VSI SI ŽELIMO VAREN DOM

V Sloveniji je veliko podjetij, ki se ukvarjajo z zasebnim varovanjem in še mnogo posameznikov, ki »se spoznajo« nanj. Slednji izvajajo storitve izven zakonitega delovanja, kar je v dejavnosti zasebnega varovanja svojevrsten paradoks.

Naslednja zgodba je povsem izmišljena in vsakršna podobnost z resničnimi osebami in dogodki je zgolj naključna, pa vendar je realnost in možnost, da se kaj takega zgodi v resnici, še kako aktualna.

Nedelja pozno zvečer. Družina se vrača s podaljšanega vikenda v Kranjski Gori, oče v vzvratnem ogledalu še enkrat preveri otroka, ki brezskrbno spita na svojih sedežih, pogleda ženo in z olajšanjem reče: »No, pa smo doma …« Parkira avto, odpre hišo, nato vsak z enim otrokom v naročju tiho vstopita, da ju ne bi zbudila.

Naenkrat se oče zaplete v neke stvari, se opoteče in komaj ostane na nogah. Prižge luč in skupaj z ženo zagledata popoln kaos v prostoru. Otroka se zbudita, oče in mama pa z grozo v očeh ugotovita, da so bili v hiši na delu vlomilci. Vse omare in predali so razmetani, na tleh knjige, kosi oblačil, razni dokumenti, skratka vse. Manjkala je televizija, ni bilo računalnika, pobrali so zlatnino, denar, še tistega, ki ga je hčera dobila od starih staršev za nedavni rojstni dan. Vse je bilo uničeno … Žena se je sesedla in jokala, tudi otroka sta jokala. Oče se je držal za glavo in se čudil: kako je mogoče, da nisem dobil alarmnega sporočila, saj imam vendar nov alarmni sistem?! Ja, ta družina je  nekoč imela varen dom ... Varovanje svojega doma je zaupala znancu sosedovega prijatelja, pri tem pa ni pomislila na tveganje, ki ga je s tem prevzela.

 

Področje zasebnega varovanja je v Sloveniji urejeno z Zakonom o zasebnem varovanju (ZzasV-1, Ur. l. RS, št. 17/2011), ki natančno določa, kdo sme zasebno varovanje opravljati, ponujati in o njem svetovati. To sme samo gospodarska družba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ima registrirano dejavnost, ima veljavno licenco in izpolnjuje pogoje za oprav­ljanje zasebnega varovanja v skladu s tem zakonom. V Sloveniji je veliko podjetij, ki se ukvarjajo z zasebnim varovanjem in še mnogo posameznikov, ki »se spoznajo« nanj. Slednji izvajajo storitve izven zakonitega delovanja, kar je v dejavnosti zasebnega varovanja svojevrsten paradoks. Zakaj?

Že sama besedna zveza »zasebno varovanje« govori o tem, da gre za varovanje svoje lastnine, svoje intime in ne nazadnje tudi svojega življenja. Zaupanje in kredibilnost tistega, ki izvaja storitve zasebnega varovanja je na prvem mestu, kar pa za posameznika, ki ne deluje zakonito, nikakor ne moremo reči. Prav nasprotno. Zakaj je torej na tem področju še vedno toliko sive ekonomije? Glavni razlog je najbrž cena storitve, ki jo ponujajo posamezniki v primerjavi s profesionalnimi ponudniki. Pa je ta cena res ugodnejša? Naročniki se pogosto ne zavedajo potencialnih tveganj, ki jih ob sodelovanju z nezakonitimi praksami s tem prevzamejo. Kaj so potencialna tveganja pri najemu izvajalcev storitev zasebnega varovanja, ki nimajo licence?

1. VARNOSTNI ZADRŽKI

Takšni izvajalci niso varnostno preverjeni; torej ne vemo, kakšna je njihova (kriminalna) preteklost (ali sedanjost). S tem, ko jim zaupamo varovanje svojega doma tvegamo, da bodo to zaupanje izkoristili in prav oni povzročili razdejanje in škodo kot v zgornjem primeru.

2. NESTROKOVNOST

V podjetjih, v katerih se ukvarjamo z zasebnim varovanjem, so za vse varnostno osebje obvezna stalna oziroma redna izobraževanja ter periodični preizkusi znanja. Na ta način smo seznanjeni z novimi trendi, novimi tehnologijami in novimi tveganji. Podjetja ali posamezniki, ki se s tem ukvarjajo nezakonito, običajno niso poučeni in rešitve, ki jih ponujajo, niso optimalne.

