Učinkovita raba energije in gradbena fizika

  • opravljanje strokovnih nalog na področju upravljanja z energijo pri naročnikih
  • izvedba energetskih pregledov objektov
  • izdelava energetskih izkaznic
  • izdelava elaboratov zvočne zaščite pred hrupom v stavbah
  • izdelava elaboratov učinkovite rabe energije v stavbah
  • izdelava študij izvedljivosti alternativnih sistemov za oskrbo stavb z energijo
  • meritve parametrov prezračevalnih in klimatskih naprav
  • meritve mikroklimatskih parametrov, hrupa itd. v prostorih

Popolna paleta storitev varovanja

S celovitimi storitvami na področju zasebne varnosti podjetjem in posameznikom zagotavljamo nadstandardno preventivno varnost.
TOP