Javljanje vloma

Sistem za javljanje vloma uporabljamo za javljanje nepooblaščenega vstopa na varovano območje.

Opis sistema

Sistem za javljanje vloma je namenjen javljanju nepooblaščenega vstopa na varovano območje.

Je osnovni sistem tehničnega varovanja, katerega osnovna funkcija je (poleg preventivnega delovanja) v najbolj zgodnji fazi zaznati nepooblaščen vstop v varovano območje ter sprožiti glasni in/ali »tihi« alarm. Najbolj učinkovit je, ko je načrtovan tako, da ga dopolnjuje kvalitetna mehanska zaščita, alarmni signali pa so prenešeni  na Varnostno nadzorni center (VNC) varnostne službe. Na ta način bistveno otežimo vlom v varovano območje, zagotovimo alarmiranje v res zgodnji fazi vloma ter zagotovimo strokovno in učinkovito posredovanje varnostne službe ob sproženem alarmu.

Vgrajujemo samo opremo, certificirano skladno s predpisanimi standardi serije SIST EN 50131. Dela pa izvajajo samo usposobljeni, varnostno preverjeni in licencirani varnosti tehniki.

Popolna paleta storitev varovanja

S celovitimi storitvami na področju zasebne varnosti podjetjem in posameznikom zagotavljamo nadstandardno preventivno varnost.
TOP