3. ZAVAROVANJE

Zavarovalnice v primeru nastale škode ob nezakoniti vgradnji alarmnega sis­tema ne povrnejo celotne škode. Nekatere zavarovalnice objekta za primer vloma niti ne zavarujejo ali pa ga zavarujejo za bistveno višjo premijo, če je bil alarmni sistem vgrajen nezakonito. Problem za naročnika nastopi tudi, če izvajalec povzroči škodo pri vgradnji sistema (prebita vodovodna cev, pretrgan električni kabel, porušena stena ipd.). Ker izvajalec svoje dejavnosti nima prijavljene, ne more imeti zavarovanja za škodo, povzročeno pri izvajanju te dejavnosti. V tem primeru je naročnik na milost in nemilost prepuščen izvajalcu oziroma sodnim mlinom. Kaj pa tveganja, ki jih prevzema izvajalec?

Zakon o zasebnem varovanju nalaga kršiteljem kazni od 400 do 12.000 evrov. Poleg tega je lahko izvajalec odgovoren za škodo, ki nastane pri vlomu, če se ugotovijo strokovne napake pri delovanju alarmnega sistema. Kot že rečeno, zavarovanja za tak primer izvajalec brez licence ne more skleniti, zato sta vsa odgovornost in breme na strani odgovorne osebe oziroma posameznika. V zasebnem varovanju se ukvarjamo predvsem s tem, kako bi tveganja za nastanek škode zmanjšali na minimum. Zavedati se je treba, da 100-odstotne varnosti ni, in da z ukrepi s področja zasebnega varovanja samo zmanjšujemo tveganja za nastanek škode. S tega vidika je torej nezdružljivo iskati ukrepe za zmanjševanje tveganj, hkrati pa tveganja za nastanek škode povečevati s tem, da varovanje premoženja prepuščamo »(ne)znancem sosedovih prijateljev«.

In kaj se je zgodilo z našo družino iz izmišljene zgodbice v uvodu? Zavarovanje za primer vloma sta imela urejeno, vendar je zavarovalnica precej zmanjšala izplačilo, saj je bila pri (ne)delovanju alarmnega sistema ugotovljena vrsta nepravilnosti.

Naročniki se pogosto ne zavedajo potencialnih tveganj, ki jih ob sodelovanju z nezakonitimi praksami s tem prevzamejo.

Vas zanima več?

Če vas kakšna stvar še posebej zanima, izpolnite spodnji obrazec in z veseljem vam bomo odgovorili.

 • Polja označena z * so obvezna.
 • S podajo te privolitve sem seznanjen, da;

  • se osebni podatki ne bodo obdelovali za noben drug namen, kot je naveden zgoraj, in se bodo po prenehanju namena izbrisali
  • lahko osebne podatke iz zbirk upravljavca za v privolitvi naveden namen obdelujejo tudi pogodbeni partnerji, s katerimi ima upravljavec sklenjene pogodbe o obdelovanju osebnih podatkov in ki hkrati lahko zagotavljajo ustrezno visoko raven varstva osebnih podatkov
  • osebni podatki ne bodo posredovai tretjim osebam, razen tistim uporabnikom, ki imajo za to podlago v zakonu, pogodbi ali izkažejo drugo pravno podlago
  • sem upravičen od upravljavca zahtevati dostop do mojih osebnih podatkov, njihov popravek, omejitev njihove obdelave in prenos osebnih podatkov drugemu upravljavcu. Navedene pravice lahko uveljavljam z zahtevo, poslano na elektronski naslov: osebnipodatki@aktiva.si
  • sem upravičen to privolitev za obdelavo osebnih podatkov kadarkoli preklicati, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave osebnih podatkov, ki se bo na podlagi te privolitve izvajala do njenega morebitnega preklica, in sicer tako, da o tem obvestim upravljavca na elektronski naslov: osebnipodatki@aktiva.si
  • sem upravičen vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS, če menim, da obdelava osebnih podatkov ni skladna s predpisi.

Popolna paleta storitev varovanja

S celovitimi storitvami na področju zasebne varnosti podjetjem in posameznikom zagotavljamo nadstandardno preventivno varnost.
TOP