Varstveni inženiring

Najširši vidik zagotavljanja varnosti pa zajamemo s storitvami na področjih požarne varnosti, varnosti in zdravja pri delu, učinkovite rabe energije, varstva okolja in gradbene fizike. Vključujemo se pri projektiranju objektov z izdelavo elaboratov, študij, presoj, med gradnjo pa opravljamo nadzore na gradbiščih in izdelujemo varstveno-tehnično dokumentacijo.

Storitve

Pri pravnih osebah opravljamo naloge strokovnega delavca za varstvo pred požarom in varnost in zdravje pri delu. Z rednimi pregledi objektov in delovnih mest, usposabljanji zaposlenih, pregledi delovne opreme, preiskavami škodljivosti delovnega okolja, meritvami elektro inštalacij in strelovodov skrbimo za varno in zdravo delovno okolje in izpolnjevanje zakonskih zahtev.

Dobavljamo in vzdržujemo pa gasilne in izvajamo požarno tesnjenje prehodov inštalacij skozi meje požarnih sektorjev

Za učinkovitejšo rabo energije in nižje stroške v stavbah izdelujemo Energetske izkaznice in opravljamo Energetskimi preglede.

Storitve opravljamo z lastnimi strokovnjaki različnih področij, pridobljena imamo tudi vsa predpisana pooblastila.

Popolna paleta storitev varovanja

S celovitimi storitvami na področju zasebne varnosti podjetjem in posameznikom zagotavljamo nadstandardno preventivno varnost.
TOP