Gasilski servis

Če pride do požara v domu, je gašenje z ustreznim gasilnikom običajno najbolj enostavno in uspešno, vendar je treba ukrepati takoj.

Storitve

Rezultati gašenja z enostavnimi gasilnimi sredstvi (pesek, zemlja, voda iz vodovoda) in osnovnimi metodami gašenja (prekrivanje gorečih snovi z odejami, oblačili) največkrat ne bo dovolj učinkovito. Ko razmišljamo o nakupu gasilnih aparatov oz. gasilnikov za domačo rabo, Aktiva varovanje svetuje, pomislimo, kje v stanovanju oz. hiši pretijo nevarnosti za nastanek požara? Pomembno je, da te nevarnosti poznamo in se jih zavedamo. Od vrste snovi, ki lahko zagorijo (napr. trdne snovi, tekočine, plini…) je odvisna tudi izbira ustreznega gasilnega sredstva kot so voda, gasilni prašek, ogljikov dioksid, pena…

Pri izbiri števila gasilnikov so vplivni dejavniki vrsta in količina gorljivih snovi ter število običajno prisotnih ljudi, ki bodo požar lahko gasili. Gasilniki se namreč v osnovi razlikujejo po vrsti gasilnega sredstva in količini polnitve gasila. Pri nas so najbolj razširjeni gasilniki z gasilnim praškom, kot gasilo je precej razširjen tudi ogljikov dioksid, nekoliko manj pa voda, gasilna pena ter druga gasilna sredstva. O ustrezni izbiri gasila se posvetujte s strokovnjaki gasilskega servisa.

Izvajamo:

  • dobava, vgradnja in servis gasilnih aparatov,
  • dobava, vgradnja, servis in meritve hidrantov,
  • požarno tesnjenje prehodov inštalacij skozi požarno odporne gradbene elemente,
  • dobava, montaža požarno varnostnih oznak (za evakuacijo, gasilnike, hidrante …)
  • servisiranje stabilnih naprav za gašenje požarov s plinskimi gasili.

Gasilnike namestimo na objekt po zahtevah v projektni dokumentaciji ali na osnovi predhodnega izračuna. S stalnim usposabljanje serviserjev za vse dobavljene gasilnike zagotavljamo strokovno vgradnjo in vzdrževanje ter dobavo originalnih nadomestnih delov.

Pridobljeno imamo pooblastilo za vzdrževanje ročnih in prevoznih gasilnikov naslednjih proizvajalcev: Pastor, Gloria, Total, Fipis, Červinka, Exmon, Exfaex, Beta, Neuruppin, IBS in Gallus

Na hidratnem omrežju izvedemo preizkus po predpisanem postopku in izdamo potrdilo o brezhibnem delovanju. V skladu s pridobljenim pooblastilom opravimo tudi redni letni tehnični nadzor z izdajo vseh predpisanih listin.
Za hidrantna omrežja dobavljamo originalne nadomestne dele in dodatno opremo.

Prenos požara v stavbah med prostori (ločenimi požarnimi sektorji) je možen tudi preko prehodov strojnih in elektro inštalacij skozi stene/stropove/tla. Da bi to preprečili izvajamo požarno tesnjenje prehodov inštalacij. Izvajalci teh del imajo pridobljene ustrezne licence SZPV, pri delu pa uporabljamo materiale proizvajalcev s predpisanimi dokazili. Ta dela se izvajajo pri novogradnjah, rekonstrukcijah in drugih posegih na stavbah.

Popolna paleta storitev varovanja

S celovitimi storitvami na področju zasebne varnosti podjetjem in posameznikom zagotavljamo nadstandardno preventivno varnost.
TOP