Varstvo pred požarom

Vse dobrine ki jih ustvarjate s sodelavci v podjetju lahko izginejo v ognjenih zubljih v samo nekaj minutah. Da bi to možnost zmanjšali na najmanjšo možno mero, je potrebno področje požarne varnosti urediti v skladu z zahtevami zakonodaje.

Storitve

Izvajanje ukrepov za zmanjšanje tveganja se prične že ob pripravi dokumetacije za gradnjo objekta, kar je podano v študiji ali zasnovi požarne varnosti, kjer se definirajo osnovni ukrepi, za zmanjšanje možnosti nastanka požara, pravočasno odkrivanje in javljanje požara, varno evakuacijo, gašenje…

IZVAJAMO:

-          izdelava in revizij študij/zasnov in izkazov požarne varnosti
-          izdelava požarnih redov ter požarnih in evakuacijskih načrtov
-          izdelava ocen požarne ogroženosti
-          splošna usposabljanje zaposlenih iz varstva pred požarom
-          specialistična usposabljanja (odgovorne osebe za gašenje in evakuacijo,  za izvajanje požarne straže itd.)
-          požarno varnostni nadzor v času gradnje stavb
-          meritve strelovodnih inštalacij
-          opravljanje nalog strokovnega delavca za izvajanje ukrepov VPP pri naročnikih

Popolna paleta storitev varovanja

S celovitimi storitvami na področju zasebne varnosti podjetjem in posameznikom zagotavljamo nadstandardno preventivno varnost.
TOP