Kontrola pristopa

Sistem za kontrolo pristopa omogoča omejevanje vstopa v posamezne varovane sektorje in nadzor nad vstopi in izstopi posameznih oseb.

Opis sistema

Na enostaven način omogoča odpiranje različnih vhodov (vrata, zapornice) s pomočjo kartic, daljincev, prstnega odtisa...

V grobem jih ločimo na:

  • OFF LINE sisteme - so brez programske podpore. Ob pravilni registraciji (svetlobni in zvočni signal) se vrata odprejo. Programiramo lahko čas trajanja odprtosti vrat, ob nepravilni registraciji pa lahko nastavimo sprožitev alarma, blokado vrat ...
  • ON LINE sistemi - so programsko podprti, kar pomeni, da imamo v vsakem trenutku pregled nad dogodki. Dogodke lahko arhiviramo, preko programa pa lahko dodajamo in odvzemamo kartice, nastavljamo časovne zakasnitve itd. Program je zaščiten z gesli, kar omogoča nadzorniku, da točno določa dostope posameznim uporabnikom.

Prednosti:

  • ni potrebno imeti ključev,
  • evidenca vstopov, izstopov,
  • enostavna zaščita pomembnih prostorov v podjetju...

Registracija delovnega časa

Sistem za registracijo delovnega časa omogoča vodenje evidence delovnega časa za zaposlene, s tem pa enostavnejše in hitre mesečne ali delne izpiske porabljenih ur zaposlenih ter analize.

Sistem se namesti pri vhodu v podjetje in omogoča enostavno registracijo prihodov, odhodov, službenih izhodov...

Vsi podatki se beležijo v uporabniku prijazni programski opremi. Le ta na enostaven način omogoča spremljanje podatkov, kreiranje mesečnih izpiskov, podrobne analize...

Prednosti:

  • natančna evidenca prisotnosti zaposlenih,
  • prihranek časa pri vodenju evidenc,
  • enostavno rokovanje,
  • podrobne analize podatkov.

Popolna paleta storitev varovanja

S celovitimi storitvami na področju zasebne varnosti podjetjem in posameznikom zagotavljamo nadstandardno preventivno varnost.
TOP