Fizično varovanje

Z lastnim osebjem izvajamo vse storitve zasebnega varovanja, od klasične varnostne službe, varovanja premoženja v prodajalnah, varovanja oseb, do varovanja prireditev, tudi v nočnih lokalih in na največjih športnih prireditvah visokega tveganja, po vsej državi in v vseh regijah.

Najosnovnejša dejavnost varovanja premoženja je fizično varovanje. To so storitve varnostnega osebja – varnostnikov – in njihovo varnostno delovanje pri varovanju objektov, oseb ali premičnega imetja. Storitve fizičnega varovanja obsegajo vso paleto varnostnih nalog in vse ravni varnostnega osebja, od enostavnih del čuvajske službe, varnostnih služb, varovanja prodajnih prostorov, do prireditev in nočnih lokalov ter najbolj zahtevnih varnostno receptorskih služb.

Za vse oblike fizičnega varovanja ima naš poslovni sistem vse potrebne licence in dovolj primerno usposobljenega varnostnega osebja.  Z lastnim osebjem izvajamo vse storitve zasebnega varovanja, od klasične varnostne službe, varovanja premoženja v prodajalnah, varovanja oseb, do varovanja prireditev, tudi v nočnih lokalih in na največjih športnih prireditvah visokega tveganja, po vsej državi in v vseh regijah.

Za potrebe naročnikov imamo prav tako usposobljene varnostnike bombne preglednike in bombne operaterje ter usposobljene varnostnike iz varstva pred ionizirajočimi sevanji. Varnostniki bombni operaterji in pregledniki opravljajo preventivne varnostne naloge na sodišču in letališču, ki zajemajo: pregled oseb na kontrolnem mestu s tehničnimi sredstvi in brez, ročni pregled prtljage, protibombni pregled prostorov in vozil, organizacija dela na kontrolnem mestu in izvajanje postopkov z različnimi kategorijami potnikov. 

Popolna paleta storitev varovanja

S celovitimi storitvami na področju zasebne varnosti podjetjem in posameznikom zagotavljamo nadstandardno preventivno varnost.
TOP