in njihovimi podatki zelo nepregleden, še posebej nadzor nad velikimi sistemi.

V ta namen sisteme tehničnega varovanja povežemo s centralnim nadzornim sistemom, ki zbira vse informacije oziroma dogodke iz posameznih komponent tehničnega varovanja ter jih grafično in tekstovno prikazuje na zaslonu računalnika, na uporabniku prijazen in delno avtomatiziran način.

Popolna paleta storitev varovanja

S celovitimi storitvami na področju zasebne varnosti podjetjem in posameznikom zagotavljamo nadstandardno preventivno varnost.
TOP