Gasilski servis

Če pride do požara v domu, je gašenje z ustreznim gasilnikom običajno najbolj enostavno in uspešno, vendar je treba ukrepati takoj.

Storitve

Če pride do požara v domu, je gašenje z ustreznim gasilnikom običajno najbolj enostavno in uspešno, vendar je treba ukrepati takoj. Rezultati gašenja z enostavnimi gasilnimi sredstvi (pesek, zemlja, voda iz vodovoda) in osnovnimi metodami gašenja (prekrivanje gorečih snovi  z  odejami, oblačili) največkrat ne bo dovolj učinkovito. Ko razmišljamo o nakupu gasilnih aparatov oz. gasilnikov za domačo rabo, Aktiva varovanje svetuje, da se vprašamo, kje v stanovanju oz. hiši so nevarnosti za nastanek požara? Pomembno je, da te nevarnosti poznamo in se jih zavedamo. Od vrste snovi, ki lahko zagorijo (napr. trdne snovi, tekočine, plini…) je odvisna tudi izbira ustreznega gasilnega sredstva  kot je voda, gasilni prašek, ogljikov dioksid.

Pri izbiri števila gasilnikov so pomembne količine gorljivih snovi in število običajno prisotnih ljudi, ki bodo požar lahko gasili. Gasilniki se namreč v osnovi razlikujejo po vrsti gasilnega sredstva in količini polnitve gasila. Najbolj so pri nas razširjeni gasilniki z gasilnim praškom, kot gasilo je precej razširjen tudi ogljikov dioksid, nekoliko manj pa voda,  gasilna pena ter druga gasilna sredstva. Posvetujte se s strokovnjaki gasilskega servisa

Izvajamo:
- dobava, vgradnja in servis gasilnih aparatov
- dobava, vgradnja, servis in meritve hidrantov
- požarno tesnjenje prehodov inštalacij skozi požarno odporne gradbene elemente
- dobava, montaža požarno varnostnih oznak (za evakuacijo, gasilnike, hidrante …)
- vgradnja in servisiranje stabilnih naprav za gašenje požarov s plinskimi gasili

Požari predstavljajo veliko nevarnost za človeška življenja, njihovo imetje, kulturne spomenike, okolje itd.. Rastoča vrednost nepremičnin in avtomatizirani delovni postopki povečujejo finančni rizik, ki ga predstavlja požar. Moderni materiali s kritičnimi požarnimi karakteristikami za onesnaževanje okolja še povečujejo izziv. Pasivna (imenovana tudi gradbena) protipožarna zaščita sama po sebi ne ustreza za zaščito ljudi in njihovega imetja. Edino v povezavi s tehnologijo oziroma aktivno protipožarno zaščito je mogoče vzpostaviti sisteme z zanesljivo detekcijo začetnega ognja in njegovega gašenja v zgodnji fazi nastanka.

Če želimo poleg materialnih dobrin obvarovati tudi te neprecenljive podatke in dokumente in hkrati obvarovati varnost ljudi ter okolja, so od vseh sistemov za gašenje, ki se trenutno vgrajujejo v svetu, najprimernejši sistemi za gašenje s plinskimi gasili. Pri svojem delovanju ne le hitro in zanesljivo pogasijo požar, temveč tudi ne poškodujejo ščitenih prostorov, njegove vsebine in ne puščajo ostankov.

Na voljo so sistemi z različnimi gasili in jih v osnovi delimo v dve skupini:

 • sistemi za gašenje s kemičnimi plini , katerih mehanizem gašenja deluje predvsem na fizikalni in le manjši delež na kemijski način. Glavni učinek zelo hitrega dovajanja plina v prostor s požarom je ohlajanje plamena. Njegove molekule absorbirajo toploto plamena in s tem znižajo njegovo temperaturo, onemogočijo nadaljnjo verižno reakcijo in vzdrževanje ter širjenje požara.

Najpogosteje uporabljeni plini v tej skupini so HFC 227ea (znano kot FM-200), HFC 125, Novec 1230 "fluid", FE 13,…

 • sistemi za gašenje z inertnimi plini pri katerih princip gašenja temelji na izpodrivu koncentracije kisika v varovanem prostoru na 10-14%, kar še ne predstavlja nevarnosti za ljudi, je pa že zadosti nizka, da ogenj ugasne. Zaradi visokotlačnega sistema (200 ali 300 bar) se postopek izpusta plinskega gasila v prostor zgodi v 30-60 sekundah, kar omogoča uporabnikom, da pravočasno in varno zapustijo prostor.

Predstavniki te skupine so IG 541 (znan pod komercialnim imenom Inergen), dušik, argon, ogljikov dioksid,…

Gasilna sredstva se med seboj razlikujejo in imajo svoje prednosti ter slabosti. Pri izbiri najprimernejšega sredstva moramo upoštevati vse relevantne dejavnike kot so dimenzija in arhitektura prostora, oprema, razmere v prostoru (temperatura, vlaga), prisotnost ljudi, način evakuacije,…

Sistemi za gašenje s plinskimi gasili se uporabljajo in jih kot take tudi priporočamo, v objektih oz. prostorih, kot so:

 • telekomunikacijski centri
 • računski in kontrolni centri
 • skladišča nosilcev podatkov
 • naprave in centri za obdelavo podatkov
 • finančni centri in banke
 • arhivi, muzeji in umetnostne galerije
 • zgradbe in prostori zgodovinskega pomena
 • knjinžice z redkimi in dragocenimi knjigami
 • farmacevtski in medicinski prostori
 • proizvodnji obrati

S svojim znanjem in bogatimi izkušnjami na področju projektiranja bomo izmed različnih sistemov avtomatskega gašenja zagotovo izbrali in vgradili tistega, ki je glede na okoliščine in zahteve najustreznejši.

Popolna paleta storitev varovanja

S celovitimi storitvami na področju zasebne varnosti podjetjem in posameznikom zagotavljamo nadstandardno preventivno varnost.
TOP