Zahvala UKC Maribor za donacijo sistema za merjenje telesne temperature

/ / Novice