Sistem za avtomatsko javljanje požara

Sistem za avtomatsko javljanje požara uporabljamo za zgodnje odkrivanje požara na varovanem območju. Sistem ga signalizira s sireno in prenosom alarma na varnostni nadzorni center Aktiva varovanje in gasilcem.

Opis sistema

Izvedba

Naročniki se za izvedbo sistema za avtomatsko odkrivanje in javljanje požara lahko odločijo sami. Če pa ga predvidi študija požarne ogroženosti ob izgradnji ali rekonstrukciji objekta, pa je vgradnja tega sistema nujna.

Projektiranje

Pred pričetkom del se izdela projekt za izvedbo (PZI), v katerem se določi število potrebnih elementov in njihova funkcijska povezanost v sistem. Projektiranje sistemov se izvaja po smernicah, ki izhajajo iz Vds standardov. Izgradnjo sistema lahko izvaja podjetje, ki ima licenco za tehnično varovanje objektov. Ob izgradnji sistema, le-tega pregleda neodvisna ustanova, ki ima ustrezna pooblastila. Ta izda potrdilo o brezhibnem delovanju sistema, ki velja 5 let (oz. do spremembe v sistemu).

Sistem za avtomatsko javljanje požara je potrebno nenehno nadzorovati in sicer s stalno prisotnostjo ljudi na objektu ali s prenosom signalov na podjetje, ki ima licenco za požarno varovanje objektov.

Za zanesljivo delovanje sistemov je potrebno redno vzdrževanje in servisiranje. V skladu s pravilnikom o preizkušanju vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite (Ur. l. RS, št. 22/95) mora zavezanec zagotoviti redno strokovno vzdrževanje sistemov za avtomatsko javljanje požara pod naslednjimi pogoji:

izvajalec vzdrževanja sistemov je lahko vgraditelj sistema,
proizvajalec opreme ali podjetje, ki je pooblaščeno od proizvajalca opreme, ki je vgrajena na vašem objektu,
izvajalec mora imeti licenco za opravljanje tehničnega varovanja,
vzdrževanje se opravlja v skladu z navodili proizvajalca.
Storitve rednega vzdrževanja in servisiranja sistemov za avtomatsko javljanje požara opravljamo v Poslovnem sistemu Varnost s 24-urno dežurno službo serviserjev, ki so za to posebej usposobljeni.

Popolna paleta storitev varovanja

S celovitimi storitvami na področju zasebne varnosti podjetjem in posameznikom zagotavljamo nadstandardno preventivno varnost.
TOP