Javljanje ropa

S sistemom za javljanje ropa sicer ne moremo preprečiti, smo pa o njem obveščeni.

S sistemom za javljanje ropa sicer ne moremo preprečiti, smo pa o njem obveščeni. V najkrajšem možnem času lahko ukrepamo z intervencijsko skupino in roparjem za ropanje pustimo zelo malo časa.

Sistem za javljanje ropa uporabljamo za javljanje ropa v bankah, trgovinah in objektih, kjer se lahko zgodi, da so uslužbenci napadeni. Klic v sili uporabljamo v primeru okvare dvigala.

Klic v sili

Sistem za javljanje ropa uporabljamo za javljanje ropa v bankah, trgovinah in objektih, kjer se lahko zgodi, da so uslužbenci napadeni. Klic v sili uporabljamo v primeru okvare dvigala.

Popolna paleta storitev varovanja

S celovitimi storitvami na področju zasebne varnosti podjetjem in posameznikom zagotavljamo nadstandardno preventivno varnost.
TOP